Info
Program
Termíny
Prihláška
6. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 6. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 24. a 25. marca v Grand Hoteli BELLEVUE, Horný Smokovec. 6. seminár s podtitulomLiečba diabetu a jeho komorbidít, ekonomika diabetologickej praxe sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Non- glykemické prínosy liečby antidiabetikami

 

•             Vykazovanie zdravotných výkonov v diabetológii

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

prosím, rezervujte si  termín 24. a 25. marec 2023 na 6. Seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční v hoteli Bellevue v Starom Smokovci. Srdečne Vás  na seminár pozývam. Budú prezentované  odborné informácie  a praktické skúsenosti s antidiabetickou  liečbou a  liečbou  antidiabetikami v iných indikáciách. Blok nezávislých prednášok sa bude venovať vykazovaniu zdravotníckych výkonov a ekonomickým otázkam diabetologickej praxe. V piatok 24.marca 2023 sa uskutoční  výročná členská schôdza, ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období  a bude predstavené  nové zloženie výboru sekcie. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm .

 

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa na stretnutie s Vami.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 18:30
Odborný program podujatia
18:30 - 19:30
Členská schôdza SPD
20:00 - 22:00
Večera
08:30 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 13:00
Odborný program podujatia
13:00 - 14:00
Obed, ukončenie podujatia

24.03.2023 | Horný Smokovec

Grand Hotel BELLEVUE****

seminar_img
Info
6. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 6. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 24. a 25. marca v Grand Hoteli BELLEVUE, Horný Smokovec. 6. seminár s podtitulomLiečba diabetu a jeho komorbidít, ekonomika diabetologickej praxe sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Non- glykemické prínosy liečby antidiabetikami

 

•             Vykazovanie zdravotných výkonov v diabetológii

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

prosím, rezervujte si  termín 24. a 25. marec 2023 na 6. Seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční v hoteli Bellevue v Starom Smokovci. Srdečne Vás  na seminár pozývam. Budú prezentované  odborné informácie  a praktické skúsenosti s antidiabetickou  liečbou a  liečbou  antidiabetikami v iných indikáciách. Blok nezávislých prednášok sa bude venovať vykazovaniu zdravotníckych výkonov a ekonomickým otázkam diabetologickej praxe. V piatok 24.marca 2023 sa uskutoční  výročná členská schôdza, ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období  a bude predstavené  nové zloženie výboru sekcie. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm .

 

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa na stretnutie s Vami.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 18:30
Odborný program podujatia
18:30 - 19:30
Členská schôdza SPD
20:00 - 22:00
Večera
08:30 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 13:00
Odborný program podujatia
13:00 - 14:00
Obed, ukončenie podujatia
Termíny
6. seminár praktických diabetológov Slovenska

24.03.2023 Horný Smokovec

Grand Hotel BELLEVUE****

Prihláška
6. seminár praktických diabetológov Slovenska
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant: