Človek, ktorý zvláda súčasnú dobu

25.05.2023 | Eduprofipharm
Človek,  ktorý zvláda  súčasnú dobu

Úzkostné poruchy patria medzi najčastejšie psychické poruchy v Európe v populácii 14 – 65 rokov (po 50. roku života výskyt klesá), pričom ich celoživotná prevalencia je 31 %. Podľa údajov WHO (2015) sú úzkostné poruchy vo vyjadrení YLD (Years Lived with Disability) na šiestom mieste a celosvetovo sú príčinou straty 26,8 miliónov rokov života v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu (DALY, Disability-Adjusted Life Year).O niečo častejšie sú postihnuté ženy (2 – 3 : 1), pričom začiatok je zvyčajne v období dospievania alebo ranej dospelosti, majú tendenciu ku chronifikácii s fluktuujúcou závažnosťou.

 

Aj na Slovensku platí, že nie každý pacient si je vedomý svojej diagnózy, mnohí pomoc nevyhľadajú, a preto nie sú liečení, čo určite nie je lichotivá správa, minimálne preto, že prítomnosť úzkostnej poruchy sa spája nielen s horšou kvalitou života, ale aj s vyšším rizikom mortality.

 

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Schwabe Slovakia s.r.o. Vám prináša odbornú publikáciu,  ktorá bola spracovaná na základe prednášok, ktoré odzneli na odbornom podujatí s rovnomenným názvom. Nájdete tu napríklad článok od troch autoriek -  Doc. MUDr. Ľubomíry Izákovej, PhD., MUDr. Dagmar Breznoščákovej,  PhD., MUDr. Márie Královej, CSc.  pod spoločným názvom na tému - Bezpečná cesta z úzkosti.

Súčasťou publikácie je aj článok od MUDr. Michala Pataráka, PhD. o fytopsychofarmakách.  O závislosti na predpise liekov sa dočítate v článku od MUDr. Martina Somoru.

 

Po jej preštudovaní je pre Vás pripravený AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

 

Prajeme Vám príjemné čítanie.
Sponzori

partner_logo

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných  infekcií v roku 2023
Webináre

WEBINÁR - Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných infekcií v roku 2023

Dátum pridania: 23.10.2023 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na live webinár s názvom Novinky a štandardy v antimikrobiálnej liečbe nemocničných infekcií v roku 2023, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci s Klinikou onkohematológie LFUK a NOÚ Bratislava a so spoločnosťou Pfizer. Z pohodlia Vášho domova si 28.11.2023 o 15:30 môžete vypočuť odborný program bohatý na zaujímavé a aktuálne témy. Programom Vás bude sprevádzať doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA., odborný garant samotného podujatia.

Hneď po privítaní a uvedení do problematiky, bude nasledovať prednáška MUDr. Ľubomíra Sojáka, PhD. s názvom Liečba závažných rezistentných nemocničných infekcií. MUDr. Jaroslav Mikula sa bude zaoberať novinkami v liečbe infekcií na OAIM. Ako ďalší odprezentuje doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA svoju prednášku zameranú na invazívne mykotické infekcie. Odborný program uzavrie prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. prednáškou s názvom Vírusové infekcie u pacientov po transplantácii orgánov.

 

Počas celého live webináru budete mať možnosť diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania SLK a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Navyše za vyplnenie AD TESTu môžete získať ďalšie 2 kredity.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Priority v manažmente pacienta DM 2. typu  – ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta
Webináre

WEBINÁR - Priority v manažmente pacienta DM 2. typu – ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta

Dátum pridania: 24.10.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier Vás srdečne pozývame 30. novembra 2023 o 17:00 hod. na live webinár s názvom  „Priority v manažmente pacienta DM 2. typu –  ako prítomnosť ovplyvňuje budúcnosť pacienta“. 60 minútovým odborným programom Vás naživo bude sprevádzať doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., ktorý nám v úvode programu odprezentuje liečebné prístupy v manažmente diabetu 2. typu. Nasledovať budú dve zaujímavé kazuistiky na tému glykemická kontroly v každodennej praxi  v podaní MUDr. Viliama Vaníka a MUDr. Barbory Zobokovej. V závere odborného programu MUDr. Dana Šedivá bude rozprávať o fenoméne srdca a histórii symbolu duševnej existencie. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za AD TEST. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webináru 60 min.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH
Webináre

