Info
Program
Termíny
Prihláška
8. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 12. a 13. apríla 2024 v Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8. seminár sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Účinnosť a bezpečnosť liečby diabetu

•             Pridané benefity liečby antidiabetikami

•             Technológie v diabetologickej  praxi

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska. Seminár sa bude konať v dňoch 12. a 13. apríla 2024 v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme o novinkách a praktických skúsenostiach s liečbou diabetes mellitus, o využívaní nových technológií. Nezávislé prednášky budú venované novinkám v preskripcii liekov, vykazovaniu výkonov pre poisťovne a manažmente diabetologickej ambulantnej praxe. Spomenieme si aj na dvoch významných predstaviteľov Slovenskej diabetológie. V piatok 13.apríla 2024 sa uskutoční členská schôdza ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickejspoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm.

 

Teším sa, že prijmete naše pozvanie a stretneme sa na tradičnom podujatí.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia
16:00 - 16:15
Úvod, privítanie účastníkov, otvorenie odborného programu
Predsedajúci odbornej sekcie:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
16:15 - 16:35
Nie je čas strácať čas
MUDr. Marek Macko
MUDr. Dáša Skrípová, PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou AstraZeneca
16:35 - 17:00
Zmena manažmentu pacientov s CKD a DM2
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
Prednáška podporená spoločnosťou Bayer, spol. s r.o.
17:00 - 18:00
Aktuálny štandard včasnej a intenzívnej liečby GLP-1 analógmi u pacientov s DM2
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Marek Macko
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
MUDr. Oľga Bobelová
MUDr. Daša Skripová, PhD.
Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk

18:00 - 18:15
LibreView – prínos zdieľania dát
MUDr. Oľga Bobelová
Prednáška podporená spoločnosťou Abbott Laboratories
18:15 - 18:40
Keď liečba diabetika nie je iba o diabete
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Prednáška podporená spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s.r.o.
18:40 - 19:40
Členská schôdza SPD
20:00 - 22:00
Večera
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia, úvod, otvorenie odborného programu
09:00 - 09:15
Prečo je potrebné u diabetika myslieť aj na poruchy dýchania počas spánku
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
09:15 - 09:30
Využitie zdrojov zdravotnej starostlivosti súvisiacich s pádmi/zlomeninami u ľudí s diabetom 2. typu liečených inzulínom glargín 300 U/ml v porovnaní s inými strednodobo alebo dlhodobo pôsobiacimi bazálnymi inzulínmi (štúdia FRAGILE)
MUDr. Martina Merčiaková, MBA
Prednáška podporená spoločnosťou Swixx BioPharma
09:30 - 09:35
Ako som účinne a bezpečne znížila hlavný rizikový faktor u diabetologických pacientov
MUDr. Dáša Skripová PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis
09:35 - 09:45
Aká je dlhodobá účinnosť a bezpečnosť lieku Inclisiran?
Doc. MUDr. Zbynek Schroner PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis
09:45 - 10:00
Originálna liečba gliklazidom MR je naďalej súčasťou manažmentu DM2. typu: kedy, ako a prečo?
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Prednáška podporená spoločnosťou Servier
10:00 - 10:15
Skorá intervencia pre lepšiu budúcnosť
MUDr. Daša Skripová, PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim
10:15 - 10:30
Postavenie a význam kyseliny bempedeovej v klinickej praxi
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
10:30 - 10:45
Gliflozíny v terapii diabetu 2. typu
MUDr. Martina Merčiaková, MBA
Prednáška podporená spoločnosťou Berlin Chemie
10:45 - 11:00
Prestávka
11:00 - 11:15
Koexistencia SGLT2 a GLP1 v liečbe pacienta s diabetes mellitus 2. typu
MUDr. Waszczuk Piotr
11:15 - 11:30
Diabetes mellitus a liečba kortikoidmi
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
11:30 - 12:15
Praktický manažment diabetologickej ambulancie. Klinický audit
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
12:15 - 12:45
„In Memoriam“
MUDr. Jaroslav Fábry – stále v našich mysliach!
MUDr. Marek Macko

Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. – Monogénové formy diabetu
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
12:45 - 13:00
Záver podujatia
13:00 - 14:00
Obed

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
8. seminár praktických diabetológov Slovenska

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 12. a 13. apríla 2024 v Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8. seminár sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Účinnosť a bezpečnosť liečby diabetu

