Info
Program
Termíny
Prihláška
6. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 6. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 14. a 15. apríla v Grand Hoteli BELLEVUE, Horný Smokovec. 6. seminár s podtitulomLiečba diabetu a jeho komorbidít, ekonomika diabetologickej praxe sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Non- glykemické prínosy liečby antidiabetikami

 

•             Vykazovanie zdravotných výkonov v diabetológii

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

prosím, rezervujte si  termín 14. a 15. apríl 2023 na 6. Seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční v hoteli Bellevue v Starom Smokovci. Srdečne Vás  na seminár pozývam. Budú prezentované  odborné informácie  a praktické skúsenosti s antidiabetickou  liečbou a  liečbou  antidiabetikami v iných indikáciách. Blok nezávislých prednášok sa bude venovať vykazovaniu zdravotníckych výkonov a ekonomickým otázkam diabetologickej praxe. V piatok 14. apríla 2023 sa uskutoční  výročná členská schôdza, ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období  a bude predstavené  nové zloženie výboru sekcie. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm .

 

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa na stretnutie s Vami.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 16:10
Privítanie účastníkov, úvod
MUDr. Marek Macko
predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS
16:10 - 16:30
Nové indikačné kritériá: lepšia dostupnosť agonistov GLP-1 receptorov pre Vašich pacientov
MUDr. Oľga Bobelová

Prednáška podporená spoločnosťou Novo Nordisk
16:30 - 17:30
Praktické skúsenosti od intenzifikácie, cez optimalizáciu až po simplifikáciu inzulínovej liečby DM2T
Predsedajúci:
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MHA, MPH

Moja skúsenosť s intenzifikáciou liečby pacientov po bazálnom inzulíne
MUDr. Zuzana Polcová

Optimalizácia liečby mojich pacientov na bifázickom inzulíne
MUDr. Lívia Tomášová

Moja skúsenosť so simplifikáciou liečby pacientov po IIT
Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Sympózium podporené spoločnosťou NOVO NORDISK
17:30 - 17:50
Prestávka
17:50 - 18:15
Čo s pacientom, u ktorého nie sú vhodné SGLT2 inhibítory
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Prednáška podporená spoločnosťou SANDOZ
18:15 - 18:30
Čo znamená skorá intervencia do liečby DM2?
MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP

Prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim
18:30 - 19:30
Členská schôdza SPD
20:00 - 22:00
Večera
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:15
Bazálny inzulínový analóg 2. generácie, glargín 300 U/ml, preverený v podmienkach reálnej klinickej praxe
MUDr. Dalibor Šošovec
09:15 - 09:25
Zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetu 2. typu fixnou kombináciou inzulínu glargín a GLP-1 antagonistu, lixisenatidu
MUDr. Piotr Waszczuk

Prednášky podporené spoločnosťou SWIXX
09:25 - 09:50
Postavenie a význam kyseliny bempedeoovej v klinickej praxi
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA

Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
09:50 - 10:15
Kontrola glykémie – kľúčový faktor pri manažmente T2DM
MUDr. Barbora Zoboková

Prednáška podporená spoločnosťou Servier
10:15 - 10:30
FGM bez potreby kalibrácie
MUDr. Linda Buková, PhD.

Prednáška podporená spoločnosťou Abbott Laboratories
10:30 - 10:45
Prestávka
10:45 - 12:30
Blok nezávislých prednášok
10:45 - 11:00
Každý recept je iný – alebo umenie ako titrovať
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
11:00 - 11:15
Deriváty sulfonylurey a ich použitie v liečbe diabetu
MUDr. Eva Žákovičová, PhD.
11:15 - 11:30
Praktické možnosti prevencie diabetickej nohy
MUDr. Viktor Hundža
11:30 - 12:00
Vykazovanie zdravotných výkonov
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
12:00 - 12:30
Diskusia, záver podujatia
13:00 - 14:00
Obed

