Novinky

Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus
NEWS

Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

Prvá časť WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS  je venovaná problematike inzulínu a jeho postaveniu v liečbe diabetes mellitus a hneď v prvej prednáške sa môžete tešiť na tému „Od klinických štúdií do reálnej praxe“ spracovanú profesorom Haluzíkom z ČR. Na túto tému nadväzujú skúsenosti so zlepšením glykemickej kompenzácie a variability pri zmene inzulínovej liečby od MUDr. Merčiakovej. Vo treťom príspevku sa docentka Doničová venuje dôležitosti rýchlej kompenzácie diabetes mellitus a prvú časť uzatvára MUDr. Zoboková so skúsenosťami s liečbou pacientov s nedostatočne kontrolovaným diabetom a potrebou rýchlej kompenzácie. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie VIRTUÁLNE SYMPÓZIA DIABETES NEWS:


Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby
NEWS

Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

Druhá časť WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS je venovaná fixným kombináciám ako modernému spôsobu intenzifikácie inzulínovej liečby. Ako už názov napovedá,  hlavnou témou oboch odborných prednášok je pohľad na možnosti liečby pacientov s diabetes mellitus, úskalia v liečbe, zložitosť liečebných schém, ale aj častý problém, ktorý vzniká a to je nespolupracujúci pacient. Toto je stav, s ktorým sa stretávate vo vašich ambulanciách. Zaujímavou formou liečby sa javí možnosť použitia fixnej kombinácie, ktorá vyššie popísané nedostatky liečby dokáže minimalizovať. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Čítaj viac >>

Možnosti a spôsoby iniciácie a intenzifikácie inzulínovej liečby
NEWS

Možnosti a spôsoby iniciácie a intenzifikácie inzulínovej liečby

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

V tretej časti WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS sa autori venujú možnostiam intenzifikácie inzulínovej liečby. S prvou témou „Možnosti a spôsoby intenzifikácie inzulínovej liečby u pacientov s DM2T“ sa predstaví MUDr. Kolény. Na jeho tému nadväzujú skúsenosti s režimom bazal-bolus od MUDr. Minarovičovej a skúsenosti od MUDr. Smatanovej s intenzifikovaným inzulínovým režimom u pacientov vo vyššom veku. Ďalšou nosnou témou je „Intenzifikovaný inzulínový režim u pacientov s diabetes mellitus 1. typu“ od docentky Čiljakovej, a „Význam titračnej fázy inzulínovej liečby “ od docenta Schrönera tentoraz doplnené o praktické  skúsenosti s iniciáciou a titráciou inzulínovej liečby u mladého pacienta s DM. Predposlednú tému 3. bloku predstaví ....

Čítaj viac >>

Riziká a komplikácie nedostatočnej kompenzácie diabetes mellitus
NEWS

Riziká a komplikácie nedostatočnej kompenzácie diabetes mellitus

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

Vo štvrtej a zároveň záverečnej časti WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS sa autori venujú téme diabetickej nohy, ale aj ďalším rizikám, ktoré sú spojené s nedostatočnou kompenzáciou diabetes mellitus. V prvom príspevku hovorí MUDr. Bém o svojich skúsenostiach s rizikami a komplikáciami dlhodobo nedostatočnej kompenzácie diabetes mellitus – „Terapia syndrómu diabetickej nohy v ČR“ a v druhom príspevku sa docent Martinka venuje možnostiam konzervatívnej liečby dlhodobo sa nehojacich neuropatických ulcerácií a postamputačných defektov na nohách diabetikov. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more