•             Pridané benefity liečby antidiabetikami

•             Technológie v diabetologickej  praxi

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska. Seminár sa bude konať v dňoch 12. a 13. apríla 2024 v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme o novinkách a praktických skúsenostiach s liečbou diabetes mellitus, o využívaní nových technológií. Nezávislé prednášky budú venované novinkám v preskripcii liekov, vykazovaniu výkonov pre poisťovne a manažmente diabetologickej ambulantnej praxe. Spomenieme si aj na dvoch významných predstaviteľov Slovenskej diabetológie. V piatok 13.apríla 2024 sa uskutoční členská schôdza ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickejspoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm.

 

Teším sa, že prijmete naše pozvanie a stretneme sa na tradičnom podujatí.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia
16:00 - 16:15
Úvod, privítanie účastníkov, otvorenie odborného programu
Predsedajúci odbornej sekcie:
MUDr. Marek Macko
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
16:15 - 16:35
Nie je čas strácať čas
MUDr. Marek Macko
MUDr. Dáša Skrípová, PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou AstraZeneca
16:35 - 17:00
Zmena manažmentu pacientov s CKD a DM2
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
Prednáška podporená spoločnosťou Bayer, spol. s r.o.
17:00 - 18:00
Aktuálny štandard včasnej a intenzívnej liečby GLP-1 analógmi u pacientov s DM2
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Marek Macko
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
MUDr. Oľga Bobelová
MUDr. Daša Skripová, PhD.
Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk

18:00 - 18:15
LibreView – prínos zdieľania dát
MUDr. Oľga Bobelová
Prednáška podporená spoločnosťou Abbott Laboratories
18:15 - 18:40
Keď liečba diabetika nie je iba o diabete
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
Prednáška podporená spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s.r.o.
18:40 - 19:40
Členská schôdza SPD
20:00 - 22:00
Večera
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia, úvod, otvorenie odborného programu
09:00 - 09:15
Prečo je potrebné u diabetika myslieť aj na poruchy dýchania počas spánku
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
09:15 - 09:30
Využitie zdrojov zdravotnej starostlivosti súvisiacich s pádmi/zlomeninami u ľudí s diabetom 2. typu liečených inzulínom glargín 300 U/ml v porovnaní s inými strednodobo alebo dlhodobo pôsobiacimi bazálnymi inzulínmi (štúdia FRAGILE)
MUDr. Martina Merčiaková, MBA
Prednáška podporená spoločnosťou Swixx BioPharma
09:30 - 09:35
Ako som účinne a bezpečne znížila hlavný rizikový faktor u diabetologických pacientov
MUDr. Dáša Skripová PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis
09:35 - 09:45
Aká je dlhodobá účinnosť a bezpečnosť lieku Inclisiran?
Doc. MUDr. Zbynek Schroner PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis
09:45 - 10:00
Originálna liečba gliklazidom MR je naďalej súčasťou manažmentu DM2. typu: kedy, ako a prečo?
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Prednáška podporená spoločnosťou Servier
10:00 - 10:15
Skorá intervencia pre lepšiu budúcnosť
MUDr. Daša Skripová, PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim
10:15 - 10:30
Postavenie a význam kyseliny bempedeovej v klinickej praxi
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
Prednáška podporená spoločnosťou Zentiva
10:30 - 10:45
Gliflozíny v terapii diabetu 2. typu
MUDr. Martina Merčiaková, MBA
Prednáška podporená spoločnosťou Berlin Chemie
10:45 - 11:00
Prestávka
11:00 - 11:15
Koexistencia SGLT2 a GLP1 v liečbe pacienta s diabetes mellitus 2. typu
MUDr. Waszczuk Piotr
11:15 - 11:30
Diabetes mellitus a liečba kortikoidmi
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
11:30 - 12:15
Praktický manažment diabetologickej ambulancie. Klinický audit
MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH, MBA, MHA
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
12:15 - 12:45
„In Memoriam“
MUDr. Jaroslav Fábry – stále v našich mysliach!
MUDr. Marek Macko

Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. – Monogénové formy diabetu
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
12:45 - 13:00
Záver podujatia
13:00 - 14:00
Obed
Termíny
8. seminár praktických diabetológov Slovenska

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
Kapacita semináru bola naplnená. Na dané podujatie sa už nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo