Novinky

Novinky z ADA 2020
NEWS

Novinky z ADA 2020

Dátum pridania: 29.06.2020 | Eduprofipharm

V dňoch 12. – 16. júna 2020 prebehol 80th Scientific Sessions of American Diabetes Association (ADA). Ide vždy o akciu tešiacu sa veľkému záujmu, lebo ide o najväčšie odborné podujatie venované diabetu prinášajúce najnovšie novinky z oblasti výskumu až po klinickú prax. Vzhľadom na pandému COVID prvý krát v 80-ročnej histórii prebehlo celé odborné podujatie výlučne vo virtuálnej podobe. Niekoľko vecí, ktoré ma zaujali s presahom aj do klinickej praxe

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie Diabetes NEWS:


Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

Osobnosť mesiaca MUDr. Silvia Dokušová
NEWS

Osobnosť mesiaca MUDr. Silvia Dokušová

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

„Držím sa zásady, že želaný cieľ, u pacientov s diabetes mellitus je možné dosiahnuť aj postupnými krokmi, drobnými zlepšeniami, ku ktorým sa ich snažím vždy motivovať. Pozitívne myslenie a správna motivácia sa určite vyplatia, a u pacientov musíme vždy oceniť každé, aj malé zlepšenie“. Na túto, ale aj ďalšie témy sme sa rozprávali s osobnosťou mesiaca MUDr. Silviou Dokušovou

Čítaj viac >>

Miesto fixnej titrovateľnej kombinácie iGlarLixi v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu
NEWS

Miesto fixnej titrovateľnej kombinácie iGlarLixi v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Intenzifikácia liečby bazálnym inzulínom bola donedávna možná iba pridaním prandiálneho inzulínu čo v praxi  pre pacienta znamená 4-5 injekčných podaní denne, častejší selfmonitoring glykémií, dôsledné plánovanie príjmu potravy a fyzickej aktivity vzhľadom k času a dávke podania inzulínu. V dôsledku týchto nárokov klesá záujem a adherencia pacienta k liečbe, zvyšuje s riziko chýb a zhoršuje sa kvalita života pacientov. Po zavedení aGLP-1R do liečby DM2T sa otvorila nová možnosť intenzifikácie predošlej liečby bazálnym inzulínom a pridanie aGLP-1R sa stáva preferovaným spôsobom intenzifikácie pred pridávaním prandiálnych bolusov s ohľadom na individuálny terén pacienta.

Čítaj viac >>

Ako môžeme zlepšiť sekundárnu prevenciu po infarkte myokardu? Ide o život! Zachráňme ho!
NEWS

Ako môžeme zlepšiť sekundárnu prevenciu po infarkte myokardu? Ide o život! Zachráňme ho!

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Čo nám priniesli nové odporúčania ESC/EAS 2019 v manažmente pacientov s dyslipidémiou, ako by sme mali postupovať u pacientov s diabetom a dyslipidémiou a mnohé ďalšie sa dozviete v  audio prednáškach zo sympózia na XXIV. Kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 4.10.2019 v X-Bionic Sphere v Šamoríne.

Čítaj viac >>

Flexibilita podávania Glargínu 300 U/ml u workoholika viedla k zlepšeniu  kompenzácie  diabetu, ako aj k zvýšeniu adherencie k liečbe
NEWS

Flexibilita podávania Glargínu 300 U/ml u workoholika viedla k zlepšeniu kompenzácie diabetu, ako aj k zvýšeniu adherencie k liečbe

Dátum pridania: 25.11.2019 | Eduprofipharm

Medzi hlavné úskalia bežnej inzulínovej liečby patrí častejší výskyt hypoglykémií, väčšia glykemická variabilita,  prírastok na hmotnosti. Inzulínové režimy s minimálnou mierou flexibility podania môžu viesť hlavne u pracovne zaneprázdnených, či športovo aktívnych diabetikov  k dlhodobej nedostatočnej metabolickej kompenzácii, k strate compliance či adherencie k liečbe. Uvedená kazuistika aktívneho dôchodcu - pacienta s 2. typom diabetu popisuje priebeh liečby, ktorá dosiahla najlepších výsledkov po nastavení na inzulín glargín 300 U/ml.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more