Info
Program
Termíny
Prihláška
8. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 12. a 13. apríla 2024 v Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8. seminár sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Účinnosť a bezpečnosť liečby diabetu

•             Pridané benefity liečby antidiabetikami

•             Technológie v diabetologickej  praxi

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska. Seminár sa bude konať v dňoch 12. a 13. apríla 2024 v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme o novinkách a praktických skúsenostiach s liečbou diabetes mellitus, o využívaní nových technológií. Nezávislé prednášky budú venované novinkám v preskripcii liekov, vykazovaniu výkonov pre poisťovne a manažmente diabetologickej ambulantnej praxe. Spomenieme si aj na dvoch významných predstaviteľov Slovenskej diabetológie. V piatok 13.apríla 2024 sa uskutoční členská schôdza ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickejspoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm.

 

Teším sa, že prijmete naše pozvanie a stretneme sa na tradičnom podujatí.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
08:00 - 16:00
Workshop
13:00 - 14:00
Obedová prestávka
17:00 - 18:30
Výbor SR a ČR
19:00 - 21:00
Večera pre členov výborov
Deň 2
08:00 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 17:00
Prednáškový blok
12:00 - 13:00
Obedová prestávka
14:00 - 17:00
Prednášky – súbežne bežiaci sesterský blok
17:00 - 18:00
Plenárna schôdza
Deň 3
08:00 - 16:00
Prednáškový blok
12:00 - 13:00
Obedová prestávka
20:00 - 22:00
Večera
Deň 4
08:00 - 14:00
Prednáškový blok
14:00 - 15:00
Obed

12.04.2024 - 13.04.2024 | Tatranská Lomnica

seminar_img
Info
8. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 12. a 13. apríla 2024 v Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8. seminár sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Účinnosť a bezpečnosť liečby diabetu

•             Pridané benefity liečby antidiabetikami

•             Technológie v diabetologickej  praxi

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska. Seminár sa bude konať v dňoch 12. a 13. apríla 2024 v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme o novinkách a praktických skúsenostiach s liečbou diabetes mellitus, o využívaní nových technológií. Nezávislé prednášky budú venované novinkám v preskripcii liekov, vykazovaniu výkonov pre poisťovne a manažmente diabetologickej ambulantnej praxe. Spomenieme si aj na dvoch významných predstaviteľov Slovenskej diabetológie. V piatok 13.apríla 2024 sa uskutoční členská schôdza ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickejspoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm.

 

Teším sa, že prijmete naše pozvanie a stretneme sa na tradičnom podujatí.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
08:00 - 16:00
Workshop
13:00 - 14:00
Obedová prestávka
17:00 - 18:30
Výbor SR a ČR
19:00 - 21:00
Večera pre členov výborov
Deň 2
08:00 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 17:00
Prednáškový blok
12:00 - 13:00
Obedová prestávka
14:00 - 17:00
Prednášky – súbežne bežiaci sesterský blok
17:00 - 18:00
Plenárna schôdza
Deň 3
08:00 - 16:00
Prednáškový blok
12:00 - 13:00
Obedová prestávka
20:00 - 22:00
Večera
Deň 4
08:00 - 14:00
Prednáškový blok
14:00 - 15:00
Obed
Termíny
8. seminár praktických diabetológov Slovenska

12.04.2024 - 13.04.2024 Tatranská Lomnica

Prihláška
Kapacita semináru bola naplnená. Na dané podujatie sa už nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant: