Info
Program
Termíny
Prihláška
7. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 7. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 13. a 14. októbra v Hoteli Grand, Jasná, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš. 7. seminár s podtitulom „Spektrum liečebných možností diabetu“ sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Čo priniesla zmena indikačných obmedzení antidiabetík

•             Možnosti skríningu diabetických komplikácií

•             Skúsenosti a perspektívy monitoringu glykémií

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

seminár praktických diabetológov Slovenska sa stal tradičnou súčasťou odborných podujatí Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Sekcia praktických diabetológov SDS pripravuje už 7. seminár, ktorý sa uskutoční 13. a 14. októbra 2023 v hoteli Grand Jasná, v Demänovskej doline. Dovoľujem si Vás srdečne pozvať na toto príjemné odborné stretnutie. Program bude určite zaujímavý. Okrem odborných prednášok podporených sponzormi, v bloku nezávislých prednášok sa dozvieme o tom, ako začať a čo je potrebné pre zriadenie neštátnej diabetologickej ambulancie, ako porozumieť medicínskej štatistike, skúsenostiach s vykazovaním výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti.Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm .

 

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa na stretnutie s Vami.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 16:10
Úvod, privítanie účastníkov, otvorenie odborného programu
Predsedajúci odbornej sekcie:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
16:10 - 16:50
Ovplyvňujú parametre senzoru jeho výber?
MUDr. Martina Merčiaková, MBA

LibreView – komplexná spätná väzba o úspešnosti terapie
MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP

Sympózium podporené spoločnosťou Abbott Laboratories
16:50 - 18:00
,,Pán doktor, mne treba len recept...“
Predsedajúci: MUDr. Radovan Plášil

Prednášajúci:
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
MUDr. Dalibor Šošovec
Doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD.

Sympózium podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim
18:00 - 18:40
Posun paradigmy agonistov GLP1 receptorov
Predsedajúci: MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Marek Macko

Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk
18:40 - 19:00
Záver, diskusia
20:00 - 22:00
Večera
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:15
Úvod, otvorenie odborného programu
Predsedajúci odbornej sekcie:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
09:15 - 09:30
Manažment starostlivosti pacienta o diabetickú nohu
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Prednáška podporená spoločnosťou EGIS
09:30 - 09:45
Gliptíny a ich miesto v manažmente pacienta s DM 2. typu
MUDr. Oľga Bobelová

Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
09:45 - 10:00
Spoľahlivá kontrola glykémie – stále dôležitá stratégia liečby DM 2. typu
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
MUDr. Marek Macko

Prednáška podporená spoločnosťou Servier
10:00 - 10:25
MiniMed 780G tipy a triky, ako systém prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta
MUDr. Martina Merčiaková, MBA

Prednáška podporená spoločnosťou Medtronic
10:25 - 10:40
Nové možnosti zníženia hlavného rizikového faktora z pohľadu účinnosti, bezpečnosti a indikačných obmedzení
MUDr. Marek Macko

Skúsenosti s inovatívnou terapiou v ambulancii diabetológa
MUDr. Oľga Bobelová

Prednášky podporené spoločnosťou Novartis

10:40 - 11:00
Prestávka
11:00 - 11:10
Finerenón v klinickej praxi
MUDr. Eva Žákovičová, PhD.

Prednáška podporená spoločnosťou Bayer
11:10 - 12:00
Problematika zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným lekárom
MUDr. Daniel Kolény

Úvod do medicínskej štatistiky a medicíny dôkazov
MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP

Prínos nových revíznych pravidiel a bodovania v praxi
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
12:00 - 12:30
„IN MEMORIAL“
MUDr. Jozef Duda – diabetológ, športovec, utajený hudobník a milovník života
MUDr. Daša Skripová, PhD.
MUDr. Juraj Vozár, CSc. – nezabudnuteľná osobnosť slovenskej diabetológie
MUDr. Vladimír Uličiansky
12:30 - 13:00
Diskusia, záver podujatia
13:00 - 14:00
Obed

13.10.2023 - 14.10.2023 | Demänovská Dolina

Hoteli Grand, Jasná, Demänovská Dolina

seminar_img
Info
7. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 7. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 13. a 14. októbra v Hoteli Grand, Jasná, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš. 7. seminár s podtitulom „Spektrum liečebných možností diabetu“ sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Čo priniesla zmena indikačných obmedzení antidiabetík

•             Možnosti skríningu diabetických komplikácií

•             Skúsenosti a perspektívy monitoringu glykémií

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

seminár praktických diabetológov Slovenska sa stal tradičnou súčasťou odborných podujatí Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Sekcia praktických diabetológov SDS pripravuje už 7. seminár, ktorý sa uskutoční 13. a 14. októbra 2023 v hoteli Grand Jasná, v Demänovskej doline. Dovoľujem si Vás srdečne pozvať na toto príjemné odborné stretnutie. Program bude určite zaujímavý. Okrem odborných prednášok podporených sponzormi, v bloku nezávislých prednášok sa dozvieme o tom, ako začať a čo je potrebné pre zriadenie neštátnej diabetologickej ambulancie, ako porozumieť medicínskej štatistike, skúsenostiach s vykazovaním výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti.Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm .

 

Verím, že prijmete naše pozvanie a teším sa na stretnutie s Vami.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 16:10
Úvod, privítanie účastníkov, otvorenie odborného programu
Predsedajúci odbornej sekcie:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
16:10 - 16:50
Ovplyvňujú parametre senzoru jeho výber?
MUDr. Martina Merčiaková, MBA

LibreView – komplexná spätná väzba o úspešnosti terapie
MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP

Sympózium podporené spoločnosťou Abbott Laboratories
16:50 - 18:00
,,Pán doktor, mne treba len recept...“
Predsedajúci: MUDr. Radovan Plášil

Prednášajúci:
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
MUDr. Dalibor Šošovec
Doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD.

Sympózium podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim
18:00 - 18:40
Posun paradigmy agonistov GLP1 receptorov
Predsedajúci: MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Marek Macko

Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk
18:40 - 19:00
Záver, diskusia
20:00 - 22:00
Večera
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:15
Úvod, otvorenie odborného programu
Predsedajúci odbornej sekcie:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
09:15 - 09:30
Manažment starostlivosti pacienta o diabetickú nohu
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Prednáška podporená spoločnosťou EGIS
09:30 - 09:45
Gliptíny a ich miesto v manažmente pacienta s DM 2. typu
MUDr. Oľga Bobelová

Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
09:45 - 10:00
Spoľahlivá kontrola glykémie – stále dôležitá stratégia liečby DM 2. typu
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
MUDr. Marek Macko

Prednáška podporená spoločnosťou Servier
10:00 - 10:25
MiniMed 780G tipy a triky, ako systém prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta
MUDr. Martina Merčiaková, MBA

Prednáška podporená spoločnosťou Medtronic
10:25 - 10:40
Nové možnosti zníženia hlavného rizikového faktora z pohľadu účinnosti, bezpečnosti a indikačných obmedzení
MUDr. Marek Macko

Skúsenosti s inovatívnou terapiou v ambulancii diabetológa
MUDr. Oľga Bobelová

Prednášky podporené spoločnosťou Novartis

10:40 - 11:00
Prestávka
11:00 - 11:10
Finerenón v klinickej praxi
MUDr. Eva Žákovičová, PhD.

Prednáška podporená spoločnosťou Bayer
11:10 - 12:00
Problematika zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným lekárom
MUDr. Daniel Kolény

Úvod do medicínskej štatistiky a medicíny dôkazov
MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP

Prínos nových revíznych pravidiel a bodovania v praxi
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
12:00 - 12:30
„IN MEMORIAL“
MUDr. Jozef Duda – diabetológ, športovec, utajený hudobník a milovník života
MUDr. Daša Skripová, PhD.
MUDr. Juraj Vozár, CSc. – nezabudnuteľná osobnosť slovenskej diabetológie
MUDr. Vladimír Uličiansky
12:30 - 13:00
Diskusia, záver podujatia
13:00 - 14:00
Obed
Termíny
7. seminár praktických diabetológov Slovenska

13.10.2023 - 14.10.2023 Demänovská Dolina

Hoteli Grand, Jasná, Demänovská Dolina

Prihláška
Kapacita semináru bola naplnená. Na dané podujatie sa už nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo