Novinky

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia III.
NEWS

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia III.

Dátum pridania: 07.09.2020 | Eduprofipharm

3. časť LIVE moderovanej web akadémie – 7. septembra o 18:00 hod.

 

Posuňte sa s nami do sveta online a prijmite pozvanie na tretiu časť unikátneho live webináru, ktorý sme pripravili pre Vás – odborníkov z lekární. Celým programom Vás prevedie Váš kolega a moderátor PharmDr. Peter Ceniga.  

 

Opäť sa k Vám hneď v úvode prihovorí prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ a spolu s moderátorom webináru budú viesť diskusiu na témy, ktoré Vás aktuálne trápia.

 

Čítaj viac >>

Ohliadnutie sa za Jarným diabetologickým seminárom - „Od klinických štúdií do reálnej praxe“
NEWS

Ohliadnutie sa za Jarným diabetologickým seminárom - „Od klinických štúdií do reálnej praxe“

Dátum pridania: 05.09.2020 | Eduprofipharm

Zmeškali ste odborné sympózium Jarný diabetologický seminár – Od klinických štúdií do reálnej praxe? Alebo chcete zažiť atmosféru podujatia ešte raz? Využite tak možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a vypočujte si 6 prednášok od uznávaných domácich aj zahraničných autorov a 12 zaujímavých kazuistík z reálnej praxe, ktoré boli súčasťou programu daného seminára. 

Čítaj viac >>

Nové molekuly v praxi diabetológa a využívanie technológií v praxi diabetológa
NEWS

Nové molekuly v praxi diabetológa a využívanie technológií v praxi diabetológa

Dátum pridania: 03.09.2020 | Eduprofipharm

Nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa výnimočného podujatia obsahom, formou a neopakovateľnou atmosférou v srdci Slovenska.

 

Prijmite pozvanie na 2. ročník  semináru praktických diabetológov Slovenska, pod záštitou  Hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy MUDr. Jaroslava Fábryho. Okrem významných odborníkov z oblasti diabetológie prijali naše pozvanie a vystúpia v rámci odborného programu aj vzácni hostia zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí predstavia novinky  týkajúce sa praxe diabetológov.

Čítaj viac >>

Alergická konjunktivitída – liečba a manažment
NEWS

Alergická konjunktivitída – liečba a manažment

Dátum pridania: 30.08.2020 | Eduprofipharm

Prinášame Vám ďalší AD TEST, ktorého podkladovým materiálom je článok Alergická konjunktivitída – liečba a manažment od MUDr. Eriky Vodrážkovej, MPH.

 

Odborný článok je stručným prehľadom súčasných medicínskych poznatkov k problematike alergickej konjunktivitídy. Autorka v ňom uvádza aktuálne rozdelenie a terminológiu alergických konjunktivitíd, stručný pohľad na imunopatologické procesy oka a prehľad možností liečby.

 

Článok je doplnený prehľadovými tabuľkami liečby a diferenciálnej diagnostiky ,,červeného oka’’, čo je prínosom pre medicínsku prax.

 

Vyplnením daného AD TESTu máte možnosť získať 2 kredity.

 

AD TEST je určený pre členov komory SLK, SLeK, SKMTP a SK SaPA a bude dostupný v mesiaci september

Čítaj viac >>

Motivácia a empatia v medicíne
NEWS

Motivácia a empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.08.2020 | Eduprofipharm

MUDr. Zuzana Lazíková

 

Motivácia patrí medzi kľúčové koncepty v medicíne. Predstavuje vysokú prioritu vo vzťahu zdravotnícky profesionál a pacient. Zastavme sa u niektorých vybraných aspektov motivácie.

 

Prvým dôležitým krokom dosiahnutia motivácie u vybranej osoby je empatia medzi motivujúcim a motivovaným alebo minimálne zo strany motivujúceho. Nie nadarmo sa empatia nazýva „lepidlom“ medzi ľuďmi. Ako ukazujú klinické štúdie, empatia zo strany zdravotníckeho profesionála je silným motivačným faktorom pre pacienta.

 

Pozitívne hodnotenie empatické prístupu praktického lekára zo strany pacienta 12 mesiacov od diagnostikovania ochorenia diabetes 2. typu a následné 10 ročné sledovanie pacienta  v rámci štúdie ukázalo zaujímavé výsledky. Pacienti,  ktorí mali lepšie skúsenosti s empatiou prvých 12 mesiacov od diagnostikovania ochorenia,vykazovali štatisticky signifikantný pokles úmrtnosti zo všetkých príčin (40-50 %), v porovnaní s pacientmi hodnotiacimi empatiu zdravotníckych pracovníkov ako nízku. Podobný trend bol pozorovaný aj v prípade výskytu kardiovaskulárnych príhod, nedosiahol však štatistickú významnosť (Dambha-Miller et al., 2019).

 

Čítaj viac >>

Novinky z ADA 2020
NEWS

Novinky z ADA 2020

Dátum pridania: 29.06.2020 | Eduprofipharm

V dňoch 12. – 16. júna 2020 prebehol 80th Scientific Sessions of American Diabetes Association (ADA). Ide vždy o akciu tešiacu sa veľkému záujmu, lebo ide o najväčšie odborné podujatie venované diabetu prinášajúce najnovšie novinky z oblasti výskumu až po klinickú prax. Vzhľadom na pandému COVID prvý krát v 80-ročnej histórii prebehlo celé odborné podujatie výlučne vo virtuálnej podobe. Niekoľko vecí, ktoré ma zaujali s presahom aj do klinickej praxe

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more