Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

27.06.2022 | Eduprofipharm
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Katarína Frenková

 

V dôsledku demografických zmien sa dnes ľudia dožívajú vyššieho veku, avšak veľa ľudí už pred dosiahnutí dôchodkového veku je postihnutých kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO), ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života. Ovplyvnenie hlavných rizikových faktorov správania – strava, pohyb a konzumácia alkoholu, by zvýšilo počet rokov prežitých v dobrom zdraví a v konečnom dôsledku by viedlo k lepším sociálnym a ekonomickým výsledkom so značnou návratnosťou investícií.

 

Healthy-heart.org je webová stránka vyvinutá s podporou pacientskeho fóra európskej kardiologickej spoločnosti (ESC Patient Forum), kde pacienti môžu nájsť spoľahlivé informácie a praktické rady na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, efektívnejšie riadenie svojho zdravia a dlhší a aktívnejší život

.

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) úzko spolupracuje s Európskou asociáciou preventívnej kardiológie (EAPC) s cieľom poskytovať rady a odborné znalosti politikom a iným verejným činiteľom a tak  podporovať politiku založenú na dôkazoch, ktorá prispeje k prostrediu, kde je zdravý životný štýl cenovo dostupný a príťažlivý.

 

Iniciatíva  ESC „Heart Healthy Cities“ (voľný preklad zdravé srdcia v našich mestách) má za cieľ dosiahnuť, aby zníženie kardiovaskulárnych ochorení bolo prioritou verejného zdravia, a žiadať politické opatrenia na riešenie zvyšujúcej sa záťaže KVO. Prostredníctvom aktívneho zapojenia vedcov a miestnych politikov sa „Heart Healthy Cities“ zameriava na podporu identifikácie a implementácie účinných opatrení na podporu kardiovaskulárneho zdravia a vytváranie zdravšieho životného prostredia. „The Heart Healthy Cities“ sa organizuje počas každoročného kongresu ESC, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 30 000 kardiológov a zdravotníckych pracovníkov z celého sveta.

 

Svetový deň srdca je globálna platforma, ktorú Svetová federácia srdca (WHF), ako aj jej členovia vrátane ESC, skupín pacientov a siete podporovateľov využívajú na zvýšenie povedomia o boji proti najväčšiemu svetovému zabijakovi číslo jeden: kardiovaskulárnym ochoreniam. Platforma sa tiež využíva na aktiváciu jednotlivcov, rodín, komunít a vlád, aby prijali opatrenia na zníženie zbytočnej chorobnosti a úmrtí. Svetový deň srdca sa koná 29. septembra.

 

Znečistenie ovzdušia a kardiovaskulárne choroby

 

ESC spolu s ďalšími spoločnosťami podporuje nové usmernenia WHO o globálnej kvalite ovzdušia zverejnené 22. septembra 2021 a nalieha na štáty a Európsku úniu, aby ich využili na usmernenie rozvoja politiky v oblasti kvality ovzdušia a znižovania emisií na svete. Signatári spoločného vyhlásenia deklarujú, že existuje dostatok dôkazov o tom, že znečistenie ovzdušia – dokonca aj na nízkej úrovni – je hlavným globálnym rizikovým faktorom pre verejné zdravie a predstavuje obrovskú finančnú záťaž pre spoločnosť. Znečistenie ovzdušia je kľúčovým rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení a hlavným prispievateľom ku globálnej záťaži chorobami. Dlhodobé vystavenie sa znečistenému ovzdušiu je tiež spojené so zvýšeným rizikom úmrtia na COVID-19. Viac o vplyve znečisteného ovzdušia na kardiovaskulárne zdravie sa nachádza v spoločnom vyhlásení štyroch organizácií – Svetovej federácie srdca (WHF), American College of Cardiology, American Heart Association a European Society of Cardiology, ktoré konštatuje, že 7 miliónov ľudí umiera každoročne na následky vnútorného a vonkajšieho znečistenia ovzdušia, 3,5 milióna ľudí umiera každoročne na kardiovskulárne ochornia, ktoré sú priamym následkom znečisteného ovzdušia. Podľa WHO je 25% všetkých úmrtí na KV ochorenia spôsobené znečisteným ovzduším.

