Ako si udržať zdravé srdce

27.06.2022 | Eduprofipharm
Ako si udržať zdravé srdce

Viera Szilagiová

 

 

Kardiovaskulárne ochorenia majú na svedomí viac ako 4 milióny úmrtí ročne v Európe a sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe, pričom vedúcu úlohu zohrávajú aterosklerotické ochorenia, najmä koronárne srdcové choroby. Medzi rizikové faktory patrí fajčenie, vysoký cholesterol, obezita, hypertenzia a cukrovka, ako aj stres a nedostatok pohybu.

 

Kardiovaskulárne ochorenia sú poruchy postihujúce srdce a krvné cievy. Zahŕňajú aterosklerotické ochorenia, pri ktorých sú krvné cievy progresívne upchaté tukovými usadeninami nazývanými plaky. Existujú rôzne typy aterosklerotických ochorení, podľa ktorých sú cievy upchaté:

 

  • koronárne srdcové ochorenie – ako je srdcový infarkt – postihuje koronárne tepny, ktoré zásobujú srdce krvou,
  • cerebrovaskulárne ochorenie – ako napríklad cievna mozgová príhoda – postihuje cievy, ktoré zásobujú  mozog krvou,
  • ochorenie periférnych artérií postihuje cievy, ktoré zásobujúce krvou nohy.
  •  

Iné typy kardiovaskulárnych ochorení zahŕňajú srdcové zlyhanie (pri ktorom srdce nie je schopné správne pumpovať), chlopňové ochorenia srdca a ochorenia srdcového svalu.

 

Varovné príznaky

 

Bolesť na hrudníku je jedným z najdôležitejších varovných príznakov infarktu myokardu. Bolesť môže trvať len niekoľko minút, alebo môže trvať dlhšie. Zvyčajne sa bolesť cíti ako ťažká váha na hrudi, alebo ako stlačenie hrudníka, ale môže to byť aj jemnejšie nepohodlie na hrudi alebo pocit pálenia. Väčšina bolesti je v strede hrudníka. Môže byť sprevádzaná studeným potom a nevoľnosťou. Bolesť môže vyžarovať do iných oblastí hornej časti tela – napríklad do rúk (viac vľavo ako vpravo), chrbta a dokonca aj čeľuste. V prípade, že bolesť na hrudníku trvá viac ako 10 minút, je nevyhnutné volať rýchlu zdravotnú pomoc.

 

Palpitácie sú, keď človek má pocit, že mu srdce bije nepravidelne, rýchlejšie ako zvyčajne, alebo búši a viac si uvedomuje svoj srdcový rytmus ako zvyčajne. Palpitácie zvyčajne trvajú niekoľko sekúnd alebo minút, ale môžu byť aj dlhšie. Srdce môže vynechať niekoľko úderov, ale to je normálne a väčšinou si to človek ani nevšimne. Palpitácie sú zvyčajne neškodné. Ľudia majú tendenciu byť si viac vedomí tlkotu svojho srdca, keď sú v strese. Kofeín, fajčenie, alkohol a drogy môžu vyvolať búšenie srdca. Ďalšími príčinami sú hormonálne zmeny, silné emócie, namáhavé cvičenie a niektoré lieky. Zníženie alebo vyhnutie sa spúšťaču by malo zastaviť búšenie srdca. Pokiaľ palpitácie pretrvávajú, zvyšuje sa frekvencia, alebo sú spojené s inými príznakmi, ako je závrat, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

 

Synkopa je bežnejšie známa ako mdloba. Vzťahuje sa na dočasnú stratu vedomia a zvyčajne vedie k pádu osoby. Najčastejšou príčinou je nízky krvný tlak a často postihuje dospievajúce dievčatá a mladé ženy. Niektorí ľudia majú varovné príznaky, ako sú závraty, točenie hlavy, nevoľnosť alebo slabosť predtým, ako na niekoľko sekúnd omdlejú. Ak človek pociťuje mdloby, mal by sa posadiť, alebo si ľahnúť, aby sa mu krvný tlak vrátil do normálu. V prípade, že omdlie, mal by navštíviť svojho lekára, aby vylúčil iné príčiny, ako sú poruchy srdcového rytmu, zúžené cievy, problémy so srdcovými chlopňami a iné stavy.

