Navždy nás opustil lekár, kolega, priateľ MUDr. Jaroslav Fábry

23.03.2021 | Eduprofipharm
Navždy nás opustil lekár, kolega, priateľ MUDr. Jaroslav Fábry

Jeho životná púť sa skončila 14.3.2021.

 

V rámci bohatej pracovnej a publikačnej činnosti MUDr. Jaroslav Fábry bol spoluzakladateľom Zväzu diabetikov Slovenska s ocenením „Čestný člen zväzu diabetikov Slovenska“. Bol zakladateľom pacientskeho časopisu Diabetik a súčasne predsedom redakčnej rady, členom SLS, LK a Slovenskej diabetologickej spoločnosti s ocenením „Čestné uznanie za dlhoročnú prácu “ a zároveň členom výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Bol hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, predsedom pracovnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky pre diabetikov pri MZ SR, predsedom OPS MZ SR pre ŠDTP, účastníkom 45 klinických štúdií a bol členom EASD. MUDr. Fábry bol autorom monografie „Praktická príručka pre diabetika“, ako aj mnohých edukačných materiálov a odborných článkov.

 

Ako jeden z prvých, ak nie vôbec prvý na Slovensku, začal u pacientov používať kontinuálne monitorovanie glykémií.

 

Málokto vie, že bol jedným z kľúčových ľudí, ktorí na Slovensko priniesli humánny inzulín aj epiteliálny rastový faktor na liečbu lézií diabetickej nohy. Netúžil po akademických tituloch, ani po funkciách v odborných organizáciách. Najdôležitejší boli jeho pacienti. Vedel, čo potrebujú, čo im môže poskytnúť, čo môže pre nich urobiť. A robil to nezištne na vysokej profesionálnej aj ľudskej úrovni.

 

Bol to lekár, ktorý sa naplno venoval svojim pacientom tak, že im poskytoval edukácie a edukačné programy, diagnostiku diabetickej nohy, najmodernejšiu liečbu.

 

Vývoj diabetológie na Slovensku mu nebol ľahostajný. Preto sa v roku 2015 začal výraznejšie angažovať v činnosti Slovenskej diabetologickej spoločnosti a v roku 2018 sa stal členom jej výboru. Videl v akej situácii je diabetológia na Slovensku a trápilo ho, že sa roky málo posunula vpred.

 

Praktickú diabetológiu, poskytovanie starostlivosti na ambulanciách chcel posunúť na vyššiu úroveň. Mal predstavu o budúcnosti rozvoja, vedel aké kroky je potrebné urobiť na zlepšenie starostlivosti o diabetikov, lepšie možnosti odbornej práce lekárov a jej ohodnotenia, lepšie vnímanie odboru na ministerstve zdravotníctva a v zdravotných poisťovniach.

 

Vzhľadom na jeho skúsenosti, ľudské vlastnosti, odborné a manažérske schopnosti bol v roku 2019 menovaný za hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu. Na MZ a v zdravotných poisťovniach presadil významné zmeny vo využívaní technológií v ambulantnej praxi, zmeny v kategorizácii liekov, kategorizácii zdravotných pomôcok.

 

V roku 2020 v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami sa mu podarilo v oblasti diabetológie presadiť výrazne pokrokové prvky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre takú širokú populáciu, akou diabetici jednoznačne sú. Podarilo sa vytvoriť ambulantné centrá na nastavovanie na inzulínové pumpy vo dvoch fázach za účinnej podpory nového vedenia najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 

Pozeral dopredu, vedel, že budúcnosť v zlepšení života našich diabetikov patrí technológiám.

 

Pri povinnostiach vyplývajúcich z jeho funkcie navyše realizoval pravidelné odborné semináre v spolupráci s krajskými odborníkmi v diabetológii, kde dával priestor mladším kolegom, podporoval ich pri publikovaní odborných článkov v časopisoch.

 

Prácu lekára aj funkciu hlavného odborníka vykonával naplno, bol oddaný svojej práci do posledného dňa, i napriek vážnej chorobe a zhoršujúcemu sa zdraviu. Žiaľ boj s touto chorobou prehral.

 

 

Naša spoločnosť EDUprofiPHARM vyjadruje hlbokú sústrasť celej rodine, blízkym, priateľom. Bude nám všetkým veľmi chýbať.

