Novinky

Prehľad inzulínovej liečby na Slovensku v roku 2022
NEWS

Prehľad inzulínovej liečby na Slovensku v roku 2022

Dátum pridania: 14.11.2022 | Eduprofipharm

Vážení kolegovia,

 

Na úvod nám dovoľte predstaviť dôvod rozhodnutia odsledovať pacientov na ambulanciách diabetológov a štatisticky vyhodnotiť ich aktuálny zdravotný stav a inzulínovú liečbu.

 

O inzulínoterapii diabetikov aktuálne vieme údaje zo štatistických zisťovaní NCZI, prípadne z klinických štúdií alebo odborných seminárov. Dostupné sú informácie o počte diabetikov liečených inzulínom, o podielipacientov podľa typu inzulínu a počty pacientov podľa liečebného inzulínového režimu.

 

O inzulínoterapii diabetikov však nevieme mieru či rozsah používania rôznych inzulínových režimov (BOT, BBT, premixované inzulíny), údaje o dĺžke inzulínovej liečby, frekvenciu výskytu hypoglykémií alebo účinnosť použitých inzulínových režimov na dlhodobú kompenzáciu.

 

Cieľom sledovaní teda bolo získať prehľad a informácie o inzulínoterapii diabetikov 2. typu, ktoré nie sú dostupné z iných zdrojov, inzulínových režimoch, stav kompenzácie diabetu prítomnosť komplikácií, nežiaducich účinkoch inzulínovej liečby, zhodnotiť adherenciu a kompliance k liečbe a zistiť úvahy o potenciálnej zmene liečby.

 

V priložených videozáznamoch sa dozviete, aké štatistické výsledky sa dosiahli na celoslovenskej a krajskej úrovni počas sledovania pacientov na inzulínovej liečbe v auguste 2022.

 

MUDr. Marek Macko a MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH., MBA, MHA

Odborní garanti

 

Čítaj viac >>

Odbornú sekciu “Moderná liečba diabetes mellitus na Slovensku” Vám prináša:

Semaglutid v mojej praxi - MUDr. Viera Železníková
NEWS

Semaglutid v mojej praxi - MUDr. Viera Železníková

Dátum pridania: 15.12.2022 | Eduprofipharm

Semaglutid patrí medzi agonistov GLP-1 receptora s aplikáciou 1x týždenne s. c. a napomáha k významnému zlepšeniu kompenzácie diabetu spolu s poklesom telesnej hmotnosti, znížením krvného tlaku a zlepšením lipidogramu. V priamom porovnaní v skupine GLP-1 RA bol semaglutid signifikantne účinnejší v zlepšení kompenzácie diabetu i znížení telesnej hmotnosti. Ide teda o najúčinnejšieho zástupcu skupiny agonistov GLP-1 receptora, s veľkým potenciálom pre dlhodobo úspešnú liečbu diabetu 2. typu, ako z pohľadu zlepšenia kompenzácie, tak i z pohľadu pozitívneho ovplyvnenia kardiovaskulárnych rizikových faktorov a zníženia výskytu kardiovaskulárnych príhod.

Čítaj viac >>

Ako zvládať liečbu GLP-1  analógom a bazálnym inzulínom
NEWS

Ako zvládať liečbu GLP-1 analógom a bazálnym inzulínom

Dátum pridania: 01.11.2022 | Eduprofipharm

Brožúra od MUDr. Martiny Merčiakovej  je skvelý informačný materiál, ktorý môže doktor ponúknuť svojim pacientom a rozšíriť  ich edukáciu pri liečbe diabetu. Vďaka tejto brožúre dokážu pacienti implementovať ľahko získané vedomosti do bežného života.

V článku sa dočítate nielen o nových liekoch a možnostiach liečby diabetu, ale taktiež aj o dôvodoch, prečo liečba niekedy nefunguje, avšak predovšetkým Vám Táto odborná štúdia poskytne zaujímavé informácie o výhodách kombinácie GLP-1 analógu a bazálneho inzulínu.

Čítaj viac >>

Semaglutid v mojej praxi - MUDr. Juraj Gmitrov, PhD.
NEWS

Semaglutid v mojej praxi - MUDr. Juraj Gmitrov, PhD.

Dátum pridania: 05.09.2022 | Eduprofipharm

Súčasná liečba diabetu 2. typu by mala spočívať na princípe patofyziologického prístupu a včasného ovplyvnenia multifaktoriálneho kardiometabolického rizika. Na základe tohto princípu je vhodná aplikácia kombinácií antidiabetík s dokázaným priaznivým účinkom na inzulínovú rezistenciu a kardiovaskulárnu mortalitu1,3. GLP-1 analógy a/alebo SGLT-2 inhibítory v kombinácii s metformínom sa javia ako adekvátne farmakologické prípravky na realizáciu tejto myšlienky pre priaznivý účinok na inzulínovú rezistenciu a endotelovú dysfunkciu.

Čítaj viac >>

Nová éra v liečbe obezity
NEWS

Nová éra v liečbe obezity

Dátum pridania: 15.06.2022 | Eduprofipharm

Obezita je komplexné chronické ochorenie, pri ktorom abnormálne  alebo nadmerné ukladanie tuku poškodzuje zdravie a zvyšuje riziko dlhodobých zdravotných komplikácií a významne skracuje dĺžku života. Pritom približne 68 % osôb s obezitou ju považuje za ochorenie, avšak cca 81 % považuje schudnutie za kompletne vlastnú zodpovednosť a nemá potrebu vyhľadávať akúkoľvek liečbu. So svojou aktuálnou hmotnosťou udáva spokojnosť pritom iba 6 % opýtaných. Obezita je stále veľmi často vnímaná ako určitý výber životného štýlu, nie ako ochorenie so svojou patofyziológiou, diagnostikou a zodpovedajúcou liečbou.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more