Semaglutid v mojej praxi - MUDr. Viera Železníková

15.12.2022 | Eduprofipharm
Semaglutid v mojej praxi - MUDr. Viera Železníková

Semaglutid patrí medzi agonistov GLP-1 receptora s aplikáciou 1x týždenne s. c. a napomáha k významnému zlepšeniu kompenzácie diabetu spolu s poklesom telesnej hmotnosti, znížením krvného tlaku a zlepšením lipidogramu. V priamom porovnaní v skupine GLP-1 RA bol semaglutid signifikantne účinnejší v zlepšení kompenzácie diabetu i znížení telesnej hmotnosti. Ide teda o najúčinnejšieho zástupcu skupiny agonistov GLP-1 receptora, s veľkým potenciálom pre dlhodobo úspešnú liečbu diabetu 2. typu, ako z pohľadu zlepšenia kompenzácie, tak i z pohľadu pozitívneho ovplyvnenia kardiovaskulárnych rizikových faktorov a zníženia výskytu kardiovaskulárnych príhod.

Čítaj viac >>Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - BONE Academy 2024
Webináre

WEBINÁR - BONE Academy 2024

Dátum pridania: 03.03.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na LIVE webinár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 17. apríla 2024. O 16:00 prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Pavla Masaryka, CSc. sa bude venovať otázke zlepšenia záchytu osteoporotických zlomenín. Neskôr sa Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a hovoriť bude o nových možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní doc. MUDr. Emőke Šteňovej, PhD. V závere programu nám MUDr. Beata Špániková, PhD. povie niečo k účinnej prevencii kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK a SK SaPA

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

SEMINÁR -  BONE Academy 2024 (Bratislava)
Semináre

SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Bratislava)

Dátum pridania: 28.01.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.17. apríla 2024 v NH HOTEL GATE ONE BRATISLAVA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Pavla Masaryka, CSc. sa bude venovať otázke zlepšenia záchytu osteoporotických zlomenín. Neskôr sa Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a hovoriť bude o nových možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní doc. MUDr. Emőke Šteňovej, PhD. V závere programu nám MUDr. Beata Špániková, PhD. povie niečo k účinnej prevencii kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora SK SaPA pridelili podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - 10 zásad pre zachovanie vlastného chrupu a život bez zubných náhrad
Webináre

WEBINÁR - 10 zásad pre zachovanie vlastného chrupu a život bez zubných náhrad

Dátum pridania: 21.03.2024 | Eduprofipharm

Preštudujte si prezentáciu Doc. MUDr. Hany Hubalkovej, Ph.D. a Mgr. Petry Křížovej, DiS. na tému 10 zásad pre zachovanie vlastného chrupu a život bez zubných náhrad”. Prezentácia slúži ako študijný materiál k vypracovanému AD TESTu, prostredníctvom ktorého môžete získať 2 kredity.

Primárnou funkciou chrupu je príjem potravy na výživu celého organizmu. Aktívne zapojenie žuvacích svalov počas iniciálneho spracovania stravy je nevyhnutné ako pre vlastné požitie jedla, tak aj pre zvýšenie prekrvenia celej hlavy. Dostatočná saturácia mozgu kyslíkom vrátane funkčnej stimulácie prefrontálneho kortexu a ďalších štruktúr, napr. hipokampu, podporuje udržanie kognitívnych funkcií mozgu do vysokého veku. Strata zubov, resp. parodontu s propriocepciou, znamená jednak zhoršenie podmienok pre príjem a spracovanie potravy, ako aj výraznú redukciu informácie o mastikácii pre mozgové centrá. Tým sa zvyšuje riziko nástupu demencie či Alzheimerovej choroby najmä v seniorskom veku. Aj napriek skvalitneniu stomatologickej starostlivosti a využívaniu progresívnych liečebných postupov strata chrupu významne ovplyvňuje kvalitu života. Zvlášť snímateľné zubné náhrady nie vždy dokážu zaistiť príjem kvalitných živín, ani celkovú spokojnosť pacienta. Preto pravidelná starostlivosť o orálne zdravie a preventívne opatrenia sú kľúčové pre zachovanie vlastného chrupu a života bez zubných náhrad.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Impulz sestry 2024
Webináre

WEBINÁR - Impulz sestry 2024

Dátum pridania: 03.03.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás v spolupráci so spoločnosťou Novartis pozýva na live webinár Impulz sestry 2024. Webinár je určený pre zdravotné sestry a uskutoční sa 23.4.2024 o 17:00 hod. V úvode programu bude PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH rozprávať o dyslipidémii a chlesterole na Slovensku. Neskôr si od Mgr. Margity Mikátovej vypočujeme prednášku o LDL-C ako o hlavnom rizikovom faktore IM. Slovo si potom prevezme Mgr. Daniela Haincová, ktorá nám priblíži PO liečbu dyslipidémie u pacientov po IM. Program pokračuje v podaní Mgr. Aleny Kubaščíkovej a jej pútavou prednáškou o novej možnosti v liečbe dyslipidémie v roku 2023 na Slovensku. Niečo o edukácii pacienta po IM v Kardiocentre Prešov nám povie Mgr. Ľudmila Goboňová. A v závere programu si môžeme vypočuť prednášku o farmakologickom minime u pacientov po IM od PharmDr. Vasila Šatníka.

 

Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. AD TEST k danému webináru nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred

 

Určené pre SK SaPA.
Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom II.
Webináre

WEBINÁR - Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom II.

Dátum pridania: 04.03.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Servier Vás pozýva na druhú časť live webináru s názvom „Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom“. Webinár je určený pre lekárov a uskutoční sa 30. apríla 2024 o 17:00 hod. Odborným programom Vás bude sprevádzať MUDr. Barbora Zoboková. Zaujímavé kazuistiky priamo z praxe Vám odprezentujú prednášajúci naprieč celým Slovenskom: MUDr. Barbora Zoboková, MUDr. Zuzana Némethyová, MUDr. Daniel Kolény, MUDr. Oľga Bobelová, MUDr. Viliam Vaník. A v závere programu sa s doc. MUDr. Zbynekom Schronerom, PhD. pozrieme na aktuálne témy v diabetológii. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 1/2024
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 1/2024

Dátum pridania: 09.04.2024 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám prvé číslo odborného časopisu MEDICUS news v roku 2024. Veríme, že si nájdete čas na preštudovanie si zaujímavých tém z oblasti medicíny, ktoré Vám tentokrát prinášame.

 

Aj v tomto čísle začíname už tradične Diabetologickou sekciou, v ktorej úvode sa doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD. zaoberá kardio-renálno-metabolickými ochoreniami a ich vzájomným prepojením. Na otázku či je alebo nie je obezita ochorenie Vám vo svojom článku odpovie doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH. O svoje skúsenosti z klinickej praxe sa podelili prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, FAAAA, MUDr. Marta Serdahelyová,  MUDr. Katarína Dostálová a PharmDr. Ondrej Sukeľ na tému Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOCHP.

V úvodnom čísle tohto roka sa dočítate napríklad o vybraných aspektoch terapeutického použitia metamizolu a dexibuprofénu, ktoré spracoval doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. a taktiež zaujímavý článok o špecifikách farmakoterapie v staršom veku, ktorú spracovala PharmDr. Mária Göböová, PhD.

 

V tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém. K niektorým článkom prikladáme aj upútavky na audio-prednášky, po ktorých vypočutí a preštudovaní máte možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.

AD TEST k danému číslu odborného časopisu nájdete hneď v úvode 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a najmä pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more