Rozhovor s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

31.07.2019 | Eduprofipharm
Rozhovor s prezidentom  Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Sme veľmi radi,  že naše pozvanie na rozhovor prijal prezident Slovenskej  komory zdravotníckych záchranárov Mgr. František Majerský. Zároveň je pre nás veľká česť, že práve naša spoločnosť sa stala hlavným partnerom SKZZ v online vzdelávaní a pri tejto príležitosti sme prezidentovi Mgr. Majerskému položili niekoľko otázok.

 

  1. Pán prezident môžete nám povedať viac o činnosti  SKZZ  (kto sú jej členovia, aké je zastúpenie tejto komory)?

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje všetkých zdravotníckych záchranárov pracujúcich v zložkách Záchrannej zdravotnej služby, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, v policajnom zbore a v armáde SR, ale aj celého integrovaného záchranného systému na Slovensku.

 

  1. Čo pre Vás znamená  toto povolanie, s čím všetkým sa stretávate pri jeho výkone ?

Je to v prvom rade poslanie a človek si tu prácu musí vybrať sám. Musí to tak cítiť, lebo toto povolanie - poslanie nie je pre každého. Je to psychicky a fyzicky náročná práca. Na záchranára sú kladené vysoké odborné nároky. Treba si uvedomiť, že záchranári sa stretávajú pri svojich každodenných výjazdoch s ľudským nešťastím, utrpením a smrťou. Pacienti, príbuzní, očakávajú od záchranárov pomoc a záchranu. Práve preto, je toto povolanie iné. Jeden výjazd ste pri žene, ktorá rodí a hneď následne ste pri pacientovi, ktorý prestal dýchať a zase neskôr je to pacient, ktorý má neznesiteľné bolesti brucha už dva týždne. Záchranári sa stretávajú pri každom výjazde s rôznymi diagnózami a musia ich vedieť na mieste vyhodnotiť. Musia mať dostatok informácií o základných medicínskych odboroch a hlavne o riešení život ohrozujúcich a kritických stavoch.

 

 

  1. V blízkej dobe budete spúšťať novú stránku SKZZ. Na čo sa môžu Vaši členovia tešiť, možno aj v súvislosti so vzdelávaním?

Môžu sa tešiť na úplne novú stránku, ktorá by mala spĺňať kritéria moderného a dynamického webu. Na stránke vznikla aj nová sekcia e-learning/AD TESTY, na ktorej obsahu a témach budeme spolupracovať so spoločnosťou EDUprofiPHARM s.r.o. (www.eduprofipharm.sk). V tejto sekcii sa môžu členovia SKZZ dostať bezplatne k zaujímavým odborným materiálom, publikáciám, článkom, prednáškam a seminárom,  ktoré  budú prepojené s AD TESTAMI. Ich absolvovaním môžu získať kredity nie len za účasť, ale aj za vyplnenie AD TESTu.  Budú  tak môcť získavať  odborné informácie z rôznych oblastí medicíny, ktoré sú nevyhnutné pre ich povolanie.

 

  1. Viete nám opísať ako funguje integrovaný záchranný systém na Slovensku ? S akými problémami bojujete, kde vidíte zlepšenie oproti predchádzajúcim rokom?

IZS je systém pozostávajúci zo záchranných zložiek, ktoré v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia zabezpečia predovšetkým rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci.

Problém, s ktorým bojujeme je dojazdový čas a neindikované výjazdy a z roka na rok sa tento problém zhoršuje. Dojazdový čas  je čas, za ktorý priemerne príde záchranka k pacientovi na Slovensku. Možnou príčinou je stúpajúci počet sekundárnych výjazdov a počet neindikovaných výjazdov, ktoré by záchranná služba nemala vôbec riešiť. Uvidíme, či opatrenia, ktoré sme spolu z MZ a poskytovateľmi ZZS začali riešiť, budú mať reálny dopad na tieto problémy a zlepšia uvedenú situáciu. Môj súkromný názor je ten, že pacientov nenaučíme nezneužívať záchrannú službu, kým za zneužitie tejto pomoci nebudú nejakým spôsobom perzekuovaný. Naše poisťovne by mali nájsť tieto mechanizmy, aby k tomu nedochádzalo.

 

  1. Čo by ste chceli odkázať Vašim kolegom ?

V mene SKZZ by som im chcel odkázať, že si uvedomujeme akú ťažkú prácu vykonávajú a s akými problémami sa stretávajú. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sa ich pracovné a vzdelanostné podmienky spolu s MZ a poskytovateľmi ZZS stále zlepšovali. SKZZ ďakuje všetkým záchranárom za ich prácu pre našich pacientov. Veľmi si vážime ich pripravenosť a odbornosť, ktorú každodenne dokazujú vo výjazdoch.

 

Za rozhovor ďakuje redakcia EDUprofiPHARM

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Čím v lekárenstve žijeme?
Webináre

WEBINÁR - Čím v lekárenstve žijeme?

Dátum pridania: 08.07.2020 | Eduprofipharm

15. júla 2020 o 18:00 hod.

 

Slovenská lekárnicka komora spolu so spoločnosťou EDUprofiPHARM Vám prináša ďalší live webinár,  ktorý môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 15.7.2020.

 

Prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ nám priblíži aktuálnu situáciu v lekárnictve v téme jeho prednášky - Covid, necovid – život ide ďalej. Čo nás čaká v rámci overovania liekov? O tom budú hovoriť  Mgr. Pavol Ondrovič spolu s Ing. Romanom Gubom. Celým odborným programom Vás bude naživo sprevádzať PharmDr. Lukáš Jaroščiak.

