Novinky

Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus
NEWS

Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

Prvá časť WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS  je venovaná problematike inzulínu a jeho postaveniu v liečbe diabetes mellitus. V rámci prvej časti sa môžete tešiť na tému docentky Rašlovej „Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus“, ktorá je nasledovaná témou od profesora Haluzíka „Od klinických štúdií do reálnej praxe“ a v poslednom príspevku sa pani docentky Doničová venuje dôležitosti rýchlej kompenzácie diabetes mellitus.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie VIRTUÁLNE SYMPÓZIA DN SESTRY:


Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby
NEWS

Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

Druhá časť WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS je venovaná fixným kombináciám ako modernému spôsobu intenzifikácie inzulínovej liečby. Ako už názov napovedá,  hlavnou témou oboch odborných prednášok je pohľad na možnosti liečby pacientov s diabetes mellitus, úskalia v liečbe, zložitosť liečebných schém, ale aj častý problém, ktorý vzniká a to je nespolupracujúci pacient. Toto je stav, s ktorým sa stretávate vo vašich ambulanciách. Zaujímavou formou liečby sa javí možnosť použitia fixnej kombinácie, ktorá vyššie popísané nedostatky liečby dokáže minimalizovať. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Čítaj viac >>

Možnosti a spôsoby iniciácie a intenzifikácie inzulínovej liečby
NEWS

Možnosti a spôsoby iniciácie a intenzifikácie inzulínovej liečby

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

V tretej časti WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS sa autori venujú možnostiam intenzifikácie inzulínovej liečby. S provou témou „Možnosti a spôsoby intenzifikácie inzulínovej liečby u pacientov s DM2T“ sa predstaví pán MUDr. Kolény. Ďalšou témou je „Intenzifikovaný inzulínový režim u pacientov s diabetes mellitus 1. typu od pani docentky Čiljakovej, a „Význam titračnej fázy inzulínovej liečby “ od pána docenta Schrónera. Poslednú tému 3. bloku predstaví paní MUDr. Švrčková „Je inzulínová liečba vhodná aj u pacientov s DM vo vyššom veku?“ Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Čítaj viac >>

Riziká a komplikácie nedostatočnej kompenzácie diabetes mellitus
NEWS

Riziká a komplikácie nedostatočnej kompenzácie diabetes mellitus

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

Vo štvrtej a zároveň záverečnej časti WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS sa autori venujú téme diabetickej nohy, ale aj ďalším rizikám, ktoré sú spojené s nedostatočnou kompenzáciou diabetes mellitus. V prvom príspevku hovorí MUDr. Bém o svojich skúsenostiach s rizikami a komplikáciami dlhodobo nedostatočnej kompenzácie diabetes mellitus – „Terapia syndrómu diabetickej nohy v ČR“ a v druhom príspevku sa docent Martinka venuje možnostiam konzervatívnej liečby dlhodobo sa nehojacich neuropatických ulcerácií a postamputačných defektov na nohách diabetikov. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more