 

E-cigarety a kardiovaskulárne ochorenia

 

Vedecký výbor Európskej komisie pre zdravotné riziká varoval v predbežnej správe, že elektronické cigarety zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení. ESC reagoval na verejnú diskusiu o elektronických cigaretách a poskytol ďalšie dôkazy z nedávneho pozičného dokumentu Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) o kardiovaskulárnych účinkoch elektronických cigariet v ktorom sa konštatuje, že rýchly vývoj trhu s elektronickými cigaretami predbehol regulačnú kapacitu zákonodarcov a zvyšujúce sa používanie elektronických cigariet u dospievajúcich a mladých jedincov vyvoláva obavy. Štúdie uvádzajú nárast od 5 % do až 25 % v rokoch 2013 až 2019.  Zatiaľ čo dlhodobé priame kardiovaskulárne účinky elektronických cigariet zostávajú do značnej miery neznáme, existujúce dôkazy naznačujú, že e-cigareta by sa nemala považovať za výrobok bezpečný pre kardiovaskulárny systém. Príspevok používania e-cigariet k zníženiu  používania bežných cigariet a odvykaniu od fajčenia je sporný a chýba dostatok dôkazov. Jeden z hlavných argumentov podporujúcich e-cigarety je hypotéza, že by mohli pomôcť pri odvykaní od fajčenia. Aj keď to môže byť rozumný argument pre dospelých, jeho úloha pri podpore odvykania od fajčenia u mladistvých je veľmi sporná. Je znepokojujúce,  že mladí ľudia považujú e-cigarety za nový a bezpečný „trend“ a ako súčasť „zdravého života“.  Existuje rastúci počet dôkazov že nefajčiari mladiství, ktorí používajú e-cigarety, by mohli mať dvojnásobnú šancu, že začnú fajčiť konvenčné cigarety neskôr v živote.

 

Odporúčania Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) v súvislosti s E-cigaretami

 

•     Zdravotníci by mali byť opatrní pri odporúčaní používania elektronických cigariet svojim pacientom a širokej verejnosti.

 • Pribúdajú dôkazy, ktoré naznačujú, že elektronické cigarety sú zdraviu škodlivé, vrátane srdca.
 • Chýbajú spoľahlivé dôkazy o tom, že elektronické cigarety sú účinné ako nástroj na odvykanie od fajčenia.
 • Osoby s rozhodovacou právomocou by mali e-cigarety prísne regulovať, alebo zakázať ich používanie.
 •  V niektorých častiach sveta bol zaznamenaný epidemický nárast používania elektronických cigariet medzi nefajčiarskymi mladistvými a nemôžeme vylúčiť, že sa to rozšíri aj na zvyšok sveta.
 • Existujú dôkazy že mladiství, ktorí používajú e-cigarety, môžu mať zvýšené riziko fajčenia konvenčných cigariet v dospelosti.
 •  Na úrovni populácie sa zdá, že e-cigarety môžu mať nepriaznivý vplyv na fajčenie.

 

•  Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúci trh elektronických cigariet, je potrebná aktualizácia právnych predpisov o elektronických cigaretách. Revízia, aktualizácia a prispôsobenie právnych predpisov o tabaku je potrebná v krajinách s legislatívou napísanou predtým, ako prišli na trh elektronické cigarety.

 

• Mala by existovať prísna regulácia marketingu elektronických cigariet a reklamy pre mládež. Marketing a reklama elektronických cigariet na verejných miestach, vo všetkých médiách, ako sú  internet a sociálne médiá by sa mali riadiť rovnakými predpismi, aké sú platné pre tabakové výrobky, s osobitným cieľom chrániť mladistvých. Na prevenciu mladistvých sú potrebné prísne postupy overovania veku pri vstupe na webové stránky s tabakom a elektronickými cigaretami.

 

• Podobne ako pri tradičnom fajčení cigariet, mala by byť odporúčaná abstinencia e-cigariet počas tehotenstva.

 

Zdroj:

 

 1. Prevention and cardiovascular death (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z: https://www.escardio.org/The-ESC/Advocacy/preventing-cardiovascular-health

2.Kavousi M. et al. Electronic cigarettes and health with special focus on cardiovascular effects: position paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z https://doi.org/10.1177/2047487320941993

 

Mohlo by vás zaujímať

SEMINÁR - MEDI - KON jeseň 2022
Semináre

SEMINÁR - MEDI - KON jeseň 2022

Dátum pridania: 16.06.2022 | Eduprofipharm

Pripravujeme pre Vás sériu odborných seminárov MEDI - KON jeseň 2022, ktoré sú určené pre lekárov prvého kontaktu, internistov, ako aj ďalšie špecializácie. Semináre pripravujeme vo forme klasickej konferencie v troch mestách na Slovensku.Prezentované budú skúsenosti odborníkov pri bežných, ale aj závažných ochoreniach. Z daného podujatia máte možnosť získať 4 kredity za účasť. Seminár je akreditovaný pre komoru SLK.