 

Na záver sa môžete zapojiť do živej diskusie so všetkými prednášajúcimi a to prostredníctvom live chatu.

 

Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania farmaceutov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť.

 

Webinár je určený pre farmaceutov.

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 2/2020
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 2/2020

Dátum pridania: 23.06.2020 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám druhé číslo odborného časopisu PHARMA tribune 2/2020 v tomto roku, ktoré je určené pre Vás - odborníkov lekární.

 

Príjemné čítanie hneď v editoriáli navodí PharmDr. Andrea Gažová, ktorá poukazuje na dôležitosť času a slobody, o ktorú sme počas pandémie spôsobenej koronavírusom prišli.  

 

Taktiež sme pre Vás v pravidelných rubrikách tohto časopisu  pripravili  exkurz do právnej oblasti,  a spolu s PharmDr. Jánom Kyselovičom, PhD. sa pozrieme aj na prácu Európskej liekovej agentúry v situácii ovplyvnenej prítomnosťou koronavírusu v Európe aj mimo nej. Zaujímavými témami Vás budú sprevádzať aj ďalší naši odborní redaktori, akými sú MUDr. Jiří Slíva, PhD. či PharmDr. Peter Ceniga, ktorý v rubrike Na slovíčko s... vyspovedal prezidenta SLeK PharmDr. Ondreja Sukeľa.

 

Téme výživových doplnkov a otázke, prečo je vhodné ich kombinovať s liekmi sa venuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. V tomto čísle prinášame ešte jeden rozhovor, a to s Hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu MUDr. Jaroslavom Fábrym, ktorý nám porozprával aj o úlohe telemedicíny v starostlivosti o diabetických pacientov.

Okrem článkov a rozhovorov tu nájdete aj upútavku na jesennú sériu seminárov Pharmacy 2020.

 

V časopise nájdete aj upútavku na Autodidaktický test s 2 kreditmi, ktorý ľahko absolvujete  po preštudovaní si daných tém z celého obsahu časopisu.

 

Prajeme vám príjemné čítanie a pevné zdravie!

 

Čítaj viac >>

Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi
Webináre

Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi

Dátum pridania: 23.06.2020 | Eduprofipharm

Vypočujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi od MUDr. Zuzany Janíkovej. Dozviete sa viac o klinickom využití tejto účinnej látky v praxi psychiatra a prečo sa stal najpredpisovanejším atypickým antipsychotikom. Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

AD TEST je určený pre členov komory SLK.

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 2/2020
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 2/2020

Dátum pridania: 17.06.2020 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám druhé číslo odborného časopisu MEDICUS news v tomto roku. Aj tentokrát sme sa pre Vás snažili pripraviť zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny. Veríme, že druhá polovica roka bude (nielen) v zdravotníctve o niečo pozitívnejšia, a preto sa aj naša odborná redakcia snažila k tomu prispieť prostredníctvom najnovšieho vydania.

 

V pravidelnej rubrike Právnik radí sme sa tentokrát venovali otázke koronavírusu COVID-19 v právnych súvislostiach. Tému 2019 ESC/EAS odporúčania pre manažment dyslipidémie: čo je nové v manažmente pacienta s DM a DLP?  spracoval odborník doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. A v rámci rubriky Na slovíčko sme tentokrát vyspovedali Hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu – MUDr. Jaroslava Fábryho, ktorý nám porozprával aj o úlohe telemedicíny v starostlivosti o diabetických pacientov.

 

Aj  v tomto vydaní  Vám pri niektorých článkoch  predstavujeme  zaujímavé publikácie, z ktorých sú články vybrané ako upútavky. Okrem najnovších informácii máte  z daných odborných publikácií  možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.   

 

 

Zároveň v závere časopisu nájdete upútavku k AD TESTu, ktorý ľahko absolvujete po preštudovaní si daných tém z celého vydania časopisu a po jeho vyplnení máte takisto možnosť získať 2 kredity.

 

 

Prajeme vám príjemné čítanie a hlavne pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi?
Webináre

Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi?

Dátum pridania: 12.06.2020 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova prostredníctvom offline webinára pod názvom Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi? spoločnosti EDUprofiPHARM. Jeho súčasťou je audiovizuálna prednáška MUDr. Adriany Šimkovej, PhD., ktorá sa venuje problému dyspepsie, jej príčinám, no predovšetkým sa zameriava na prístupy k pacientovi s daným ochorením a efektívnosť jeho liečby. Prednáška je súčasťou vzdelávacieho projektu Svätopluk, ktorého cieľom je zlepšiť diagnostiku a liečbu acidopeptických ochorení na úrovni špecialistov, všeobecných lekárov i zdravotných sestier.

Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Kryštalický glukózamínsulfát  v  liečbe osteoartrózy
Webináre

Kryštalický glukózamínsulfát v liečbe osteoartrózy

Dátum pridania: 12.06.2020 | Eduprofipharm

Preštudujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Kryštalický glukózamínsulfát v liečbe osteoartrózy, ktorá je súčasťou ďalšieho webinára spoločnosti EDUprofiPHARM. V tejto prednáške sa MUDr. Martin Žabka, PhD. venuje problematike osteoartrózy, jej zdravotných dopadoch a liečbe podľa Novej smernice ESCEO. V rámci liečby poukazuje na kryštalický glukozamín sulfát ako na jediný dostatočne efektívny glukozamín sulfát.

 Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more