Novinky

Prehľad inzulínovej liečby na Slovensku v roku 2022
NEWS

Prehľad inzulínovej liečby na Slovensku v roku 2022

Dátum pridania: 14.11.2022 | Eduprofipharm

Vážení kolegovia,

 

Na úvod nám dovoľte predstaviť dôvod rozhodnutia odsledovať pacientov na ambulanciách diabetológov a štatisticky vyhodnotiť ich aktuálny zdravotný stav a inzulínovú liečbu.

 

O inzulínoterapii diabetikov aktuálne vieme údaje zo štatistických zisťovaní NCZI, prípadne z klinických štúdií alebo odborných seminárov. Dostupné sú informácie o počte diabetikov liečených inzulínom, o podielipacientov podľa typu inzulínu a počty pacientov podľa liečebného inzulínového režimu.

 

O inzulínoterapii diabetikov však nevieme mieru či rozsah používania rôznych inzulínových režimov (BOT, BBT, premixované inzulíny), údaje o dĺžke inzulínovej liečby, frekvenciu výskytu hypoglykémií alebo účinnosť použitých inzulínových režimov na dlhodobú kompenzáciu.

 

Cieľom sledovaní teda bolo získať prehľad a informácie o inzulínoterapii diabetikov 2. typu, ktoré nie sú dostupné z iných zdrojov, inzulínových režimoch, stav kompenzácie diabetu prítomnosť komplikácií, nežiaducich účinkoch inzulínovej liečby, zhodnotiť adherenciu a kompliance k liečbe a zistiť úvahy o potenciálnej zmene liečby.

 

V priložených videozáznamoch sa dozviete, aké štatistické výsledky sa dosiahli na celoslovenskej a krajskej úrovni počas sledovania pacientov na inzulínovej liečbe v auguste 2022.

 

MUDr. Marek Macko a MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH., MBA, MHA

Odborní garanti

 

Čítaj viac >>

Semaglutid v mojej praxi - MUDr. Viera Železníková
NEWS

Semaglutid v mojej praxi - MUDr. Viera Železníková

Dátum pridania: 15.12.2022 | Eduprofipharm

Semaglutid patrí medzi agonistov GLP-1 receptora s aplikáciou 1x týždenne s. c. a napomáha k významnému zlepšeniu kompenzácie diabetu spolu s poklesom telesnej hmotnosti, znížením krvného tlaku a zlepšením lipidogramu. V priamom porovnaní v skupine GLP-1 RA bol semaglutid signifikantne účinnejší v zlepšení kompenzácie diabetu i znížení telesnej hmotnosti. Ide teda o najúčinnejšieho zástupcu skupiny agonistov GLP-1 receptora, s veľkým potenciálom pre dlhodobo úspešnú liečbu diabetu 2. typu, ako z pohľadu zlepšenia kompenzácie, tak i z pohľadu pozitívneho ovplyvnenia kardiovaskulárnych rizikových faktorov a zníženia výskytu kardiovaskulárnych príhod.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia II. 2022
NEWS

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia II. 2022

Dátum pridania: 28.11.2022 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame opäť na pokračovanie série webinárov  Akadémia venózneho zdravia, ktorý sme pre Vás pripravili spolu so spoločnosťou Servier

Odborným programom Vás bude sprevádzať Mgr. Lenka Vasiľová, riaditeľka sekretariátu a koordinátor sústavného vzdelávania.

Akú úlohu môže mať farmaceut pri liečbe venóznych ochorení sa spolu v PharmDr. Natáliou Rozman Antolíkovou, PhD. budeme zaoberať v prednáške  pod názvom - Intervencia farmaceuta v liečbe primárneho chronického venózneho ochorenia. O tom  ako empaticky komunikovať s pacientom v lekárni bude hovoriť psychologička, lektorka soft skills  Mgr. Ivana Medvecká, PhD. V rovnako zaujímavej téme, ale z inej oblasti  pod názvom  e-Lekáreň – fenomén budúcnosti (súčasnosti) budeme diskutovať s PharmDr. Lukášom Jaroščiakom. A nebude chýbať ani interview s prezidentom Lekárnickej komory s  PharmDr. Ondrejom Sukeľom  o aktuálnych témach pre život v lekárni.

Čítaj viac >>

Skrytá sila pastilky  proti SARS-CoV-2
NEWS

Skrytá sila pastilky proti SARS-CoV-2

Dátum pridania: 16.11.2022 | Eduprofipharm

Zápalové zmeny horných dýchacích a prehĺtacích  orgánov  patria  medzi  najčastejšie  ochorenia  tak  v  detskom,  ako  aj  dospelom  veku.  Najčastejšou  príčinou  ich vzniku sú vírusové ochorenia. Väčšina prebieha mierne a nevyžadujú žiadnu špecifickú liečbu. Asistovaná samoliečba je najbezpečnejšou  cestou  na  úspešné  zvládnutie ochorenia  a  účinné  ovplyvnenie  príznakov ochorenia.  Práca  prináša  výsledky  štúdie pastiliek  s  fixnou  kombináciou  CPC/BH na SARS-CoV-2. Prezentuje etiopatogenézu zápalových zmien, mechanizmus účinku pastilky a možnosti jej terapeutického využitia.

Čítaj viac >>

Ako zvládať liečbu GLP-1  analógom a bazálnym inzulínom
NEWS

Ako zvládať liečbu GLP-1 analógom a bazálnym inzulínom

Dátum pridania: 01.11.2022 | Eduprofipharm

Brožúra od MUDr. Martiny Merčiakovej  je skvelý informačný materiál, ktorý môže doktor ponúknuť svojim pacientom a rozšíriť  ich edukáciu pri liečbe diabetu. Vďaka tejto brožúre dokážu pacienti implementovať ľahko získané vedomosti do bežného života.

V článku sa dočítate nielen o nových liekoch a možnostiach liečby diabetu, ale taktiež aj o dôvodoch, prečo liečba niekedy nefunguje, avšak predovšetkým Vám Táto odborná štúdia poskytne zaujímavé informácie o výhodách kombinácie GLP-1 analógu a bazálneho inzulínu.

Čítaj viac >>

Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2
NEWS

Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2

Dátum pridania: 06.09.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier sme pre Vás pripravili 6. septembra 2022 o 17:00 na live webinár pod názvom Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2. 60 minútovým odborným programom Vás bude sprevádzať doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.  Hlavnou témou webináru bude prednáška od prof. Jean-Christophe Philips, MD, PhD. s názvom Prečo je glukocentrický prístup pilierom manažmentu pacientov s DM2.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more