Novinky

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia II. 2021
NEWS

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia II. 2021

Dátum pridania: 08.02.2021 | Eduprofipharm

Naše pozvanie do II. série prijali MUDr. Veronika Jandušíková, ktorá sa bude zaoberať témou ťažkých devastačných poranení z pohľadu cievneho chirurga a MUDr. Michal Jenčo, ktorého témou bude CHVO – skríning v ambulancii všeobecného lekára. Aj tentokrát bude súčasťou webináru diskusia s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrejom Sukeľom a moderátorom PharmDr. Lukášom Jaroščiakom na aktuálne témy pre život v lekárni.

Čítaj viac >>

Navždy nás opustil lekár, kolega, priateľ MUDr. Jaroslav Fábry
NEWS

Navždy nás opustil lekár, kolega, priateľ MUDr. Jaroslav Fábry

Dátum pridania: 23.03.2021 | Eduprofipharm

V rámci bohatej pracovnej a publikačnej činnosti MUDr. Jaroslav Fábry bol spoluzakladateľom Zväzu diabetikov Slovenska s ocenením „Čestný člen zväzu diabetikov Slovenska“. Bol zakladateľom pacientskeho časopisu Diabetik a súčasne predsedom redakčnej rady, členom SLS, LK a Slovenskej diabetologickej spoločnosti s ocenením „Čestné uznanie za dlhoročnú prácu “ a zároveň členom výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Bol hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, predsedom pracovnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky pre diabetikov pri MZ SR, predsedom OPS MZ SR pre ŠDTP, účastníkom 45 klinických štúdií a bol členom EASD. MUDr. Fábry bol autorom monografie „Praktická príručka pre diabetika“, ako aj mnohých edukačných materiálov a odborných článkov.

Čítaj viac >>

Dyslipidémia webinár 2021
NEWS

Dyslipidémia webinár 2021

Dátum pridania: 08.03.2021 | Eduprofipharm

s potešením Vás pozývame v mene spoločnosti Sanofi na prvý medzinárodný Dyslipidémia webinár 2021. Počas 40 minút sa naši vážení hostia pozrú hlbšie na zmeny potrebné na odstránenie rozdielov medzi usmerneniami a každodennou klinickou praxou. Taktiež budú zdieľať pohľady na liečbu dyslipidémie v jednotlivých krajinách a diskutovať o očakávanom budúcom vývoji.

Čítaj viac >>

Živý  prenos  webináru - Fixná  kombinácia  inzulínu  a  GLP-1  agonistu – cesta  k  dosiahnutiu  cieľa  pre pacientov s diabetom 2. typu
NEWS

Živý prenos webináru - Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – cesta k dosiahnutiu cieľa pre pacientov s diabetom 2. typu

Dátum pridania: 08.03.2021 | Eduprofipharm

Vážení kolegovia,
je mi potešením pozvať vás na online vzdelávací webinár pod názvom: „Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – cesta k dosiahnutiu cieľa pre pacientov s diabetom 2. typu".

 

Vzhľadom na to, že diabetes 2. typu je progredujúce ochorenie, bude stále viac pacientov potrebovať liečbu založenú na inzulíne, aby dosiahli svoj terapeutický cieľ. Napriek tomu, že dnes máme viacero terapeutických možností, je stále ťažké dosiahnuť glykemické ciele, čo naznačuje, že je stále nenaplnená potreba skorších a účinnejších foriem liečby, ktoré by ľuďom pomohli dosiahnuť terapeutické ciele.

 

 

Čítaj viac >>

International Pharmacist Webinar on Emergency Contraception on 25th February 2021
NEWS

International Pharmacist Webinar on Emergency Contraception on 25th February 2021

Dátum pridania: 25.02.2021 | Eduprofipharm

LIVE WEBINÁR  International Pharmacist Webinar on Emergency Contraception on 25th February 2021

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia I. 2021
NEWS

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia I. 2021

Dátum pridania: 08.02.2021 | Eduprofipharm

V I. sérii Akadémie venózneho zdravia 2021 sa spolu  so špičkovým odborníkom v oblasti venóznych ochorení MUDr. Františkom Žernovickým opäť pozrieme CHVO a povieme si ako ho liečime a ako by sme ho mali liečiť? Zaujímavú tému o postavení lekárnika v čase COVID 19 a aktuálny prístup k závažným ochoreniam bude rozoberať vo svojej prednáške prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ. Spolu s moderátorom webinára budú viesť už aj známu diskusiu na aktuálne témy pre život v lekárni, ktoré Vás trápia.  Naše pozvanie opäť prijala aj PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., ktorá sa dotkne horúcej témy očkovania a aktuálnych informácií k tejto téme.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more