POLOVIČNÁ OCHRANA NIE JE OCHRANA

10.03.2021 | Eduprofipharm
POLOVIČNÁ OCHRANA NIE JE OCHRANA

Polovičná ochrana nie je ochrana

 

,,Kardiovaskulárne ochorenia sú dlhodobo príčinou vysokej chorobnosti vo väčšine európskych krajín, Slovensko nevynímajúc, kde sú dominantnou príčinou celkovej úmrtnosti. Okrem iného, s týmto tvrdením korešpondujú aj výsledky veľkej randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie ELSA, ktoré boli prezentované už v roku 2001 a ktoré ukázali, že až 99 % pacientov s miernou až stredne ťažkou hypertenziou má ultrazvukom preukázateľné známky začínajúcej alebo pokročilej karotickej aterosklerózy. Ateroskleróza je dnes definovaná ako zápalovo-degeneratívno-proliferatívne ochorenie začínajúce dysfunkciou endotelu (znížená tvorba oxidu dusnatého (NO), zvýšená adhezivita trombocytov, zvýšená cievna permeabilita, naru- šená fibrinolytická rovnováha, atď.). Pripomeňme, že dyslipidémia prejavujúca sa najmä ako zvýšená hladina LDL-cholesterolu, významne znižuje tvorbu NO, čím funkciu endotelu ďalej zhoršuje.’’

 

Viac o danej problematike nájdete v článku prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorý je súčasťou odbornej publikácie Polovičná ochrana nie je ochrana. Okrem tohto článku je súčasťou publikácie aj článok MUDr. Jany Bendovej, PhD., MPH, MBA, ktorá nám pomocou neho naskytne svoj pohľad do ambulancie, a taktiež článok MUDr. Mareka Kučeru, PhD., MHA, MPH pod názvom ,,Šanca začať odznova, tentokrát rozumnejšie’’.  Z odbornej publikácie je pripravený aj AD TEST. Prajeme príjemné čítanie.

 

 

Čítaj Online
Sponzori

partner_logo

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Menej je viac
Webináre

WEBINÁR - Menej je viac

Dátum pridania: 21.06.2022 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Schwabe Vás pozýva 22. septembra o 18:00 na live webinár s názvom „Menej je viac“. Webinár sa uskutoční formou diskusného večera, kde na tému „Antibiotická rezistencia – známa téma, nové riešeni“ budú diskutovať zaujímaví hostia ako MUDr. Elena Prokopová, MUDr. Katarína Dostálová a MUDr. Henrich Hazucha. Odborným programom Vás bude sprevádzať Prof. MUDr . Mgr . Miloš Jeseňák, PhD ., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI.  Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre SLeK, SK MTP, SK SaPA.

 

Odhadované trvanie webináru 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - VYBRANÉ NOVINKY Z ENETS 2022 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV
Webináre

WEBINÁR - VYBRANÉ NOVINKY Z ENETS 2022 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV

Dátum pridania: 14.06.2022 | Eduprofipharm

Vzdelávajte sa z pohodlia domova a preštudujte si prínosné komentované audiovizuálne prednášky venované neuroendokrinným tumorom, ktoré odzneli na európskom kongrese ENETS 2022.

Webinár postENETS je zložený zo siedmich prednášok zameraných na vybraté novinky z kongresu, ktoré svojimi očami odprezentovali slovenskí špecialisti ako MUDr. Michal Kalman, PhD, MUDr. Peter Uhrík, MUDr. Lenka Nosáková, Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., MUDr. Tomáš Pintér, MUDr. Radka Radecká, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Dagmar Sorkovská.

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. ( AD TEST bude dostupný od 15.6.2022

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ako pomôcť pacientovi s funkčnou dyspepsiou
Webináre

WEBINÁR - Ako pomôcť pacientovi s funkčnou dyspepsiou

Dátum pridania: 23.06.2022 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou PROMED.

Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálnu prednášku MUDr. Boženy Pekárkovej, ktorá sa zaoberá tým ako pomôcť pacientovi s funkčnou dyspepsiou.

