Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

27.06.2022 | Eduprofipharm
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Katarína Frenková

 

V dôsledku demografických zmien sa dnes ľudia dožívajú vyššieho veku, avšak veľa ľudí už pred dosiahnutí dôchodkového veku je postihnutých kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO), ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života. Ovplyvnenie hlavných rizikových faktorov správania – strava, pohyb a konzumácia alkoholu, by zvýšilo počet rokov prežitých v dobrom zdraví a v konečnom dôsledku by viedlo k lepším sociálnym a ekonomickým výsledkom so značnou návratnosťou investícií.

 

Healthy-heart.org je webová stránka vyvinutá s podporou pacientskeho fóra európskej kardiologickej spoločnosti (ESC Patient Forum), kde pacienti môžu nájsť spoľahlivé informácie a praktické rady na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, efektívnejšie riadenie svojho zdravia a dlhší a aktívnejší život

.

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) úzko spolupracuje s Európskou asociáciou preventívnej kardiológie (EAPC) s cieľom poskytovať rady a odborné znalosti politikom a iným verejným činiteľom a tak  podporovať politiku založenú na dôkazoch, ktorá prispeje k prostrediu, kde je zdravý životný štýl cenovo dostupný a príťažlivý.

 

Iniciatíva  ESC „Heart Healthy Cities“ (voľný preklad zdravé srdcia v našich mestách) má za cieľ dosiahnuť, aby zníženie kardiovaskulárnych ochorení bolo prioritou verejného zdravia, a žiadať politické opatrenia na riešenie zvyšujúcej sa záťaže KVO. Prostredníctvom aktívneho zapojenia vedcov a miestnych politikov sa „Heart Healthy Cities“ zameriava na podporu identifikácie a implementácie účinných opatrení na podporu kardiovaskulárneho zdravia a vytváranie zdravšieho životného prostredia. „The Heart Healthy Cities“ sa organizuje počas každoročného kongresu ESC, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 30 000 kardiológov a zdravotníckych pracovníkov z celého sveta.

 

Svetový deň srdca je globálna platforma, ktorú Svetová federácia srdca (WHF), ako aj jej členovia vrátane ESC, skupín pacientov a siete podporovateľov využívajú na zvýšenie povedomia o boji proti najväčšiemu svetovému zabijakovi číslo jeden: kardiovaskulárnym ochoreniam. Platforma sa tiež využíva na aktiváciu jednotlivcov, rodín, komunít a vlád, aby prijali opatrenia na zníženie zbytočnej chorobnosti a úmrtí. Svetový deň srdca sa koná 29. septembra.

 

Znečistenie ovzdušia a kardiovaskulárne choroby

 

ESC spolu s ďalšími spoločnosťami podporuje nové usmernenia WHO o globálnej kvalite ovzdušia zverejnené 22. septembra 2021 a nalieha na štáty a Európsku úniu, aby ich využili na usmernenie rozvoja politiky v oblasti kvality ovzdušia a znižovania emisií na svete. Signatári spoločného vyhlásenia deklarujú, že existuje dostatok dôkazov o tom, že znečistenie ovzdušia – dokonca aj na nízkej úrovni – je hlavným globálnym rizikovým faktorom pre verejné zdravie a predstavuje obrovskú finančnú záťaž pre spoločnosť. Znečistenie ovzdušia je kľúčovým rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení a hlavným prispievateľom ku globálnej záťaži chorobami. Dlhodobé vystavenie sa znečistenému ovzdušiu je tiež spojené so zvýšeným rizikom úmrtia na COVID-19. Viac o vplyve znečisteného ovzdušia na kardiovaskulárne zdravie sa nachádza v spoločnom vyhlásení štyroch organizácií – Svetovej federácie srdca (WHF), American College of Cardiology, American Heart Association a European Society of Cardiology, ktoré konštatuje, že 7 miliónov ľudí umiera každoročne na následky vnútorného a vonkajšieho znečistenia ovzdušia, 3,5 milióna ľudí umiera každoročne na kardiovskulárne ochornia, ktoré sú priamym následkom znečisteného ovzdušia. Podľa WHO je 25% všetkých úmrtí na KV ochorenia spôsobené znečisteným ovzduším.

