Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

27.06.2022 | Eduprofipharm
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Katarína Frenková

 

V dôsledku demografických zmien sa dnes ľudia dožívajú vyššieho veku, avšak veľa ľudí už pred dosiahnutí dôchodkového veku je postihnutých kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO), ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života. Ovplyvnenie hlavných rizikových faktorov správania – strava, pohyb a konzumácia alkoholu, by zvýšilo počet rokov prežitých v dobrom zdraví a v konečnom dôsledku by viedlo k lepším sociálnym a ekonomickým výsledkom so značnou návratnosťou investícií.

 

Healthy-heart.org je webová stránka vyvinutá s podporou pacientskeho fóra európskej kardiologickej spoločnosti (ESC Patient Forum), kde pacienti môžu nájsť spoľahlivé informácie a praktické rady na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, efektívnejšie riadenie svojho zdravia a dlhší a aktívnejší život

.

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) úzko spolupracuje s Európskou asociáciou preventívnej kardiológie (EAPC) s cieľom poskytovať rady a odborné znalosti politikom a iným verejným činiteľom a tak  podporovať politiku založenú na dôkazoch, ktorá prispeje k prostrediu, kde je zdravý životný štýl cenovo dostupný a príťažlivý.

 

Iniciatíva  ESC „Heart Healthy Cities“ (voľný preklad zdravé srdcia v našich mestách) má za cieľ dosiahnuť, aby zníženie kardiovaskulárnych ochorení bolo prioritou verejného zdravia, a žiadať politické opatrenia na riešenie zvyšujúcej sa záťaže KVO. Prostredníctvom aktívneho zapojenia vedcov a miestnych politikov sa „Heart Healthy Cities“ zameriava na podporu identifikácie a implementácie účinných opatrení na podporu kardiovaskulárneho zdravia a vytváranie zdravšieho životného prostredia. „The Heart Healthy Cities“ sa organizuje počas každoročného kongresu ESC, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 30 000 kardiológov a zdravotníckych pracovníkov z celého sveta.

 

Svetový deň srdca je globálna platforma, ktorú Svetová federácia srdca (WHF), ako aj jej členovia vrátane ESC, skupín pacientov a siete podporovateľov využívajú na zvýšenie povedomia o boji proti najväčšiemu svetovému zabijakovi číslo jeden: kardiovaskulárnym ochoreniam. Platforma sa tiež využíva na aktiváciu jednotlivcov, rodín, komunít a vlád, aby prijali opatrenia na zníženie zbytočnej chorobnosti a úmrtí. Svetový deň srdca sa koná 29. septembra.

 

Znečistenie ovzdušia a kardiovaskulárne choroby

 

ESC spolu s ďalšími spoločnosťami podporuje nové usmernenia WHO o globálnej kvalite ovzdušia zverejnené 22. septembra 2021 a nalieha na štáty a Európsku úniu, aby ich využili na usmernenie rozvoja politiky v oblasti kvality ovzdušia a znižovania emisií na svete. Signatári spoločného vyhlásenia deklarujú, že existuje dostatok dôkazov o tom, že znečistenie ovzdušia – dokonca aj na nízkej úrovni – je hlavným globálnym rizikovým faktorom pre verejné zdravie a predstavuje obrovskú finančnú záťaž pre spoločnosť. Znečistenie ovzdušia je kľúčovým rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení a hlavným prispievateľom ku globálnej záťaži chorobami. Dlhodobé vystavenie sa znečistenému ovzdušiu je tiež spojené so zvýšeným rizikom úmrtia na COVID-19. Viac o vplyve znečisteného ovzdušia na kardiovaskulárne zdravie sa nachádza v spoločnom vyhlásení štyroch organizácií – Svetovej federácie srdca (WHF), American College of Cardiology, American Heart Association a European Society of Cardiology, ktoré konštatuje, že 7 miliónov ľudí umiera každoročne na následky vnútorného a vonkajšieho znečistenia ovzdušia, 3,5 milióna ľudí umiera každoročne na kardiovskulárne ochornia, ktoré sú priamym následkom znečisteného ovzdušia. Podľa WHO je 25% všetkých úmrtí na KV ochorenia spôsobené znečisteným ovzduším.