 

Točenie hlavy, alebo závrat môže byť dôležitým príznakom srdcového ochorenia. Točenie hlavy je jedným z varovných signálov budúceho srdcového infarktu. Je to bežný a nepríjemný pocit, že človek môže omdlieť a často je sprevádzaný pocitom závratu. Točenie hlavy môže mať mnoho príčin a nie vždy súvisí so srdcovým problémom. Napríklad dočasný nízky krvný tlak, alebo nízka hladina cukru v krvi môžu spôsobiť závraty. Ak človek pociťuje závrat, mal by si sadnúť, dať si pohár vody, ak je to možné, trochu cukru. Ak sa do niekoľkých minút nezotaví,  alebo ak začne pociťovať aj búšenie srdca, alebo iné varovné príznaky srdcového infarktu, ako je bolesť na hrudníku alebo nepríjemný pocit, je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc.

 

Nevoľnosť a vracanie môžu byť tiež prítomné pri infarkte. Nevoľnosť je bežným príznakom srdcového infarktu. Ak človek v minulosti prekonal srdcový infarkt,  alebo je vo vysokom riziku, napríklad ak trpí cukrovkou, má nadváhu a fajčí, je potrebné si uvedomiť, že nevoľnosť a vracanie môžu byť varovnými príznakmi srdcového infarktu.

 

Dýchavičnosť je typickým príznakom srdcového infarktu. Dýchavičnosť je pocit, že človek nemôže dostať dostatok vzduchu do pľúc. Môže sa objaviť náhle počas cvičenia, ale môže sa vyskytnúť aj v pokoji. Existuje niekoľko príčin dýchavičnosti, preto pokiaľ má človek záchvaty dýchavičnosti, aj keď je to len pri cvičení , je dôležité o tom informovať svojho lekára, alebo kardiológa.  Ak človek pociťuje dýchavičnosť a iné príznaky srdcového infarktu, ako je bolesť alebo tlak na hrudníku, je potrebné, aby vyhľadal  okamžitú lekársku pomoc.

 

Kardiovaskulárnym ochoreniam je možné predchádzať alebo liečiť ich zdravým životným štýlom, liekmi a/alebo chirurgickým zákrokom.

 

Vlády a mimovládne organizácie môžu jednotlivcom uľahčiť výber zdravého životného štýlu. Legislatíva, dane, marketingové obmedzenia a dobre navrhnuté stimuly môžu nabádať ľudí, aby boli fyzicky aktívni, zdravo sa stravovali, prestali, alebo nikdy nezačali fajčiť a obmedzili konzumáciu alkoholu.

 

Strava

 

Obmedzenie obsahu tuku, cukru a soli v spracovaných potravinách je účinný spôsob, ako zlepšiť stravu, niekedy bez toho, aby si to ľudia všimli. Niektoré krajiny zakázali transmastné kyseliny v potravinách. Mnohé krajiny spolupracujú s potravinárskym priemyslom na znižovaní hladiny soli a cukru. Ceny tiež ovplyvňujú správanie a zdaňovanie nezdravých potravín, napríklad daň z tuku alebo cukru, alebo dotovanie zdravých potravín, môže viesť k zmenám v stravovacích návykoch. Kampane na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o zdravých potravinách a jasné označenia potravín môžu ľuďom pomôcť pri nákupe zdravých potravín.