 

E-cigarety a kardiovaskulárne ochorenia

 

Vedecký výbor Európskej komisie pre zdravotné riziká varoval v predbežnej správe, že elektronické cigarety zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení. ESC reagoval na verejnú diskusiu o elektronických cigaretách a poskytol ďalšie dôkazy z nedávneho pozičného dokumentu Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) o kardiovaskulárnych účinkoch elektronických cigariet v ktorom sa konštatuje, že rýchly vývoj trhu s elektronickými cigaretami predbehol regulačnú kapacitu zákonodarcov a zvyšujúce sa používanie elektronických cigariet u dospievajúcich a mladých jedincov vyvoláva obavy. Štúdie uvádzajú nárast od 5 % do až 25 % v rokoch 2013 až 2019.  Zatiaľ čo dlhodobé priame kardiovaskulárne účinky elektronických cigariet zostávajú do značnej miery neznáme, existujúce dôkazy naznačujú, že e-cigareta by sa nemala považovať za výrobok bezpečný pre kardiovaskulárny systém. Príspevok používania e-cigariet k zníženiu  používania bežných cigariet a odvykaniu od fajčenia je sporný a chýba dostatok dôkazov. Jeden z hlavných argumentov podporujúcich e-cigarety je hypotéza, že by mohli pomôcť pri odvykaní od fajčenia. Aj keď to môže byť rozumný argument pre dospelých, jeho úloha pri podpore odvykania od fajčenia u mladistvých je veľmi sporná. Je znepokojujúce,  že mladí ľudia považujú e-cigarety za nový a bezpečný „trend“ a ako súčasť „zdravého života“.  Existuje rastúci počet dôkazov že nefajčiari mladiství, ktorí používajú e-cigarety, by mohli mať dvojnásobnú šancu, že začnú fajčiť konvenčné cigarety neskôr v živote.

 

Odporúčania Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) v súvislosti s E-cigaretami

 

•     Zdravotníci by mali byť opatrní pri odporúčaní používania elektronických cigariet svojim pacientom a širokej verejnosti.

 • Pribúdajú dôkazy, ktoré naznačujú, že elektronické cigarety sú zdraviu škodlivé, vrátane srdca.
 • Chýbajú spoľahlivé dôkazy o tom, že elektronické cigarety sú účinné ako nástroj na odvykanie od fajčenia.
 • Osoby s rozhodovacou právomocou by mali e-cigarety prísne regulovať, alebo zakázať ich používanie.
 •  V niektorých častiach sveta bol zaznamenaný epidemický nárast používania elektronických cigariet medzi nefajčiarskymi mladistvými a nemôžeme vylúčiť, že sa to rozšíri aj na zvyšok sveta.
 • Existujú dôkazy že mladiství, ktorí používajú e-cigarety, môžu mať zvýšené riziko fajčenia konvenčných cigariet v dospelosti.
 •  Na úrovni populácie sa zdá, že e-cigarety môžu mať nepriaznivý vplyv na fajčenie.

 

•  Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúci trh elektronických cigariet, je potrebná aktualizácia právnych predpisov o elektronických cigaretách. Revízia, aktualizácia a prispôsobenie právnych predpisov o tabaku je potrebná v krajinách s legislatívou napísanou predtým, ako prišli na trh elektronické cigarety.

 

• Mala by existovať prísna regulácia marketingu elektronických cigariet a reklamy pre mládež. Marketing a reklama elektronických cigariet na verejných miestach, vo všetkých médiách, ako sú  internet a sociálne médiá by sa mali riadiť rovnakými predpismi, aké sú platné pre tabakové výrobky, s osobitným cieľom chrániť mladistvých. Na prevenciu mladistvých sú potrebné prísne postupy overovania veku pri vstupe na webové stránky s tabakom a elektronickými cigaretami.

 

• Podobne ako pri tradičnom fajčení cigariet, mala by byť odporúčaná abstinencia e-cigariet počas tehotenstva.

 

Zdroj:

 

 1. Prevention and cardiovascular death (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z: https://www.escardio.org/The-ESC/Advocacy/preventing-cardiovascular-health

2.Kavousi M. et al. Electronic cigarettes and health with special focus on cardiovascular effects: position paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z https://doi.org/10.1177/2047487320941993

 

Mohlo by vás zaujímať

SEMINÁR - MEDI - KON jar 2023
Semináre

SEMINÁR - MEDI - KON jar 2023

Dátum pridania: 14.12.2022 | Eduprofipharm

Pripravili sme pre Vás sériu odborných seminárov – MEDI - KON jar 2023, ktoré sú určené pre lekárov prvého kontaktu a internistov, ako aj ďalšie špecializácie. Semináre sa uskutočnia vo forme klasickej konferencie v troch mestách na Slovensku. Z daného podujatia máte možnosť získať 4 kredity za účasť. Seminár je akreditovaný pre komoru SLK. Programom Vás budú sprevádzať špičkoví odborníci zo Slovenska a Česka.

 

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

 

7. 2. 2023 Kongres Hotel Roca Košice, Južná trieda 1590/117, Košice

8. 2. 2023 Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina

16. 2. 2023 Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ako sa zmenila liečba pacientov s CKD?
Webináre

WEBINÁR - Ako sa zmenila liečba pacientov s CKD?