 

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Bezpečná cesta z úzkosti
Webináre

WEBINÁR - Bezpečná cesta z úzkosti

Dátum pridania: 04.12.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Schwabe sme pre Vás pripravili webinár o psychickom zdraví pod názvom Bezpečná cesta z úzkosti, ktorý sa uskutoční 18. mája16:00. O úzkosti ako chorobe 21. storočia bude hovoriť doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. a bezpečným možnostiam liečby tejto choroby sa bude vo svojej prednáške venovať MUDr. Mária Králová, CSc. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými odborníčkami prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk v sekcii webináre live.

Určené pre: SKP

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi
Webináre

WEBINÁR - Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi

Dátum pridania: 04.12.2020 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline Slovakia Vás pozýva na  live webinár pod názvom Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi. Touto témou Vás prevedie MUDr. Zuzana Podmanická z ambulancie klinickej imunológie a alergológie v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Počas celého webinára môžete prednášajúcej klásť svoje otázky a zapojiť sa do diskusie prostredníctvom live chatu. A to z pohodlia Vášho domova! Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania farmaceutov a laborantov a je mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov za účasť je nutná registrácia vopred. AD TEST nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu.

Webinár je určený pre SLeK, SK MTP a SKIZP.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Trpí srdce schizofréniou?
Webináre

WEBINÁR - Trpí srdce schizofréniou?

Dátum pridania: 03.12.2020 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na LIVE webinár pod názvom Trpí srdce schizofréniou?, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou Angelini. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 19. mája 2021 o 16:00. Odborným programom Vás bude naživo sprevádzať MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., ktorá zároveň otvorí webinár svojou prednáškou na tému Musí myseľ a telo človeka so schizofréniou trpieť? Na antipsychotickú liečbu z pohľadu diabetológa bude vo svojej prednáške nazerať doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. a kardiologickej téme u pacientov so schizofréniou sa bude venovať MUDr. Peter Kalist, MPH. Pri schizofrénii ešte ostaneme a tému Ako znížiť kardiometabolické riziko u pacientov so schizofréniou? rozoberie prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Neváhajte sa zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 60min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Derma webfórum 2021
Webináre

WEBINÁR - Derma webfórum 2021

Dátum pridania: 03.12.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Viatris Vás pozývame na live webinár pod názvom Derma webfórum 2021. Poznačte si do kalendára termín 19.5.2021 o 18:00, pretože v tomto čase sa budete môcť pripojiť k live webináru a to aj z pohodlia Vášho domova. O liečbe bradavíc v domácej starostlivosti a dispenzárnej starostlivosti s tým spojenej bude rozprávať doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. Nasledovať bude prednáška MUDr. Kataríny Cajchanovej, PhD. s názvom Vírusové bradavice. Počas celého livestreamu máte možnosť diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a laborantov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

Určené pre: SLeK, SK MTP a SKIZP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

KLINICKÉ SKÚSENOSTI S MANAŽMENTOM NET (GIT A PĽÚC)
Webináre

KLINICKÉ SKÚSENOSTI S MANAŽMENTOM NET (GIT A PĽÚC)

Dátum pridania: 01.12.2020 | Eduprofipharm

Aj v novom roku môžete využiť možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova, a to prostredníctvom audiovizuálnych prednášok z klinických skúseností s manažmentom GEP a pľúcnych neuroendokrinných tumorov.

Témami webinára sú neuroendokrinné nádory GIT a súčasný prehľad liečby, analógy somatostatínu v klinickej praxi GIT NET a klinické skúsenosti s liečbou pľúcnych NET, ktoré odprezentovali špecialisti z oblasti onkológie – MUDr. Štefan  Pörsök, PhD., MUDr. Tomáš ŠálekMUDr. Radka Radecká.

Uvedené audiovizuálne prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

AD TEST je určený pre členov komory SLK. ( 11.1.2021 - 6.7.2021 ) 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov
Webináre

WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov

Dátum pridania: 29.11.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou ZENTIVA Vás srdečne pozývame 20. mája 2021 o 18:00 na live webinár pod názvom Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov. Webinár je určený pre zdravotné sestry. Prvou témou webináru je úloha sestry v manažmente prevencie a liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie, ktorú nám odprezentuje Mgr. Silvia Bubelínyová. Nasledovať bude Mgr. Margita Mikátová s témou chronického srdcového zlyhávania a životosprávy. Neskôr sa od  Andrei Kováčikovej dozvieme niečo o práci sestry v angiochirurgickej ambulancii so zameraním na pacienta s PAO.  A na záver bohatého programu sa z pohľadu sestry pozrieme na stále aktuálnu tému pandémie COVID-19 v podaní PhDr. Zuzany Varjasiovej. Neváhajte a zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu! Webinár bude zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SK SaPA.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more