Novinky

Esenciálna cesta v intenzifikácii perorálnej liečby diabetes mellitus 2. typu
NEWS

Esenciálna cesta v intenzifikácii perorálnej liečby diabetes mellitus 2. typu

Dátum pridania: 11.01.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier Vám prinášame článok z odborného časopisu MEDICUS news 4/2021 pod názvom - Esenciálna cesta v intenzifikácii perorálnej liečby diabetes mellitus 2. typu od MUDr. Mareka Macka. Uvedený článok bol spracovaný na základe prednášky, ktorá odznela na odbornom podujatí - 3. seminár praktických diabetológov Slovenska na Donovaloch.

"Cieľom liečby diabetes mellitus 2. typu je v prvom rade kompenzácia hyperglykemického stavu. Pritom je dôležité aj ovplyvnenie komorbidít a oddialenie vzniku a progresie neskorých diabetických komplikácií. Liečba má byť bezpečná, s minimálnymi vedľajšími účinkami."

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia IV. 2021
NEWS

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia IV. 2021

Dátum pridania: 13.12.2021 | Eduprofipharm

Do 4. časti Akadémie venózneho zdravia 2021 prijali naše pozvanie MUDr. Tomáš Jankovič, PhD., ktorý sa vo svojej prednáške bude venovať - Chorobám konečníka - dobré rady nad skalpel! A Prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti doc. Ľubomíra Izáková, PhD., ktorá sa bude venovať téme - Prvá pomoc pre dušu v rukách farmaceuta. Aj tentokrát bude súčasťou webinára diskusia prezidenta SLeK PharmDr. Ondreja Sukeľa spolu s moderátorom PharmDr. Lukášom Jaroščiakom na aktuálne témy pre život v lekárni. 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Esenciálny prístup pri liečbe diabetika 2. typu
NEWS

WEBINÁR - Esenciálny prístup pri liečbe diabetika 2. typu

Dátum pridania: 10.12.2021 | Eduprofipharm

live webinár pod názvom Esenciálny prístup pri liečbe diabetika 2. typu. 60 minútový odborný program otvoril moderátorským privítaním a prednáškou o manažmente diabetu 2. typu doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. Slovo preberie MUDr. Barbora Zoboková s kazuistikou pod názvom „Ako ďalej po metformíne“ a webinár uzavrie MUDr. Viliam Vaník kazuistikou, ako diabetika II. typu s ochorením Covid-19. kompenzuje telemedicína. Ďalšie 2 kredity môžete získať vyplnením AD TESTU.

 

Určené pre: SLK.

 

Čítaj viac >>

Dia essence
NEWS

Dia essence

Dátum pridania: 03.11.2021 | Eduprofipharm

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

   odbor diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov internej medicíny. V máloktorom odbore bolo za posledné desaťročie toľko nových poznatkov, vyvinutých nových liekov, ktoré sa dostali aj na klinické používanie nových technológií (inzulínové pumpy, senzory na kontinuálny monitoring glykémií), práve ako v diabetológii. Avšak stále máme aj viacero rokmi overených, účinných a bezpečných liekov, ktoré majú v diabetológii naďalej svoje miesto. Kvalitné, pravidelné vzdelávanie je veľmi dôležité. Určite sa najradšej všetci vidíme vždy osobne na osobných stretnutiach a podujatiach, ale táto doba ukázala aj iné možnosti, ako sa dostávať k novým informáciám.

   Som veľmi rád, že vznikla online platforma, ktorá má názov Dia essence a ktorú ako generálny partner podporila farmaceutická spoločnosť Servier – dlhoročný partner v diabetológii. Prostredníctvom tejto platformy sa budeme vedieť dostať k rôznym edukačným témam, kazuistikám, či webinárom. V pravidelných intervaloch tu budú uverejňované rôzne odborné materiály, ktoré budú rozoberať aktuálne témy v našom odbore. Súčasťou bude aj pod sekcia venovaná profesne mladším kolegom, ktorá bude mať názov - „Mladí mladým.

Ja, ako hlavný odborník v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy takúto formu vzdelávania rád podporím, pretože dobrá edukácia diabetológov prináša benefit v kvalitnej liečbe pacientov – diabetikov, a tým pádom k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu.

Novej platforme Dia essence prajem, čo najviac úspechov a nám diabetológom z tohto nového projektu, čo najviac nových poznatkov.

 

Košice, 19. 10. 2021                         

Doc. MUDr. Zbynek Schroner,  PhD.   

Hlavný odborník v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy

 

 

Čítaj viac >>

3. seminár praktických diabetológov Slovenska
NEWS

3. seminár praktických diabetológov Slovenska

Dátum pridania: 13.10.2021 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na 3. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 15. – 16. októbra 2021 v hoteli Residence na Donovaloch pod záštitou predsedu sekcie praktických diabetológov pri SDS MUDr. Mareka Macka. Zameraný bude na možnosti farmakoterapie a monitorovanie liečby v diabetologickej praxi.

 

Čítaj viac >>

2. Globálne fórum o zdraví pečene - SCIENCE TO ADVANCE LIVER HEALTH 2
NEWS

2. Globálne fórum o zdraví pečene - SCIENCE TO ADVANCE LIVER HEALTH 2

Dátum pridania: 27.09.2021 | Eduprofipharm

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
sme radi, že vás môžeme opäť privítať na 2. Globálnom fóre o zdraví pečene. Pripojte se na náš ďalší webinár, kde budú medzinárodní experti diskutovať o najnovších poznatkoch a výskumoch a o tom, ako rozpoznať NAFLD/MAFLD, o spektre tohoto ochorenia a význame včasnej intervencie s pomocou esenciálnych fosfolipidov. 


Našim cieľom je pomôcť prekonať tento celosvetový problém definovaním osvedčených postupov na zaistenie starostlivosti o našich pacientov.

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more