Novinky

Čo navyše ponúka glargín 300 jednotiek /ml pacientom s diabetom 1. typu
NEWS

Čo navyše ponúka glargín 300 jednotiek /ml pacientom s diabetom 1. typu

Dátum pridania: 02.10.2020 | Eduprofipharm

Čo navyše ponúka glargín 300 jednotiek /ml pacientom s diabetom 1. typu

 

Odborná konzultácia k DIA sekcii webináru

 

MUDr. Ľubomír Lachvač, PhD.

 

Intenzifikovaný inzulínový režim predstavuje nepochybne prínos v liečbe diabetu, umožňuje nižší výskyt vaskulárnych komplikácií spojených s diabetom. Na druhej strane vystavuje pacientov vyššiemu riziku hypoglykemických príhod. Preto do inzulínových analógov novej generácie sa vkladajú veľké nádeje (Mathieu et al., 2017). Výsledky analýz z reálnej klinickej praxe potvrdili existenciu obáv z hypoglykémie v skupine dospelých pacientov s diabetom 1. typu, čo sa negatívne prejavuje v ich prístupe k liečbe (Martyn-Nemeth et al., 2016; Polonsky et al., 2020).

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie Diabetes NEWS:


Ohliadnutie sa za Jarným diabetologickým seminárom - „Od klinických štúdií do reálnej praxe“
NEWS

Ohliadnutie sa za Jarným diabetologickým seminárom - „Od klinických štúdií do reálnej praxe“

Dátum pridania: 05.09.2020 | Eduprofipharm

Zmeškali ste odborné sympózium Jarný diabetologický seminár – Od klinických štúdií do reálnej praxe? Alebo chcete zažiť atmosféru podujatia ešte raz? Využite tak možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a vypočujte si 6 prednášok od uznávaných domácich aj zahraničných autorov a 12 zaujímavých kazuistík z reálnej praxe, ktoré boli súčasťou programu daného seminára. 

Čítaj viac >>

Motivácia a empatia v medicíne
NEWS

Motivácia a empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.08.2020 | Eduprofipharm

MUDr. Zuzana Lazíková

 

Motivácia patrí medzi kľúčové koncepty v medicíne. Predstavuje vysokú prioritu vo vzťahu zdravotnícky profesionál a pacient. Zastavme sa u niektorých vybraných aspektov motivácie.

 

Prvým dôležitým krokom dosiahnutia motivácie u vybranej osoby je empatia medzi motivujúcim a motivovaným alebo minimálne zo strany motivujúceho. Nie nadarmo sa empatia nazýva „lepidlom“ medzi ľuďmi. Ako ukazujú klinické štúdie, empatia zo strany zdravotníckeho profesionála je silným motivačným faktorom pre pacienta.

 

Pozitívne hodnotenie empatické prístupu praktického lekára zo strany pacienta 12 mesiacov od diagnostikovania ochorenia diabetes 2. typu a následné 10 ročné sledovanie pacienta  v rámci štúdie ukázalo zaujímavé výsledky. Pacienti,  ktorí mali lepšie skúsenosti s empatiou prvých 12 mesiacov od diagnostikovania ochorenia,vykazovali štatisticky signifikantný pokles úmrtnosti zo všetkých príčin (40-50 %), v porovnaní s pacientmi hodnotiacimi empatiu zdravotníckych pracovníkov ako nízku. Podobný trend bol pozorovaný aj v prípade výskytu kardiovaskulárnych príhod, nedosiahol však štatistickú významnosť (Dambha-Miller et al., 2019).

 

Čítaj viac >>

Novinky z ADA 2020
NEWS

Novinky z ADA 2020

Dátum pridania: 29.06.2020 | Eduprofipharm

V dňoch 12. – 16. júna 2020 prebehol 80th Scientific Sessions of American Diabetes Association (ADA). Ide vždy o akciu tešiacu sa veľkému záujmu, lebo ide o najväčšie odborné podujatie venované diabetu prinášajúce najnovšie novinky z oblasti výskumu až po klinickú prax. Vzhľadom na pandému COVID prvý krát v 80-ročnej histórii prebehlo celé odborné podujatie výlučne vo virtuálnej podobe. Niekoľko vecí, ktoré ma zaujali s presahom aj do klinickej praxe

Čítaj viac >>

Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

Osobnosť mesiaca MUDr. Silvia Dokušová
NEWS

Osobnosť mesiaca MUDr. Silvia Dokušová

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

„Držím sa zásady, že želaný cieľ, u pacientov s diabetes mellitus je možné dosiahnuť aj postupnými krokmi, drobnými zlepšeniami, ku ktorým sa ich snažím vždy motivovať. Pozitívne myslenie a správna motivácia sa určite vyplatia, a u pacientov musíme vždy oceniť každé, aj malé zlepšenie“. Na túto, ale aj ďalšie témy sme sa rozprávali s osobnosťou mesiaca MUDr. Silviou Dokušovou

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more