 

Daná prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Neinvazívna terapeutická ochrana dentino-pulpálneho komplexu
Webináre

WEBINÁR - Neinvazívna terapeutická ochrana dentino-pulpálneho komplexu

Dátum pridania: 22.06.2022 | Eduprofipharm

Preštudujte si prezentáciu MUDr. Eriky Lenčovej, Ph.D. na tému „Neinvazívna terapeutická ochrana dentino-pulpálneho komplexu ”. Prezentácia slúži ako študijný materiál k vypracovanému AD TESTu, prostredníctvom ktorého môžete získať 2 kredity.

 

Webinár Neinvazívna terapeutická ochrana dentino-pulpálneho komplexu zahrňuje súčasné znalosti o etiopatogenéze, klinických prejavoch a možnostiach terapeutických intervencii zvýšenej dentínovej senzitivity. Dentínová senzitivita je častý klinický problém orálneho zdravia, ktorý nie je asociovaný s inou dentálnou patológiou. Podľa štúdií prevalencie stúpa s vekom pacienta s vrcholom v 5. – 6. decéniu a postihuje takmer 35% populácie, súvisí so sociálnoekonomickým postavením, s mierou motivácie, ale aj s kvalitou stomatologického ošetrenia. Preto je potrebné tejto téme venovať náležitú pozornosť vo všetkých aspektoch a pravidelne informovať o nových možnostiach jeho minimalizácie. Aktuálnym možnostiam neinvazívneho ovplyvnenia zvýšenej senzitivity tvrdých zubných vlákien je venovaný tento webinár. Zhrňuje poznatky o bioaktívnej látke Novamín, ktorá je za účelom zníženia citlivosti pridávaná do niektorých zubných pást.

 

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 2/2022
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 2/2022

Dátum pridania: 16.06.2022 | Eduprofipharm

Periodikum PHARMA tribune 2/2022

 

Predstavujeme Vám druhé číslo odborného časopisu PHARMA tribune v roku 2022. Aj tentokrát sme sa pre Vás snažili pripraviť zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny.

 

 

V úvodnej rubrike Z pera šéfredaktora sa dočítate o možnosti ovplyvnenia hladín krvných lipidov a zdravotníckych tvrdeniach. V pravidelnej rubrike EMA Vám prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. prináša aktuality z Európskej liekovej agentúry  a dočítate sa, aká je práca EMA v atmosfére ustupujúcej pandémie.

 

V pravidelných rubrikách Z lekárnickej a klinickej praxe sa dočítate napr. o pokračujúcom projekte Akédemia venózneho zdravia, o tom aká je úloha lekárnika pri riešení intímnych problémov spojených s vaginálnym dyskomfortom,  ale aj o novej ére v liečbe obezity.

 

 

V tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém a pri niektorých článkoch aj upútavky na audioprednášky z uskutočnených webinárov.

 

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode (momentálne prebieha jeho akreditácia danou komorou).

 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a pekné leto!

 

 

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 2/2022
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 2/2022

Dátum pridania: 10.06.2022 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám druhé číslo odborného časopisu MEDICUS news v roku 2022. Aj tentokrát sme sa pre Vás snažili pripraviť zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny.

 

V úvode časopisu sa Vám už tradične prihovoria odborníci z oblasti diabetológie ako doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD., MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP, MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA a iní. V rubrike Press sme pre Vás pripravili článok o pacientoch liečených na astmu, ktorí mali ľahší priebeh covidu. MUDr. Mgr. Jozef Polko, MPH pre Vás spracoval Kazuistiku o manažmente pacienta s DM 2. typu s prejavmi diabetickej polyneuropatie. Novinkou v tomto čísle je rubrika News, v ktorej sa dočítate o kombinácii PF-07321332/ritonavir: prelom v liečbe COVID-19? spracovanej doc. MUDr. Jiří Slívom, Ph.D.

 

V tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém a pri niektorých článkoch aj upútavky na audioprednášky a odbornú publikáciu.

 

AD TEST k danému číslu odborného časopisu nájdete hneď v úvode - momentálne prebieha jeho akreditácia na SLK.

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a pekné leto!

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more