 

Fyzická aktivita

 

Aj pracovné prostredie môže podporovať fyzickú aktivitu. Lepšia viditeľnosť schodov stimuluje ľudí, aby ich používali namiesto výťahu. Podpora chôdze, alebo bicyklovania aj keď len na krátke vzdialenosti pomáha začleniť fyzickú aktivitu do každodennej rutiny. Povedomie o význame pohybovej aktivity pre zdravie by sa malo začať už v rannom detstve. Pracoviská môžu ponúknuť zamestnancom ako benefit návštevu fitness centier, do kancelárií umiestniť stoly, ktoré umožňujú pracovať v stoji a pod.

 

Fajčenie

 

Všetky druhy fajčenia, vrátane pasívneho fajčenia, zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení. Legislatíva je účinný nástroj na prevenciu a obmedzenie fajčenia. Opatrenia zahŕňajú zákaz fajčenia, vysoké dane, obmedzenú reklamu a používanie obyčajných obalov. Kampane v masmédiách zvýšili povedomie o škodlivých účinkoch fajčenia. Je obzvlášť dôležité zabrániť tomu, aby tínedžeri a dospievajúci začali fajčiť.

 

Konzumácia alkoholu

 

Nadmerná konzumácia alkoholu zvyšuje kardiovaskulárne riziko. Legislatíva je účinná pri predchádzaní škodlivému požívaniu alkoholu prostredníctvom niekoľkých nariadení: napríklad stanovením minimálneho veku na nákup alebo podávanie alkoholu, zákonmi o riadení pod vplyvom alkoholu, daňami a zákazom reklamy, propagácie a sponzorovania podujatí. Prospešné sú aj predpisy týkajúce sa alkoholu na pracoviskách a školách.

 

 

Zdroj:

 

  1. WHAT IS HEART DISEASE? (online). [cit. 19_06_2022]. Dostupné z: Heart Disease - Healthy-Heart.org
  2. WARNING SIGNS & SYMPTOMS (online). [cit. 19_06_2022]. Dostupné z: Warning, Signs and Symptoms - Healthy-Heart.org
  3. ENCOURAGING A HEALTHY LIFESTYLE (online). [cit. 19_06_2022]. Dostupné z: Encouraging a Healthy Lifestyle - Healthy-Heart.org

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných  infekcií v roku 2023
Webináre

WEBINÁR - Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných infekcií v roku 2023

Dátum pridania: 23.10.2023 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na live webinár s názvom Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných infekcií v roku 2023, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci s Klinikou onkohematológie LFUK a NOÚ Bratislava a so spoločnosťou Pfizer. Z pohodlia Vášho domova si 28.11.2023 o 15:30 môžete vypočuť odborný program bohatý na zaujímavé a aktuálne témy. Programom Vás bude sprevádzať doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA., odborný garant samotného podujatia.

Hneď po privítaní a uvedení do problematiky, bude nasledovať prednáška MUDr. Ľubomíra Sojáka, PhD. s názvom Liečba závažných rezistentných nemocničných infekcií. MUDr. Jaroslav Mikula sa bude zaoberať novinkami v liečbe infekcií na OAIM. Ako ďalší odprezentuje doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA svoju prednášku zameranú na invazívne mykotické infekcie. Odborný program uzavrie prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. prednáškou s názvom Vírusové infekcie u pacientov po transplantácii orgánov.

 

Počas celého live webináru budete mať možnosť diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania SLK a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Navyše za vyplnenie AD TESTu môžete získať ďalšie 2 kredity.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Priority v manažmente pacienta DM 2. typu  – ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta
Webináre

WEBINÁR - Priority v manažmente pacienta DM 2. typu – ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta

Dátum pridania: 24.10.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier Vás srdečne pozývame 30. novembra 2023 o 17:00 hod. na live webinár s názvom  „Priority v manažmente pacienta DM 2. typu –  ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta“. 60 minútovým odborným programom Vás naživo bude sprevádzať doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., ktorý nám v úvode programu odprezentuje liečebné prístupy v manažmente diabetu 2. typu. Nasledovať budú dve zaujímavé kazuistiky na tému glykemická kontroly v každodennej praxi  v podaní MUDr. Viliama Vaníka a MUDr. Barbory Zobokovej. V závere odborného programu MUDr. Dana Šedivá bude rozprávať o fenoméne srdca a histórii symbolu duševnej existencie. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za AD TEST. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webináru 60 min.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH
Webináre

