Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

27.06.2022 | Eduprofipharm
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Katarína Frenková

 

V dôsledku demografických zmien sa dnes ľudia dožívajú vyššieho veku, avšak veľa ľudí už pred dosiahnutí dôchodkového veku je postihnutých kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO), ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života. Ovplyvnenie hlavných rizikových faktorov správania – strava, pohyb a konzumácia alkoholu, by zvýšilo počet rokov prežitých v dobrom zdraví a v konečnom dôsledku by viedlo k lepším sociálnym a ekonomickým výsledkom so značnou návratnosťou investícií.

 

Healthy-heart.org je webová stránka vyvinutá s podporou pacientskeho fóra európskej kardiologickej spoločnosti (ESC Patient Forum), kde pacienti môžu nájsť spoľahlivé informácie a praktické rady na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, efektívnejšie riadenie svojho zdravia a dlhší a aktívnejší život

.

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) úzko spolupracuje s Európskou asociáciou preventívnej kardiológie (EAPC) s cieľom poskytovať rady a odborné znalosti politikom a iným verejným činiteľom a tak  podporovať politiku založenú na dôkazoch, ktorá prispeje k prostrediu, kde je zdravý životný štýl cenovo dostupný a príťažlivý.

 

Iniciatíva  ESC „Heart Healthy Cities“ (voľný preklad zdravé srdcia v našich mestách) má za cieľ dosiahnuť, aby zníženie kardiovaskulárnych ochorení bolo prioritou verejného zdravia, a žiadať politické opatrenia na riešenie zvyšujúcej sa záťaže KVO. Prostredníctvom aktívneho zapojenia vedcov a miestnych politikov sa „Heart Healthy Cities“ zameriava na podporu identifikácie a implementácie účinných opatrení na podporu kardiovaskulárneho zdravia a vytváranie zdravšieho životného prostredia. „The Heart Healthy Cities“ sa organizuje počas každoročného kongresu ESC, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 30 000 kardiológov a zdravotníckych pracovníkov z celého sveta.

 

Svetový deň srdca je globálna platforma, ktorú Svetová federácia srdca (WHF), ako aj jej členovia vrátane ESC, skupín pacientov a siete podporovateľov využívajú na zvýšenie povedomia o boji proti najväčšiemu svetovému zabijakovi číslo jeden: kardiovaskulárnym ochoreniam. Platforma sa tiež využíva na aktiváciu jednotlivcov, rodín, komunít a vlád, aby prijali opatrenia na zníženie zbytočnej chorobnosti a úmrtí. Svetový deň srdca sa koná 29. septembra.

 

Znečistenie ovzdušia a kardiovaskulárne choroby

 

ESC spolu s ďalšími spoločnosťami podporuje nové usmernenia WHO o globálnej kvalite ovzdušia zverejnené 22. septembra 2021 a nalieha na štáty a Európsku úniu, aby ich využili na usmernenie rozvoja politiky v oblasti kvality ovzdušia a znižovania emisií na svete. Signatári spoločného vyhlásenia deklarujú, že existuje dostatok dôkazov o tom, že znečistenie ovzdušia – dokonca aj na nízkej úrovni – je hlavným globálnym rizikovým faktorom pre verejné zdravie a predstavuje obrovskú finančnú záťaž pre spoločnosť. Znečistenie ovzdušia je kľúčovým rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení a hlavným prispievateľom ku globálnej záťaži chorobami. Dlhodobé vystavenie sa znečistenému ovzdušiu je tiež spojené so zvýšeným rizikom úmrtia na COVID-19. Viac o vplyve znečisteného ovzdušia na kardiovaskulárne zdravie sa nachádza v spoločnom vyhlásení štyroch organizácií – Svetovej federácie srdca (WHF), American College of Cardiology, American Heart Association a European Society of Cardiology, ktoré konštatuje, že 7 miliónov ľudí umiera každoročne na následky vnútorného a vonkajšieho znečistenia ovzdušia, 3,5 milióna ľudí umiera každoročne na kardiovskulárne ochornia, ktoré sú priamym následkom znečisteného ovzdušia. Podľa WHO je 25% všetkých úmrtí na KV ochorenia spôsobené znečisteným ovzduším.

