Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

27.06.2022 | Eduprofipharm
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Katarína Frenková

 

V dôsledku demografických zmien sa dnes ľudia dožívajú vyššieho veku, avšak veľa ľudí už pred dosiahnutí dôchodkového veku je postihnutých kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO), ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života. Ovplyvnenie hlavných rizikových faktorov správania – strava, pohyb a konzumácia alkoholu, by zvýšilo počet rokov prežitých v dobrom zdraví a v konečnom dôsledku by viedlo k lepším sociálnym a ekonomickým výsledkom so značnou návratnosťou investícií.

 

Healthy-heart.org je webová stránka vyvinutá s podporou pacientskeho fóra európskej kardiologickej spoločnosti (ESC Patient Forum), kde pacienti môžu nájsť spoľahlivé informácie a praktické rady na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, efektívnejšie riadenie svojho zdravia a dlhší a aktívnejší život

.

Európska kardiologická spoločnosť (ESC) úzko spolupracuje s Európskou asociáciou preventívnej kardiológie (EAPC) s cieľom poskytovať rady a odborné znalosti politikom a iným verejným činiteľom a tak  podporovať politiku založenú na dôkazoch, ktorá prispeje k prostrediu, kde je zdravý životný štýl cenovo dostupný a príťažlivý.

 

Iniciatíva  ESC „Heart Healthy Cities“ (voľný preklad zdravé srdcia v našich mestách) má za cieľ dosiahnuť, aby zníženie kardiovaskulárnych ochorení bolo prioritou verejného zdravia, a žiadať politické opatrenia na riešenie zvyšujúcej sa záťaže KVO. Prostredníctvom aktívneho zapojenia vedcov a miestnych politikov sa „Heart Healthy Cities“ zameriava na podporu identifikácie a implementácie účinných opatrení na podporu kardiovaskulárneho zdravia a vytváranie zdravšieho životného prostredia. „The Heart Healthy Cities“ sa organizuje počas každoročného kongresu ESC, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 30 000 kardiológov a zdravotníckych pracovníkov z celého sveta.

 

Svetový deň srdca je globálna platforma, ktorú Svetová federácia srdca (WHF), ako aj jej členovia vrátane ESC, skupín pacientov a siete podporovateľov využívajú na zvýšenie povedomia o boji proti najväčšiemu svetovému zabijakovi číslo jeden: kardiovaskulárnym ochoreniam. Platforma sa tiež využíva na aktiváciu jednotlivcov, rodín, komunít a vlád, aby prijali opatrenia na zníženie zbytočnej chorobnosti a úmrtí. Svetový deň srdca sa koná 29. septembra.

 

Znečistenie ovzdušia a kardiovaskulárne choroby

 

ESC spolu s ďalšími spoločnosťami podporuje nové usmernenia WHO o globálnej kvalite ovzdušia zverejnené 22. septembra 2021 a nalieha na štáty a Európsku úniu, aby ich využili na usmernenie rozvoja politiky v oblasti kvality ovzdušia a znižovania emisií na svete. Signatári spoločného vyhlásenia deklarujú, že existuje dostatok dôkazov o tom, že znečistenie ovzdušia – dokonca aj na nízkej úrovni – je hlavným globálnym rizikovým faktorom pre verejné zdravie a predstavuje obrovskú finančnú záťaž pre spoločnosť. Znečistenie ovzdušia je kľúčovým rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení a hlavným prispievateľom ku globálnej záťaži chorobami. Dlhodobé vystavenie sa znečistenému ovzdušiu je tiež spojené so zvýšeným rizikom úmrtia na COVID-19. Viac o vplyve znečisteného ovzdušia na kardiovaskulárne zdravie sa nachádza v spoločnom vyhlásení štyroch organizácií – Svetovej federácie srdca (WHF), American College of Cardiology, American Heart Association a European Society of Cardiology, ktoré konštatuje, že 7 miliónov ľudí umiera každoročne na následky vnútorného a vonkajšieho znečistenia ovzdušia, 3,5 milióna ľudí umiera každoročne na kardiovskulárne ochornia, ktoré sú priamym následkom znečisteného ovzdušia. Podľa WHO je 25% všetkých úmrtí na KV ochorenia spôsobené znečisteným ovzduším.