 

E-cigarety a kardiovaskulárne ochorenia

 

Vedecký výbor Európskej komisie pre zdravotné riziká varoval v predbežnej správe, že elektronické cigarety zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení. ESC reagoval na verejnú diskusiu o elektronických cigaretách a poskytol ďalšie dôkazy z nedávneho pozičného dokumentu Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) o kardiovaskulárnych účinkoch elektronických cigariet v ktorom sa konštatuje, že rýchly vývoj trhu s elektronickými cigaretami predbehol regulačnú kapacitu zákonodarcov a zvyšujúce sa používanie elektronických cigariet u dospievajúcich a mladých jedincov vyvoláva obavy. Štúdie uvádzajú nárast od 5 % do až 25 % v rokoch 2013 až 2019.  Zatiaľ čo dlhodobé priame kardiovaskulárne účinky elektronických cigariet zostávajú do značnej miery neznáme, existujúce dôkazy naznačujú, že e-cigareta by sa nemala považovať za výrobok bezpečný pre kardiovaskulárny systém. Príspevok používania e-cigariet k zníženiu  používania bežných cigariet a odvykaniu od fajčenia je sporný a chýba dostatok dôkazov. Jeden z hlavných argumentov podporujúcich e-cigarety je hypotéza, že by mohli pomôcť pri odvykaní od fajčenia. Aj keď to môže byť rozumný argument pre dospelých, jeho úloha pri podpore odvykania od fajčenia u mladistvých je veľmi sporná. Je znepokojujúce,  že mladí ľudia považujú e-cigarety za nový a bezpečný „trend“ a ako súčasť „zdravého života“.  Existuje rastúci počet dôkazov že nefajčiari mladiství, ktorí používajú e-cigarety, by mohli mať dvojnásobnú šancu, že začnú fajčiť konvenčné cigarety neskôr v živote.

 

Odporúčania Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) v súvislosti s E-cigaretami

 

•     Zdravotníci by mali byť opatrní pri odporúčaní používania elektronických cigariet svojim pacientom a širokej verejnosti.

  • Pribúdajú dôkazy, ktoré naznačujú, že elektronické cigarety sú zdraviu škodlivé, vrátane srdca.
  • Chýbajú spoľahlivé dôkazy o tom, že elektronické cigarety sú účinné ako nástroj na odvykanie od fajčenia.
  • Osoby s rozhodovacou právomocou by mali e-cigarety prísne regulovať, alebo zakázať ich používanie.
  •  V niektorých častiach sveta bol zaznamenaný epidemický nárast používania elektronických cigariet medzi nefajčiarskymi mladistvými a nemôžeme vylúčiť, že sa to rozšíri aj na zvyšok sveta.
  • Existujú dôkazy že mladiství, ktorí používajú e-cigarety, môžu mať zvýšené riziko fajčenia konvenčných cigariet v dospelosti.
  •  Na úrovni populácie sa zdá, že e-cigarety môžu mať nepriaznivý vplyv na fajčenie.

 

•  Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúci trh elektronických cigariet, je potrebná aktualizácia právnych predpisov o elektronických cigaretách. Revízia, aktualizácia a prispôsobenie právnych predpisov o tabaku je potrebná v krajinách s legislatívou napísanou predtým, ako prišli na trh elektronické cigarety.

 

• Mala by existovať prísna regulácia marketingu elektronických cigariet a reklamy pre mládež. Marketing a reklama elektronických cigariet na verejných miestach, vo všetkých médiách, ako sú  internet a sociálne médiá by sa mali riadiť rovnakými predpismi, aké sú platné pre tabakové výrobky, s osobitným cieľom chrániť mladistvých. Na prevenciu mladistvých sú potrebné prísne postupy overovania veku pri vstupe na webové stránky s tabakom a elektronickými cigaretami.

 

• Podobne ako pri tradičnom fajčení cigariet, mala by byť odporúčaná abstinencia e-cigariet počas tehotenstva.

 

Zdroj:

 

  1. Prevention and cardiovascular death (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z: https://www.escardio.org/The-ESC/Advocacy/preventing-cardiovascular-health

2.Kavousi M. et al. Electronic cigarettes and health with special focus on cardiovascular effects: position paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z https://doi.org/10.1177/2047487320941993

 

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných  infekcií v roku 2023
Webináre

WEBINÁR - Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných infekcií v roku 2023

Dátum pridania: 23.10.2023 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na live webinár s názvom Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných infekcií v roku 2023, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci s Klinikou onkohematológie LFUK a NOÚ Bratislava a so spoločnosťou Pfizer. Z pohodlia Vášho domova si 28.11.2023 o 15:30 môžete vypočuť odborný program bohatý na zaujímavé a aktuálne témy. Programom Vás bude sprevádzať doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA., odborný garant samotného podujatia.

Hneď po privítaní a uvedení do problematiky, bude nasledovať prednáška MUDr. Ľubomíra Sojáka, PhD. s názvom Liečba závažných rezistentných nemocničných infekcií. MUDr. Jaroslav Mikula sa bude zaoberať novinkami v liečbe infekcií na OAIM. Ako ďalší odprezentuje doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA svoju prednášku zameranú na invazívne mykotické infekcie. Odborný program uzavrie prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. prednáškou s názvom Vírusové infekcie u pacientov po transplantácii orgánov.