 

E-cigarety a kardiovaskulárne ochorenia

 

Vedecký výbor Európskej komisie pre zdravotné riziká varoval v predbežnej správe, že elektronické cigarety zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení. ESC reagoval na verejnú diskusiu o elektronických cigaretách a poskytol ďalšie dôkazy z nedávneho pozičného dokumentu Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) o kardiovaskulárnych účinkoch elektronických cigariet v ktorom sa konštatuje, že rýchly vývoj trhu s elektronickými cigaretami predbehol regulačnú kapacitu zákonodarcov a zvyšujúce sa používanie elektronických cigariet u dospievajúcich a mladých jedincov vyvoláva obavy. Štúdie uvádzajú nárast od 5 % do až 25 % v rokoch 2013 až 2019.  Zatiaľ čo dlhodobé priame kardiovaskulárne účinky elektronických cigariet zostávajú do značnej miery neznáme, existujúce dôkazy naznačujú, že e-cigareta by sa nemala považovať za výrobok bezpečný pre kardiovaskulárny systém. Príspevok používania e-cigariet k zníženiu  používania bežných cigariet a odvykaniu od fajčenia je sporný a chýba dostatok dôkazov. Jeden z hlavných argumentov podporujúcich e-cigarety je hypotéza, že by mohli pomôcť pri odvykaní od fajčenia. Aj keď to môže byť rozumný argument pre dospelých, jeho úloha pri podpore odvykania od fajčenia u mladistvých je veľmi sporná. Je znepokojujúce,  že mladí ľudia považujú e-cigarety za nový a bezpečný „trend“ a ako súčasť „zdravého života“.  Existuje rastúci počet dôkazov že nefajčiari mladiství, ktorí používajú e-cigarety, by mohli mať dvojnásobnú šancu, že začnú fajčiť konvenčné cigarety neskôr v živote.

 

Odporúčania Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) v súvislosti s E-cigaretami

 

•     Zdravotníci by mali byť opatrní pri odporúčaní používania elektronických cigariet svojim pacientom a širokej verejnosti.

  • Pribúdajú dôkazy, ktoré naznačujú, že elektronické cigarety sú zdraviu škodlivé, vrátane srdca.
  • Chýbajú spoľahlivé dôkazy o tom, že elektronické cigarety sú účinné ako nástroj na odvykanie od fajčenia.
  • Osoby s rozhodovacou právomocou by mali e-cigarety prísne regulovať, alebo zakázať ich používanie.
  •  V niektorých častiach sveta bol zaznamenaný epidemický nárast používania elektronických cigariet medzi nefajčiarskymi mladistvými a nemôžeme vylúčiť, že sa to rozšíri aj na zvyšok sveta.
  • Existujú dôkazy že mladiství, ktorí používajú e-cigarety, môžu mať zvýšené riziko fajčenia konvenčných cigariet v dospelosti.
  •  Na úrovni populácie sa zdá, že e-cigarety môžu mať nepriaznivý vplyv na fajčenie.

 

•  Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúci trh elektronických cigariet, je potrebná aktualizácia právnych predpisov o elektronických cigaretách. Revízia, aktualizácia a prispôsobenie právnych predpisov o tabaku je potrebná v krajinách s legislatívou napísanou predtým, ako prišli na trh elektronické cigarety.

 

• Mala by existovať prísna regulácia marketingu elektronických cigariet a reklamy pre mládež. Marketing a reklama elektronických cigariet na verejných miestach, vo všetkých médiách, ako sú  internet a sociálne médiá by sa mali riadiť rovnakými predpismi, aké sú platné pre tabakové výrobky, s osobitným cieľom chrániť mladistvých. Na prevenciu mladistvých sú potrebné prísne postupy overovania veku pri vstupe na webové stránky s tabakom a elektronickými cigaretami.

 

• Podobne ako pri tradičnom fajčení cigariet, mala by byť odporúčaná abstinencia e-cigariet počas tehotenstva.

 

Zdroj:

 

  1. Prevention and cardiovascular death (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z: https://www.escardio.org/The-ESC/Advocacy/preventing-cardiovascular-health

2.Kavousi M. et al. Electronic cigarettes and health with special focus on cardiovascular effects: position paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z https://doi.org/10.1177/2047487320941993

 

Mohlo by vás zaujímať

SEMINÁR - Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií (Košice)
Semináre

SEMINÁR - Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií (Košice)

Dátum pridania: 14.05.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Zentiva. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod. 27. mája 2024 v Hoteli DoubleTree by Hilton, Košice . Prvá prednáška, prof. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI sa bude venovať liečbe komorbidít astmy v kontexte dosiahnutia kontroly. Neskôr sa Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. bude vo svojej prezentácii venovať GERD a pľúcnym ochoreniam, a ako si vieme navzájom pomôcť. V závere programu sa s MUDr. Emeše Majorová pozrieme z pohľadu gastroenterológa na GERD a ASTMu. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Vlhké hojenie rán, skúsenosti z praxe lekárov a sestier
Webináre