 

 

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

27. 9. 2022 DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, Košice

4. 10. 2022 Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina

6. 10. 2022 Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Čítaj viac >>

SEMINÁR - PHARMACY jeseň 2022
Semináre

SEMINÁR - PHARMACY jeseň 2022

Dátum pridania: 15.06.2022 | Eduprofipharm

Pripravili sme pre Vás sériu odborných seminárov – PHARMACY jeseň 2022, ktoré sú určené pre farmaceutov a laborantov. Semináre sa uskutočnia vo forme klasickej konferencie v štyroch mestách na Slovensku. Z daného podujatia máte možnosť získať 4 kredity za účasť. Seminár je akreditovaný pre komory SLeK a SK MTP. Programom Vás budú sprevádzať špičkoví odborníci zo Slovenska.

 

 

 

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

20. 9. 2022 Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina

21. 9. 2022 Hotel LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica 

28. 9. 2022 DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, Košice

29. 9. 2022 Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Čítaj viac >>

WEBINÁR - „Keď sa niečo pokazilo v ovládači nášho tela“ ...alebo náhla cievna mozgová príhoda, strašiak ktorý treba zvládnuť...
Webináre

WEBINÁR - „Keď sa niečo pokazilo v ovládači nášho tela“ ...alebo náhla cievna mozgová príhoda, strašiak ktorý treba zvládnuť...

Dátum pridania: 18.08.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou VIATRIS Vás srdečne pozývame 5. októbra  2022 o 17:00 na live webinár pod názvom: „Keď sa niečo pokazilo v ovládači nášho tela“ ... alebo náhla cievna mozgová príhoda, strašiak ktorý treba zvládnuť. Počas dvojhodinového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku od prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej, CSc., FESO, FEAN na tému- Pacient po NCMP a TIA? Ako postupovať krok za krokom. Slovo si potom preberie primár MUDr. Marek Krivošík, PhD., ktorý sa bude venovať mýtom a faktom pri používaní vysokodávkového statínu. Tretia prednáška sa bude v podaní doc. MUDr. Vladimíra Nosáľa, PhD., FESO, venovať pohľadu na odporúčania v liečbe NCMP a TIA a ich aplikovanie do našich ambulancií na Slovensku.

 

Po prezentáciách bude nasledovať odborná diskusia na uvedené témy:

 • Ako postupovať, aby sme zabezpečili, že sa „nebude opakovať“?
 • Aký je „ideálny postup“ liečby a ako dlho ho dodržiavať?
 • Čo hovoria odporúčania zo zahraničia?
 • Ako dlho sledovať pacienta po NCMP?
 • Naše skúsenosti, poznatky...
  ...a mnoho ďalších otázok.

 

Počas celého webinára sa môžete zapojiť to diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - PEDI - KON jeseň 2022
Webináre

WEBINÁR - PEDI - KON jeseň 2022

Dátum pridania: 26.09.2022 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár PEDI - KON jeseň 2022. Webinár je určený pre lekárov a uskutoční sa 18. októbra 2022 o 17:00. Hneď v úvode odborného programu nám o princípoch liečby horúčnatých stavov v pediatrickej praxi bude rozprávať prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.  V druhej prednáške nám MUDr. Ivana Poradova prezradí, či sme nezabudli na potencované penicilíny. Nasledovať bude prednáška As. MUDr. Katra Rami, Ph.D. s názvom Ambroxol – klinické využitie k liečbe kašľa u detí. Slovo potom si prevezme MUDr. Martin Matejka, PhD., ktorý sa bude venovať témenázvom: „Ibuprofén, látka preverená časom (protizápalový účinok)“. Odborný program uzavrie MUDr. Radovan Košturiak, PhD. so svojou prednáškou, v ktorej sa bude venovať úlohe pediatra v prevencii infekcií dýchacích ciest.

Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, ČLK

 

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Rinitída a možnosti intervencie v prostredí lekárne
Webináre

WEBINÁR - Rinitída a možnosti intervencie v prostredí lekárne

Dátum pridania: 19.08.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou GSK Vás srdečne pozývame 19. októbra 2022 o 18:00 na live webinár pod názvom Rinitída a možnosti intervencie v prostredí lekárne. Počas hodinového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku od PharmDr. Jany Dubajovej. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcou prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za AD TEST. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLeKSK MTP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Manažment pacienta s osteoporózou v ambulancii všeobecného lekára
Webináre

WEBINÁR - Manažment pacienta s osteoporózou v ambulancii všeobecného lekára

Dátum pridania: 30.09.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťami AMGEN Slovakia s.r.o. a Zentiva, a.s. Vás srdečne pozývame 26. októbra 2022 o 17:00 na live webinár pod názvom ,,Manažment pacienta s osteoporózou v ambulancii všeobecného lekára“. Počas dvojhodinového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku MUDr. Zuzany Lörinczovej – Je osteoporóza smrteľné ochorenie? Následne si slovo preberie MUDr. Zuzana Mojzešová s témou - Denziometria v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých – Popoluška? V závere sa spoločne s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD. pozrieme praktickým pohľadom všeobecného lekára na manažment pacienta s osteoporózou. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more