WEBINÁR - Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH

Dátum pridania: 26.10.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Zentiva Vás srdečne pozývame 5. decembra 2023 o 17:00  na live webinár s názvom „Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOPCH“. Programom Vás bude sprevádzať odborný garant podujatia prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý nám v úvode odborného programu odprezentuje prednášku s názvom „Cesty (a skratky) vedúce k dosiahnutiu kontroly nad astmou“. Slovo si neskôr prevezme MUDr. Marta Serdahelyová, ktorá nám vo svojej prednáške bude rozprávať o beklometazóne formoterole v liečbe bronchiálnej Astmy. Nasledovať bude téma s názvom „Beklometazón formoterol v liečbe CHOPCH“ v podaní MUDr. Kataríny Dostálovej. Na záver odborného programu nám prezident Slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ, priblíži pohľad na manažment liečby ASTMY a CHOPCH z pohľadu lekárnika. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre: lekárov (SLK), lekárnikov (SLeK), laborantov (SK MTP).

 

Odhadované trvanie webinára: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?
Webináre

WEBINÁR - Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?

Dátum pridania: 26.10.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Abbott Vás pozývajú na live webinár s názvom  „Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?“. Webinár sa uskutoční 7.12.2023 o 17:00 hod. Prvú prednášku s názvom „Diabetes mellitus na Slovensku“ odprezentuje Doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD. Slovo potom prevezme MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP, ktorý odprezentuje prednášku na tému „Technológia CGM v manažmente diabetes mellitus“. Ako pomáha pacientom a lekárom senzorová technológia sa dozvieme od MUDr. Tatiany Kupcovej. Na záver programu nám MUDr. Adriana Šimková, PhD. priblíži úlohu všeobecného lekára v manažmente pacienta s diabetom. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre lekárov.

Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - So špecialistami o zdraví
Webináre

WEBINÁR - So špecialistami o zdraví

Dátum pridania: 13.11.2023 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si audiovizuálne prednášky na uvedené témy.

Prednášky slúžia ako podkladový materilál pre vyplnenie AD TESTu, prostredníctvom ktorého máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Program:

Mukomodulačná liečba s aditívnymi účinkami – dopad na prax
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI


Moderná a účinná liečba bolestí hrdla
MUDr. Martina Miškovská, PhD.

 

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 3/2023
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 3/2023

Dátum pridania: 27.11.2023 | Eduprofipharm

Periodikum PHARMA tribune 3/2023

 

Predstavujeme Vám tretie číslo odborného časopisu PHARMA tribune 3/2023, ktoré je určené pre vás, odborníkov lekární.

 

 

V článkami  nabitom  časopise nájdete viaceré zaujímavé témy z oblasti farmakoterapie a klinickej praxe, ktoré boli pripravené uznávanými odborníkmi v danej oblasti.  Radi by sme Vám dali do pozornosti napr. článok na tému – „Ako lepšie zvládnuť manažment diabetes mellitus?“, ktorý je spracovaním live webináru s rovnakým názvom a ktorý si dodatočne môžete pozrieť aj zo záznamu nasnímaním QR kódu.  Ďalšími zaujímavými článkami, ktoré nájdete v tomto čísle je aj článok na veľmi často rozoberanú tému mužských preventívnych prehliadok u urológa, ale aj článok  o význame probiotík v podaní inžiniera Ivana Macha, CSc. PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD. nám priblížila význam kortikosteroid a antihistaminík v terapií alergickej rinitídy. Okrem článkov tu nájdete aj upútavky na zaujímavé prednášky a webináre, ktoré nájdete na našej webovej  stránke a po ktorých preštudovaní máte možnosť získať 2  kredity za vyplnenie AD TESTU.

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode (momentálne prebieha jeho akreditácia danou komorou).

 

Prajeme vám príjemné čítanie!

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more