WEBINÁR - Vlhké hojenie rán, skúsenosti z praxe lekárov a sestier

Dátum pridania: 05.05.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás v spolupráci so spoločnosťou Bioxa Therepeutics  pozýva na  live webinár pod názvom - Vlhké hojenie rán, skúsenosti z praxe lekárov a sestier. Webinár je určený pre lekárov a zdravotné sestry a uskutoční sa 28.5.2024 o 16:00 hod. V úvode programu bude  MUDr. Tomáš Jankovič, PhD. rozprávať o Atraumatickom preväze – aké máme možnosti?. Po ňom nám chirurgička MUDr. Barbara Mrázová, MPH  povie,  ako vieme zvládnuť infekciu a secernáciu chronickej rany .

O náhrade chýbajúceho tkaniva použitím konského kolagénu bude hovoriť MUDr. Michal Žofčák

 

Na záver programu nám v podaní kazuistík priblíži problematiku hojenia rán v praxi ADOS Mgr. Rastislav Sokol.


Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. AD TEST k danému webináru nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred

 

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Určené pre: SLK a SK SaPA. 

Čítaj viac >>

 WEBINÁR - Nespavosť a antidepresíva v rukách praktického lekára
Webináre

WEBINÁR - Nespavosť a antidepresíva v rukách praktického lekára

Dátum pridania: 04.03.2024 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na live webinár, ktorý sme pre Vás pripravili spolu so spoločnosťou Angelini. Z pohodlia Vášho domova si 30. mája 2024 o 17:00 hod. môžete vypočuť odbornú prednášku na rovnakú tému ako názov celého webináru – Nespavosť a antidepresíva v rukách praktického lekára. Prednášať bude MUDr. Zuzana Janíková z Psychiatrickej ambulancie v Liptovskom Mikuláši, ktorá bude zároveň aj chairmanom celého podujatia. Opäť budete mať možnosť počas celého live webináru diskutovať prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webináru 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Impulz sestry 2024 II. časť
Webináre

WEBINÁR - Impulz sestry 2024 II. časť

Dátum pridania: 06.05.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás v spolupráci so spoločnosťou Novartis pozýva na II. časť live webináru Impulz sestry 2024. Webinár je určený pre zdravotné sestry a uskutoční sa 4.6.2024 o 17:00 hod. V úvode programu bude PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH rozprávať o kardiovaskulárnom zdraví na Slovensku. Neskôr si od Mgr. Patrície Prístavkovej vypočujeme prednášku o srdcovom zlyhávaní. Slovo si potom prevezme Eva Minichová, ktorá nám priblíži farmakoterapiu pacientov so SZrEF. Program pokračuje v podaní Eleny Lenčéšovej a jej pútavou prednáškou s názvom Stres a srdce. Na záver programu nám niečo o výživových doplnkoch vs. lieky povie Mgr. Monika Zelezníková, MPH.
Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. AD TEST k danému webináru nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred

 

Určené pre SK SaPA.

Odhadované trvanie webináru 120 min.

Čítaj viac >>

SEMINÁR - Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií (Martin)
Semináre

SEMINÁR - Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií (Martin)

Dátum pridania: 23.05.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Zentiva. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod. 12. júna 2024 v Hoteli Turiec v Martine. Prvá prednáška prof. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI sa bude venovať liečbe komorbidít astmy v kontexte dosiahnutia kontroly. Neskôr sa doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA bude vo svojej prezentácii venovať téme - Gerd a ASTMa z pohľadu a praxe gastroenterológa. V závere programu sa s MUDr. Annou Bobčákovou pozrieme na astmu a GERD z pohľadu a praxe imunoalergológa/pneumológa. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

SEMINÁR - XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV
Semináre

SEMINÁR - XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV

Dátum pridania: 03.05.2024 | Eduprofipharm

Sekcia dermatovenerológie SLK v spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Neinvestičný fond DERMAT, organizuje odborné podujatie Banskobystrického kraja XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV.

Miesto konania: Hotel Zerrenpach*** Látky
Ubytovanie: Záujem o ubytovanie je potrebné vopred nahlásiť organizátorovi podujatia.
Doprava: Individuálna
Možnosti parkovania: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela.
Strava: Pre účastníkov je strava zabezpečená organizátorom podujatia.
Kredity: Semináre sú zaradené do kontinuálneho vzdelávania SLK.
Počet kreditov: 3 kredity

Určené pre:
lekárov

Odborný garant: Sekcia dermatovenerológie SLK

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more