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
6. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 6. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 14. a 15. apríla v Grand Hoteli BELLEVUE, Horný Smokovec. 6. seminár s podtitulomLiečba diabetu a jeho komorbidít, ekonomika diabetologickej praxe sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Non- glykemické prínosy liečby antidiabetikami

 

•             Vykazovanie zdravotných výkonov v diabetológii

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

prosím, rezervujte si  termín 14. a 15. apríl 2023 na 6. Seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční v hoteli Bellevue v Starom Smokovci. Srdečne Vás  na seminár pozývam. Budú prezentované  odborné informácie  a praktické skúsenosti s antidiabetickou  liečbou a  liečbou  antidiabetikami v iných indikáciách. Blok nezávislých prednášok sa bude venovať vykazovaniu zdravotníckych výkonov a ekonomickým otázkam diabetologickej praxe. V piatok 14. apríla 2023 sa uskutoční  výročná členská schôdza, ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období  a bude predstavené  nové zloženie výboru sekcie. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm .

 

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa na stretnutie s Vami.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 16:10
Privítanie účastníkov, úvod
MUDr. Marek Macko
predseda sekcie praktických diabetológov pri SDS
16:10 - 16:30
Nové indikačné kritériá: lepšia dostupnosť agonistov GLP-1 receptorov pre Vašich pacientov
MUDr. Oľga Bobelová

Prednáška podporená spoločnosťou Novo Nordisk
16:30 - 17:30
Praktické skúsenosti od intenzifikácie, cez optimalizáciu až po simplifikáciu inzulínovej liečby DM2T
Predsedajúci:
MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MHA, MPH

Moja skúsenosť s intenzifikáciou liečby pacientov po bazálnom inzulíne
MUDr. Zuzana Polcová

Optimalizácia liečby mojich pacientov na bifázickom inzulíne
MUDr. Lívia Tomášová

Moja skúsenosť so simplifikáciou liečby pacientov po IIT
Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Sympózium podporené spoločnosťou NOVO NORDISK
17:30 - 17:50
Prestávka
17:50 - 18:15
Čo s pacientom, u ktorého nie sú vhodné SGLT2 inhibítory
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Prednáška podporená spoločnosťou SANDOZ
18:15 - 18:30
Čo znamená skorá intervencia do liečby DM2?
MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP

Prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim
18:30 - 19:30
Členská schôdza SPD
20:00 - 22:00
Večera
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:15
Bazálny inzulínový analóg 2. generácie, glargín 300 U/ml, preverený v podmienkach reálnej klinickej praxe
MUDr. Dalibor Šošovec
09:15 - 09:25
Zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetu 2. typu fixnou kombináciou inzulínu glargín a GLP-1 antagonistu, lixisenatidu
MUDr. Piotr Waszczuk

Prednášky podporené spoločnosťou SWIXX
09:25 - 09:50
Postavenie a význam kyseliny bempedeoovej v klinickej praxi
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA

Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
09:50 - 10:15
Kontrola glykémie – kľúčový faktor pri manažmente T2DM
MUDr. Barbora Zoboková

Prednáška podporená spoločnosťou Servier
10:15 - 10:30
FGM bez potreby kalibrácie
MUDr. Linda Buková, PhD.

Prednáška podporená spoločnosťou Abbott Laboratories
10:30 - 10:45
Prestávka
10:45 - 12:30
Blok nezávislých prednášok
10:45 - 11:00
Každý recept je iný – alebo umenie ako titrovať
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
11:00 - 11:15
Deriváty sulfonylurey a ich použitie v liečbe diabetu
MUDr. Eva Žákovičová, PhD.
11:15 - 11:30
Praktické možnosti prevencie diabetickej nohy
MUDr. Viktor Hundža
11:30 - 12:00
Vykazovanie zdravotných výkonov
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
12:00 - 12:30
Diskusia, záver podujatia
13:00 - 14:00
Obed
Termíny
6. seminár praktických diabetológov Slovenska

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
6. seminár praktických diabetológov Slovenska
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo