Novinky

Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie Diabetes NEWS pre sestry:


Osobnosť mesiaca Mária Korpášová.
NEWS

Osobnosť mesiaca Mária Korpášová.

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

„Motiváciou pre pacienta je často strach z komplikácii cukrovky, preto treba byť tak trochu aj psychológom  a mať na pamäti fakt, že najlepšie je pacienta motivovať a edukovať, a nie ho vystrašiť“, hovorí osobnosť mesiaca Mária Korpášová.

Čítaj viac >>

Cukrovka – Čo by ste mali o nej vedieť.
NEWS

Cukrovka – Čo by ste mali o nej vedieť.

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Cukrovka, lekársky povedané diabetes mellitus, je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukruv krvi (odborný termín hyperglykémia). Pri cukrovke okrem nedostatočnej premene cukrov v organizme dochádza k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody.

Čítaj viac >>

Ako môžeme zlepšiť sekundárnu prevenciu po infarkte myokardu? Ide o život! Zachráňme ho!
NEWS

Ako môžeme zlepšiť sekundárnu prevenciu po infarkte myokardu? Ide o život! Zachráňme ho!

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Čo nám priniesli nové odporúčania ESC/EAS 2019 v manažmente pacientov s dyslipidémiou, ako by sme mali postupovať u pacientov s diabetom a dyslipidémiou a mnohé ďalšie sa dozviete v  audio prednáškach zo sympózia na XXIV. Kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 4.10.2019 v X-Bionic Sphere v Šamoríne.

Čítaj viac >>

„Práca sestry je mimoriadne náročná, ale neuveriteľne pekná,
NEWS

„Práca sestry je mimoriadne náročná, ale neuveriteľne pekná," hovorí osobnosť mesiaca PhDr. Anna Schmiedl, MPH.

Dátum pridania: 25.06.2019 | Eduprofipharm

Povolanie zdravotnej sestry je nesmierne náročné a zodpovedné. Jej profesijná rola rastie, kompetencie sa rozširujú a nevyhnutnou súčasťou jej práce je nutnosť celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. Medicína, ale aj ošetrovateľstvo sú odbory, ktoré sa neustále vyvíjajú. Hľadajú sa stále nové možnosti v diagnostike i v liečbe, a preto si povolanie sestier vyžaduje kontinuálne, sústavné vzdelávanie. Sestry pracujúce v diabetológii významne participujú na diagnostike a liečbe a neoddeliteľnou súčasťou ich práce s pacientom s chronickým ochorením je edukačná činnosť. Svojou erudíciou môžu napomôcť včasnej identifikácii komplikácií, ktoré sú súčasťou ochorenia diabetes mellitus. 

Čítaj viac >>

Hlavné zásady fyzickej aktivity u diabetikov
NEWS

Hlavné zásady fyzickej aktivity u diabetikov

Dátum pridania: 25.06.2019 | Eduprofipharm

Pohybová aktivita zohráva jednu zo zásadných úloh v liečbe diabetes mellitus. Základným pravidlom je veľmi postupné, pomalé zvyšovanie záťaže. Pohyb má pozitívny vplyv na hodnoty cholesterolu, zlepšuje kontrolu tlaku krvi a tiež citlivosť tela na inzulín. Je potrebné vyzdvihnúť aj psychosociálny a anitidepresívny účinok pohybovej aktivity. Dôležité je využitie samokontroly glykémie ako motivačného faktora pre pokračovanie vo fyzickej aktivite. Sám pacient často zistí, že hodinová prechádzka rýchlym tempom môže znížiť hodnoty glykémie aj o 5 mmol/l. Môže sa tak presvedčiť o pozitívnom vplyve pohybovej aktivity na kompenzáciu diabetu. Pri liečbe nadváhy a obezity sa odporúča minimálna frekvencia fyzickej aktivity aspoň 3 – 4 x týždenne, teda každý druhý deň.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more