WEBINÁR - Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH

Dátum pridania: 26.10.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Zentiva Vás srdečne pozývame 5. decembra 2023 o 17:00  na live webinár s názvom „Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH“. Programom Vás bude sprevádzať odborný garant podujatia prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý nám v úvode odborného programu odprezentuje prednášku s názvom „Cesty (a skratky) vedúce k dosiahnutiu kontroly nad astmou“. Slovo si neskôr prevezme MUDr. Marta Serdahelyová, ktorá nám vo svojej prednáške bude rozprávať o beklometazóne formoterole v liečbe bronchiálnej Astmy. Nasledovať bude téma s názvom „Beklometazón formoterol v liečbe CHOPCH“ v podaní MUDr. Kataríny Dostálovej. Na záver odborného programu nám prezident Slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ, priblíži pohľad na manažment liečby ASTMY a CHOPCH z pohľadu lekárnika. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre: lekárov (SLK), lekárnikov (SLeK), laborantov (SK MTP).

 

Odhadované trvanie webinára: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?
Webináre

WEBINÁR - Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?

Dátum pridania: 26.10.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Abbott Vás pozývajú na live webinár s názvom  „Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?“. Webinár sa uskutoční 7.12.2023 o 17:00 hod. Prvú prednášku s názvom „Diabetes mellitus na Slovensku“ odprezentuje Doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD. Slovo potom prevezme MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP, ktorý odprezentuje prednášku na tému „Technológia CGM v manažmente diabetes mellitus“. Ako pomáha pacientom a lekárom senzorová technológia sa dozvieme od MUDr. Tatiany Kupcovej. Na záver programu nám MUDr. Adriana Šimková, PhD. priblíži úlohu všeobecného lekára v manažmente pacienta s diabetom. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre lekárov.

Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - So špecialistami o zdraví
Webináre

WEBINÁR - So špecialistami o zdraví

Dátum pridania: 13.11.2023 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si audiovizuálne prednášky na uvedené témy.

Prednášky slúžia ako podkladový materilál pre vyplnenie AD TESTu, prostredníctvom ktorého máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Program:

Mukomodulačná liečba s aditívnymi účinkami – dopad na prax
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI


Moderná a účinná liečba bolestí hrdla
MUDr. Martina Miškovská, PhD.

 

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 3/2023
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 3/2023

Dátum pridania: 27.11.2023 | Eduprofipharm

Periodikum PHARMA tribune 3/2023

 

Predstavujeme Vám tretie číslo odborného časopisu PHARMA tribune 3/2023, ktoré je určené pre vás, odborníkov lekární.

 

 

V článkami  nabitom  časopise nájdete viaceré zaujímavé témy z oblasti farmakoterapie a klinickej praxe, ktoré boli pripravené uznávanými odborníkmi v danej oblasti.  Radi by sme Vám dali do pozornosti napr. článok na tému – „Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?“, ktorý je spracovaním live webináru s rovnakým názvom a ktorý si dodatočne môžete pozrieť aj zo záznamu nasnímaním QR kódu.  Ďalšími zaujímavými článkami, ktoré nájdete v tomto čísle je aj článok na veľmi často rozoberanú tému mužských preventívnych prehliadok u urológa, ale aj článok  o význame probiotík v podaní inžiniera Ivana Macha, CSc. PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD. nám priblížila význam kortikosteroid a antihistaminík v terapií alergickej rinitídy. Okrem článkov tu nájdete aj upútavky na zaujímavé prednášky a webináre, ktoré nájdete na našej webovej  stránke a po ktorých preštudovaní máte možnosť získať 2  kredity za vyplnenie AD TESTU.

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode (momentálne prebieha jeho akreditácia danou komorou).

 

Prajeme vám príjemné čítanie!

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more