 

E-cigarety a kardiovaskulárne ochorenia

 

Vedecký výbor Európskej komisie pre zdravotné riziká varoval v predbežnej správe, že elektronické cigarety zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení. ESC reagoval na verejnú diskusiu o elektronických cigaretách a poskytol ďalšie dôkazy z nedávneho pozičného dokumentu Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) o kardiovaskulárnych účinkoch elektronických cigariet v ktorom sa konštatuje, že rýchly vývoj trhu s elektronickými cigaretami predbehol regulačnú kapacitu zákonodarcov a zvyšujúce sa používanie elektronických cigariet u dospievajúcich a mladých jedincov vyvoláva obavy. Štúdie uvádzajú nárast od 5 % do až 25 % v rokoch 2013 až 2019.  Zatiaľ čo dlhodobé priame kardiovaskulárne účinky elektronických cigariet zostávajú do značnej miery neznáme, existujúce dôkazy naznačujú, že e-cigareta by sa nemala považovať za výrobok bezpečný pre kardiovaskulárny systém. Príspevok používania e-cigariet k zníženiu  používania bežných cigariet a odvykaniu od fajčenia je sporný a chýba dostatok dôkazov. Jeden z hlavných argumentov podporujúcich e-cigarety je hypotéza, že by mohli pomôcť pri odvykaní od fajčenia. Aj keď to môže byť rozumný argument pre dospelých, jeho úloha pri podpore odvykania od fajčenia u mladistvých je veľmi sporná. Je znepokojujúce,  že mladí ľudia považujú e-cigarety za nový a bezpečný „trend“ a ako súčasť „zdravého života“.  Existuje rastúci počet dôkazov že nefajčiari mladiství, ktorí používajú e-cigarety, by mohli mať dvojnásobnú šancu, že začnú fajčiť konvenčné cigarety neskôr v živote.

 

Odporúčania Európskej asociácie preventívnej kardiológie (EAPC) v súvislosti s E-cigaretami

 

•     Zdravotníci by mali byť opatrní pri odporúčaní používania elektronických cigariet svojim pacientom a širokej verejnosti.

  • Pribúdajú dôkazy, ktoré naznačujú, že elektronické cigarety sú zdraviu škodlivé, vrátane srdca.
  • Chýbajú spoľahlivé dôkazy o tom, že elektronické cigarety sú účinné ako nástroj na odvykanie od fajčenia.
  • Osoby s rozhodovacou právomocou by mali e-cigarety prísne regulovať, alebo zakázať ich používanie.
  •  V niektorých častiach sveta bol zaznamenaný epidemický nárast používania elektronických cigariet medzi nefajčiarskymi mladistvými a nemôžeme vylúčiť, že sa to rozšíri aj na zvyšok sveta.
  • Existujú dôkazy že mladiství, ktorí používajú e-cigarety, môžu mať zvýšené riziko fajčenia konvenčných cigariet v dospelosti.
  •  Na úrovni populácie sa zdá, že e-cigarety môžu mať nepriaznivý vplyv na fajčenie.

 

•  Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúci trh elektronických cigariet, je potrebná aktualizácia právnych predpisov o elektronických cigaretách. Revízia, aktualizácia a prispôsobenie právnych predpisov o tabaku je potrebná v krajinách s legislatívou napísanou predtým, ako prišli na trh elektronické cigarety.

 

• Mala by existovať prísna regulácia marketingu elektronických cigariet a reklamy pre mládež. Marketing a reklama elektronických cigariet na verejných miestach, vo všetkých médiách, ako sú  internet a sociálne médiá by sa mali riadiť rovnakými predpismi, aké sú platné pre tabakové výrobky, s osobitným cieľom chrániť mladistvých. Na prevenciu mladistvých sú potrebné prísne postupy overovania veku pri vstupe na webové stránky s tabakom a elektronickými cigaretami.

 

• Podobne ako pri tradičnom fajčení cigariet, mala by byť odporúčaná abstinencia e-cigariet počas tehotenstva.

 

Zdroj:

 

  1. Prevention and cardiovascular death (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z: https://www.escardio.org/The-ESC/Advocacy/preventing-cardiovascular-health

2.Kavousi M. et al. Electronic cigarettes and health with special focus on cardiovascular effects: position paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). (online). [cit. 18_06_2022]. Dostupné z https://doi.org/10.1177/2047487320941993

 

Mohlo by vás zaujímať

12th ICCD kardiologický a diabetologický kongres
Semináre

12th ICCD kardiologický a diabetologický kongres

Dátum pridania: 27.03.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci s International College of Cardiology a v spolupráci s Lekárskou Fakultou UPJŠ v Košiciach na 12. Kardiologický a Diabetologický Kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční 9. a 10. júna v Hoteli DoubleTree by Hilton Košice.