Dátum pridania: 27.01.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Astra Zeneca Vás srdečne pozývame 15. februára 2023 o 17:00 na live webinár pod názvom „Ako sa zmenila liečba pacientov s CKD?“. Počas hodinového odborného programu Vás bude sprevádzať Doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA. Prvú prezentáciu na tému DAPA CKD – od štúdie k indikácii, nám odprezentuje doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA. Nasledovať bude prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., ktorý nám prezradí čo nám priniesol dapagliflozín v liečbe pacientov s CKD v Čechách. A v závere sa spoločne s prof. MUDr. Ivanou Dedinskou, PhD. pozrieme na to čo nám priniesol dapagliflozín v liečbe pacientov s CKD na Slovensku. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za AD TEST. Na získanie kreditov je potrebná registrácia vopred.

 

Určené pre členov: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

OFFLINE WEBINÁR - Komplexný prístup v liečbe hnačky
Webináre

OFFLINE WEBINÁR - Komplexný prístup v liečbe hnačky

Dátum pridania: 16.01.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou BAUSCH Health.

Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálne prednášky MUDr. Martina Matejku, PhD. a prof. MUDr. Karola Králinského, PhD. na uvedené témy.

 

Čítaj viac >>

SEMINÁR - PHARMACY jar 2023
Semináre

SEMINÁR - PHARMACY jar 2023

Dátum pridania: 15.12.2022 | Eduprofipharm

Pripravili sme pre Vás sériu odborných seminárov – PHARMACY jar 2023, ktoré sú určené pre farmaceutov a laborantov. Semináre sa uskutočnia vo forme klasickej konferencie v štyroch mestách na Slovensku. Z daného podujatia máte možnosť získať 4 kredity za účasť. Seminár je akreditovaný pre komory SLeK a SK MTP. Programom Vás budú sprevádzať špičkoví odborníci zo Slovenska. Odborný program podujatia bude zverejnený čoskoro.

 

 

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

 

14. 3. 2023 Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina

15. 3. 2023 Hotel LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica

21. 3. 2023 Kongres Hotel ROCA Košice, Južná trieda 1590/117, Košice

22. 3. 2023 Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

 

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 4/2022
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 4/2022

Dátum pridania: 09.12.2022 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám štvrté číslo odborného časopisu MEDICUS news 4/2022. Aj tentokrát sme sa pre Vás snažili pripraviť zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny.

 

Tradične začíname Diabetologickou sekciou, v ktorej sa Vám hneď na úvod prihovorí predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS MUDr. Marek Macko článkom o dapagliflozíne – jeden gliflozín, 3 indikácie liečby. Taktiež sa v tejto sekcií môžete dočítať o semaglutide v praxi.

ale aj o tom, ako správne implementovať do praxe výsledky klinických štúdií.

sekcii Všeobecného lekárstva, v ktorej Vás hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecného lekárstva MUDr. Adriana Šimková, PhD. vtiahne nielen do problematiky slovenského zdravotníctva, ale poskytne Vám aj praktický pohľad všeobecného lekára na manažment pacienta s osteoporózou.

Aj v tomto čísle pokračujeme so sekciou Klinická prax, kde sa môžete dočítať o veľmi zaujímavých a aktuálnych témach, ako je napríklad bioflavonoid v prevencii a podpornej liečbe Alzheimerovej choroby od prof. MUDr. Stanislava Šutovského, PhD. alebo aj o diosmektite, zaujímavej molekule nielen v liečbe hnačky od doc. MUDr. Jiřího Slívu, Ph.D.

sekcii Kazusitika Vám MUDr. Andrea Jacinová predstaví článok o kyseline alfa-lipoovej v profylaxii migrény.

V tomto vydaní  Vám k niektorým článkom prikladáme aj upútavky na audio-prednášky. Po ich vypočutí a preštudovaní máte možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.

 

AD TEST k danému číslu odborného časopisu nájdete hneď v úvode - momentálne prebieha jeho akreditácia SLK.

 

Prajeme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a v novom roku najmä pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Antivirotická liečba ochorenia COVID-19 – zmena paradigmy pandémie?
Publikácie

Antivirotická liečba ochorenia COVID-19 – zmena paradigmy pandémie?

Dátum pridania: 21.11.2022 | Eduprofipharm
Antivirotická liečba ochorenia COVID-19 – zmena paradigmy pandémie? „Ochorenie COVID-19 je nozologická jednotka, ktorá nás zamestnáva už takmer tri roky (31. decembra 2019 Čína prvýkrát upozornila na niekoľko prípadov ťažkého zápalu pľúc v meste Wuhan). Na celom svete je k jeseni tohto roku známych 6,51 milióna úmrtí na COVID-19, čo určite stojí za zmienku nielen z hľadiska prevencie, ale aj terapeuticky účinných liečebných opatrení.“
Čítaj viac >>

Načítať viac Load more