Novinky

Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom
NEWS

Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom

Dátum pridania: 27.04.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier sme pre Vás pripravili live webinár s názvom „Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom“. Webinár je určený pre lekárov bol odvisielaný 20. apríla 2023 o 17:00 hod. Odborným programom Vás sprevádzal doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. Kazuistiky na tému „Glykemická kontrola, ako neoddeliteľná súčasť manažmentu diabetika II. typu v každodennej praxi“ Vám odprezentujú prednášajúci naprieč celým Slovenskom: MUDr. Barbora Zoboková, MUDr. Zuzana Némethyová, MUDr. Daniel Kolény, MUDr. Alena Bartková, MUDr. Viliam Vaník. 

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie Dia essence:


Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2
NEWS

Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2

Dátum pridania: 06.09.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier sme pre Vás pripravili 6. septembra 2022 o 17:00 na live webinár pod názvom Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2. 60 minútovým odborným programom Vás bude sprevádzať doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.  Hlavnou témou webináru bude prednáška od prof. Jean-Christophe Philips, MD, PhD. s názvom Prečo je glukocentrický prístup pilierom manažmentu pacientov s DM2.

Čítaj viac >>

Esenciálna cesta v intenzifikácii perorálnej liečby diabetes mellitus 2. typu
NEWS

Esenciálna cesta v intenzifikácii perorálnej liečby diabetes mellitus 2. typu

Dátum pridania: 11.01.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier Vám prinášame článok z odborného časopisu MEDICUS news 4/2021 pod názvom - Esenciálna cesta v intenzifikácii perorálnej liečby diabetes mellitus 2. typu od MUDr. Mareka Macka. Uvedený článok bol spracovaný na základe prednášky, ktorá odznela na odbornom podujatí - 3. seminár praktických diabetológov Slovenska na Donovaloch.

"Cieľom liečby diabetes mellitus 2. typu je v prvom rade kompenzácia hyperglykemického stavu. Pritom je dôležité aj ovplyvnenie komorbidít a oddialenie vzniku a progresie neskorých diabetických komplikácií. Liečba má byť bezpečná, s minimálnymi vedľajšími účinkami."

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Esenciálny prístup pri liečbe diabetika 2. typu
NEWS

WEBINÁR - Esenciálny prístup pri liečbe diabetika 2. typu

Dátum pridania: 10.12.2021 | Eduprofipharm

live webinár pod názvom Esenciálny prístup pri liečbe diabetika 2. typu. 60 minútový odborný program otvoril moderátorským privítaním a prednáškou o manažmente diabetu 2. typu doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. Slovo preberie MUDr. Barbora Zoboková s kazuistikou pod názvom „Ako ďalej po metformíne“ a webinár uzavrie MUDr. Viliam Vaník kazuistikou, ako diabetika II. typu s ochorením Covid-19. kompenzuje telemedicína. Ďalšie 2 kredity môžete získať vyplnením AD TESTU.

 

Určené pre: SLK.

 

Čítaj viac >>

Dia essence
NEWS

Dia essence

Dátum pridania: 03.11.2021 | Eduprofipharm

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

   odbor diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov internej medicíny. V máloktorom odbore bolo za posledné desaťročie toľko nových poznatkov, vyvinutých nových liekov, ktoré sa dostali aj na klinické používanie nových technológií (inzulínové pumpy, senzory na kontinuálny monitoring glykémií), práve ako v diabetológii. Avšak stále máme aj viacero rokmi overených, účinných a bezpečných liekov, ktoré majú v diabetológii naďalej svoje miesto. Kvalitné, pravidelné vzdelávanie je veľmi dôležité. Určite sa najradšej všetci vidíme vždy osobne na osobných stretnutiach a podujatiach, ale táto doba ukázala aj iné možnosti, ako sa dostávať k novým informáciám.

   Som veľmi rád, že vznikla online platforma, ktorá má názov Dia essence a ktorú ako generálny partner podporila farmaceutická spoločnosť Servier – dlhoročný partner v diabetológii. Prostredníctvom tejto platformy sa budeme vedieť dostať k rôznym edukačným témam, kazuistikám, či webinárom. V pravidelných intervaloch tu budú uverejňované rôzne odborné materiály, ktoré budú rozoberať aktuálne témy v našom odbore. Súčasťou bude aj pod sekcia venovaná profesne mladším kolegom, ktorá bude mať názov - „Mladí mladým.

Ja, ako hlavný odborník v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy takúto formu vzdelávania rád podporím, pretože dobrá edukácia diabetológov prináša benefit v kvalitnej liečbe pacientov – diabetikov, a tým pádom k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu.

Novej platforme Dia essence prajem, čo najviac úspechov a nám diabetológom z tohto nového projektu, čo najviac nových poznatkov.

 

Košice, 19. 10. 2021                         

Doc. MUDr. Zbynek Schroner,  PhD.   

Hlavný odborník v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy

 

 

Čítaj viac >>

3. seminár praktických diabetológov Slovenska
NEWS

3. seminár praktických diabetológov Slovenska

Dátum pridania: 13.10.2021 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na 3. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 15. – 16. októbra 2021 v hoteli Residence na Donovaloch pod záštitou predsedu sekcie praktických diabetológov pri SDS MUDr. Mareka Macka. Zameraný bude na možnosti farmakoterapie a monitorovanie liečby v diabetologickej praxi.

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more