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SLeK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK a SLeK.

Počas programu bude prebiehať v priestoroch foyer aj panelová diskusia na tému: SAFE4LOG - nástroj zabezpečenia dezinfekčnej čistoty (minimalizácia vzniku rizík prenosu SARS-COV-2) v logistike a doprave s cieľom zamedziť dopadom na kardiovaskulárne ochorenia (za podpory Leteckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach)

 

Prinášame Vám možnosť sledovať online prednášky na následujúcich linkoch. (bez predchádzajúcej registrácie na registrácie www.icc2023.sk vám nebudú môcť byť pridelené kredity !) 

 

Piatok, 9. jún 2023

I blok - Od 9:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1474/lx8kktmp8b2s4sk )

II blok - Od 13:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1475/7vq55um61sqsmsw )

III blok - Od 15:30
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1476/4v0zzugrniksws6 )

 

Sobota, 10. jún 2023

I blok - Od 9:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1477/vylxxc7yyfosksg )

II blok - Od 13:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1478/n71rru5v9i8s0s1 )

Webstránka pre LIVE STREAMING a REGISTRÁCIU je optimalizovaná pre prehliadače:

CHROME, MOZILLA/FIREFOX, OPERA, SAFARI, MICROSOFT EDGE, ANDRIOD/iOS

Systém nepodporuje prehliadač Internet Explorer !

 

Registácia je možná na webe: www.icc2023.sk

 

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na  12. Kardiologický a diabetologický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje International College of Cardiology v spolupráci s Lekárskou Fakultou UPJŠ v Košiciach a EDUprofiPHARM a ktorý sa uskutoční 9.-10. júna 2023 v Košiciach.

 

 

Po viacerých kongresoch v online priestore, kvôli pandémii COVID-19, nastal čas, aby sa odborná verejnosť stretla na významnom podujatí a vymenila si osobne posledné poznatky vedy, výskumu a ich transferu do klinickej praxe. Kardiovaskulárna mortalita predstavuje 36% všetkých úmrtí v Európskej únii (rakovina 26%), a vzhľadom na starnúcu populáciu sa  KV morbidita a mortalita bude len zvyšovať[1],[2], nehovoriac o nastupujúcej pandémii diabetes mellitus 2. typu. Preto by prevencia a intervencia koronárnej choroby srdca u diabetikov a nediabetikov mala predstavovať hlavný „headline“ kongresu v Košiciach.

Okrem hlavnej témy sa budeme venovať ESC odporúčaniam a ich implementácii do klinickej praxe. Verím, že viacerých z Vás oslovia aj prezentácie ohľadne nových trendov v echokardiografii, resp. využitie zobrazovacích metód a umelej inteligencie v kardiológii.

Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na osobné stretnutie s Vami, pevne verím, že tento medzinárodný kongres bude pre Vás príležitosťou vymeniť si klinické skúsenosti s „opinion lídrami“ v oblasti, medzi kolegami a priateľmi. 

S pozdravom

doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

[1] . Eurostat (2019) Causes and occurrence of deaths in the EU, 16 July 2019: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-/asset_publisher/VWJkHuaYvLIN/content/DDN-20190716-1

[2] Is Cardiovascular Disease Slowing Improvements in Life Expectancy? OECD AND THE KING’S FUND WORKSHOP PROCEEDINGS (2020) https://www.oecd.org/fr/publications/is-cardiovascular-disease-slowing-improvements-in-life-expectancy-47a04a11-en.htm

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Súčasný prístup v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice
Webináre

WEBINÁR - Súčasný prístup v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice

Dátum pridania: 07.06.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Sanomed . Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálnu prednášku Prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc., ktorá sa zaoberá súčasným prístupom v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice.

Daná prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

SEMINÁR - Regionálny  ortopedicko-traumatologický seminár (2. ročník)
Semináre

SEMINÁR - Regionálny ortopedicko-traumatologický seminár (2. ročník)