 

Počas celého live webináru budete mať možnosť diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania SLK a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Navyše za vyplnenie AD TESTu môžete získať ďalšie 2 kredity.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Priority v manažmente pacienta DM 2. typu  – ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta
Webináre

WEBINÁR - Priority v manažmente pacienta DM 2. typu – ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta

Dátum pridania: 24.10.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier Vás srdečne pozývame 30. novembra 2023 o 17:00 hod. na live webinár s názvom  „Priority v manažmente pacienta DM 2. typu –  ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta“. 60 minútovým odborným programom Vás naživo bude sprevádzať doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., ktorý nám v úvode programu odprezentuje liečebné prístupy v manažmente diabetu 2. typu. Nasledovať budú dve zaujímavé kazuistiky na tému glykemická kontroly v každodennej praxi  v podaní MUDr. Viliama Vaníka a MUDr. Barbory Zobokovej. V závere odborného programu MUDr. Dana Šedivá bude rozprávať o fenoméne srdca a histórii symbolu duševnej existencie. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za AD TEST. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webináru 60 min.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH
Webináre

WEBINÁR - Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH

Dátum pridania: 26.10.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Zentiva Vás srdečne pozývame 5. decembra 2023 o 17:00  na live webinár s názvom „Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH“. Programom Vás bude sprevádzať odborný garant podujatia prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý nám v úvode odborného programu odprezentuje prednášku s názvom „Cesty (a skratky) vedúce k dosiahnutiu kontroly nad astmou“. Slovo si neskôr prevezme MUDr. Marta Serdahelyová, ktorá nám vo svojej prednáške bude rozprávať o beklometazóne formoterole v liečbe bronchiálnej Astmy. Nasledovať bude téma s názvom „Beklometazón formoterol v liečbe CHOPCH“ v podaní MUDr. Kataríny Dostálovej. Na záver odborného programu nám prezident Slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ, priblíži pohľad na manažment liečby ASTMY a CHOPCH z pohľadu lekárnika. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre: lekárov (SLK), lekárnikov (SLeK), laborantov (SK MTP).

 

Odhadované trvanie webinára: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?
Webináre

WEBINÁR - Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?

Dátum pridania: 26.10.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Abbott Vás pozývajú na live webinár s názvom  „Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?“. Webinár sa uskutoční 7.12.2023 o 17:00 hod. Prvú prednášku s názvom „Diabetes mellitus na Slovensku“ odprezentuje Doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD. Slovo potom prevezme MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP, ktorý odprezentuje prednášku na tému „Technológia CGM v manažmente diabetes mellitus“. Ako pomáha pacientom a lekárom senzorová technológia sa dozvieme od MUDr. Tatiany Kupcovej. Na záver programu nám MUDr. Adriana Šimková, PhD. priblíži úlohu všeobecného lekára v manažmente pacienta s diabetom. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre lekárov.

Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - So špecialistami o zdraví
Webináre

WEBINÁR - So špecialistami o zdraví

Dátum pridania: 13.11.2023 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si audiovizuálne prednášky na uvedené témy.

Prednášky slúžia ako podkladový materilál pre vyplnenie AD TESTu, prostredníctvom ktorého máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Program:

Mukomodulačná liečba s aditívnymi účinkami – dopad na prax
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI


Moderná a účinná liečba bolestí hrdla
MUDr. Martina Miškovská, PhD.

 

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 3/2023
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 3/2023

Dátum pridania: 27.11.2023 | Eduprofipharm

Periodikum PHARMA tribune 3/2023

 

Predstavujeme Vám tretie číslo odborného časopisu PHARMA tribune 3/2023, ktoré je určené pre vás, odborníkov lekární.

 

 

V článkami  nabitom  časopise nájdete viaceré zaujímavé témy z oblasti farmakoterapie a klinickej praxe, ktoré boli pripravené uznávanými odborníkmi v danej oblasti.  Radi by sme Vám dali do pozornosti napr. článok na tému – „Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?“, ktorý je spracovaním live webináru s rovnakým názvom a ktorý si dodatočne môžete pozrieť aj zo záznamu nasnímaním QR kódu.  Ďalšími zaujímavými článkami, ktoré nájdete v tomto čísle je aj článok na veľmi často rozoberanú tému mužských preventívnych prehliadok u urológa, ale aj článok  o význame probiotík v podaní inžiniera Ivana Macha, CSc. PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD. nám priblížila význam kortikosteroid a antihistaminík v terapií alergickej rinitídy. Okrem článkov tu nájdete aj upútavky na zaujímavé prednášky a webináre, ktoré nájdete na našej webovej  stránke a po ktorých preštudovaní máte možnosť získať 2  kredity za vyplnenie AD TESTU.

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode (momentálne prebieha jeho akreditácia danou komorou).

 

Prajeme vám príjemné čítanie!

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more