Dátum pridania: 25.05.2023 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník regionálneho ortopedicko-traumatologický seminára, ktorý sa bude konať 20. júna 2023 o 16:30 – 18:30 v hoteli Mikado, Hollého 11, Nitra. Odborný program sme zostavili do 6 prednášok. Na úvod nám doc. MUDr. Ivan Vaňo, PHD. bude rozprávať o tom, ako účinne predchádzať sekundárnym zlomeninám u pacientov s osteoporózou. Pokračovať budú MUDr. Filip Klement a MUDr. Marek Ozorák, PhD., MPH, ktorí sa vo svojej prednáške budú zaoberať rizikami použitia kyseliny tranexamovej. Slovo následne prevezmú MUDr. Ladislav Ledényi a MUDr. Ján Tencer a odprezentujú nam prednášku s názvom LBN – Locking blade nail “MARQUART“ – prvé skúsenosti. Neskôr sa s MUDr. Martinom Juríčekom a MUDr. Filipom Klementom pozrieme na riešenie acetabulárnych defektov. Nasledovať bude MUDr. Marek Tomčo, PhD., ktorý nám prezradí niečo o indikáciách artroskopických operácií bedrového kĺbu. A na záver programu nás čaká téma inovatívnej liečby a regenerácie pohybového aparátu LW peptidy – Peptys v podaní MUDr. Petra Erdélskeho. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre lekárov.

Čítaj viac >>

AD TEST - Akadémia venózneho zdravia I. 2023
E-learning

AD TEST - Akadémia venózneho zdravia I. 2023

Dátum pridania: 25.05.2023 | Eduprofipharm

AD TEST - Akadémia venózneho zdravia I. 2023 prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na webinári s rovnomenným názvom a je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít.

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 1/2023
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 1/2023

Dátum pridania: 27.03.2023 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám prvé číslo odborného časopisu MEDICUS news v roku 2023. Pripravili sme pre Vás zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny.

Rovnako ako v predošlých číslach, tradične začíname Diabetologickou sekciou, v ktorej si môžete prečítať článok o Finerenóne od doc. MUDr. Zbyneka Schronera, PhD. Diabetologickú sekciu dopĺňame aj článkom o štúdii EMPA-KIDNEY, ktorá je zameraná na empagliflozín u pacientov s chronickou obličkovou chorobou s/bez DM 2. typu.

sekcii Všeobecného lekárstva sa  v článku od MUDr. Adriany Šimkovej a kol. dočítate ako pacienti v remisii po onkologickej liečbe môže byť sledovaní všeobecným lekárom. Odborníčky MUDr. Iveta Maťašová  a  MUDr. Ivana Šoóšová si pre Vás pripravili článok o dyslipidémii ako novej výzve pre všeobecných lekárov.

Aj v tomto čísle pokračujeme so sekciou Klinická prax, kde sa môžete dozvedieť o zaujímavých a aktuálnych témach, ako je napríklad antisekrečná liečba alebo súčasné možnosti liečby poruchy spánku. Taktiež v tejto sekcii môžete nájsť skvelé rady pre liečbu chronického žilového ochorenia, ale aj ako zvládnuť dnešnú stresovú dobu.

V tomto vydaní  Vám k niektorým článkom prikladáme aj upútavky na audio-prednášky. Po ich vypočutí a preštudovaní máte možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.

 

AD TEST k danému číslu odborného časopisu nájdete hneď v úvode - momentálne prebieha jeho akreditácia SLK.

  

Prajeme Vám príjemné jarné čítanie a pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 1/2023
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 1/2023

Dátum pridania: 27.03.2023 | Eduprofipharm

Periodikum PHARMA tribune 1/2023

 

Predstavujeme Vám prvé číslo odborného časopisu PHARMA tribune v roku 2023, ktoré je určené pre Vás - odborníkov lekární.

 

V úvode tohtoročného prvého čísla si môžete prečítať v rubrike Press o úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva v Európe, ale aj o boji proti rakovine spôsobnej HPV vírusom na Slovensku.

 

V rubrike Z klinickej praxe sa dočítate napr. o nespavosti a o tom, ako je možné tento stav liečiť. Pripravili sme si pre Vás článok o dobe stresovej - ako to zvládať, ktorý prináša praktické tipy (nielen) pre pacientov. Taktiež sa v tejto rubrike môžete dočítať nielen o synergii medzi črevnou mikroflórou a imunitným systémom v ambulancii a za tárou, ale aj o rýchlej a účinnej pomoci pri bolesti hrdla. Odborník prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA, FAAAAI Vám z pohľadu klinického imunológa a alergológa prináša článok o molekule s mukolytickou aktivitou - Erdosteín.

V rubrike Zaujalo nás  si môžete prečítať článok - Liečba bolesti chrbta, ktorý bol spracovaný na základe webináru- Sedenie je novodobé fajčenie: “Odlepte sa!”

Aj v tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj množstvo iných zaujímavých tém. 

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode (momentálne prebieha jeho akreditácia danou komorou).

 

Prajeme Vám príjemné jarné čítanie a pevné zdravie!

 

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more