Info
Program
Termíny
Prihláška
XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva na “XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“, ktoré sa uskutočnia 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava. Kongres sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

 • Farmakoterapia bolesti
 • Integratívna liečba bolesti 
 • Akútna bolesť
 • Chronická nádorová bolesť
 • Chronická nenádorová bolesť
 • Intervenčná algeziológia
 • Paliatívna medicína
 • Ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii

 

Kongres je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi.

 

 

Vážení priatelia algeziológie, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som Vás s radosťou informoval o konaní odborného kongresu


“XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“
 

ktorý sa bude konať v dňoch 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava, v Bratislave a v mene Organizačného i Vedeckého výboru kongresu Vás všetkých touto cestou, na spoločné česko – slovenské odborné podujatie, aj čo najsrdečnejšie pozval. Hlavnou témou kongresu, je téma Globálneho roku bolesti, ktorá v roku 2024 má jednoznačné poslanie – upriamiť pozornosť nielen odbornej ale i laickej verejnosti na:
Rodové rozdiely vo vnímaní bolesti a rozdiely medzi pohlaviami

S radosťou pozývame na toto podujatie účastníkov zaoberajúcich sa problematikou výskumu, prevencie, diagnostiky a liečby bolesti, prevažne chronickej, z viacerých medicínskych odborov – hlavne algeziológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, neurológie, FBLR, akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny, všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva ako i ďalších medicínskych špecializácií a profesií v Česku i na Slovensku..
Zároveň tiež chceme vyzvať k účasti (aktívnej i pasívnej) aj zdravotné sestry, ktoré pracujú v odbore algeziológii (či v iných odbornostiach), pre ktoré budú pripravené aj samostatné bloky prednášok.
Ďalšie informácie o kongrese, ako aj témy a odborný program, nájdete na internetových stránkach kongresu www.dialogyobolesti.sk, www.pain.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
Prezident kongresu

MUDr. Ingrid Trtalová
Predseda organizačného výboru

 

 

Prihlásiť na seminár je možné tu:  www.dialogyobolesti.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
08:00 - 16:00
Workshop
13:00 - 14:00
Obedová prestávka
17:00 - 18:30
Výbor SR a ČR
19:00 - 21:00
Večera pre členov výborov
Deň 2
08:00 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 17:00
Prednáškový blok
12:00 - 13:00
Obedová prestávka
14:00 - 17:00
Prednášky – súbežne bežiaci sesterský blok
17:00 - 18:00
Plenárna schôdza
Deň 3
08:00 - 16:00
Prednáškový blok
12:00 - 13:00
Obedová prestávka
20:00 - 22:00
Večera
Diskusné fórum algeziológov
Deň 4
08:00 - 14:00
Prednáškový blok
14:00 - 15:00
Obed

03.10.2024 - 06.10.2024 | Bratislava

seminar_img
Info
XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva na “XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“, ktoré sa uskutočnia 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava. Kongres sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

 • Farmakoterapia bolesti
 • Integratívna liečba bolesti 
 • Akútna bolesť
 • Chronická nádorová bolesť
 • Chronická nenádorová bolesť
 • Intervenčná algeziológia
 • Paliatívna medicína
 • Ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii

 

Kongres je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi.

 

 

Vážení priatelia algeziológie, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som Vás s radosťou informoval o konaní odborného kongresu


“XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“
 

ktorý sa bude konať v dňoch 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava, v Bratislave a v mene Organizačného i Vedeckého výboru kongresu Vás všetkých touto cestou, na spoločné česko – slovenské odborné podujatie, aj čo najsrdečnejšie pozval. Hlavnou témou kongresu, je téma Globálneho roku bolesti, ktorá v roku 2024 má jednoznačné poslanie – upriamiť pozornosť nielen odbornej ale i laickej verejnosti na:
Rodové rozdiely vo vnímaní bolesti a rozdiely medzi pohlaviami

S radosťou pozývame na toto podujatie účastníkov zaoberajúcich sa problematikou výskumu, prevencie, diagnostiky a liečby bolesti, prevažne chronickej, z viacerých medicínskych odborov – hlavne algeziológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, neurológie, FBLR, akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny, všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva ako i ďalších medicínskych špecializácií a profesií v Česku i na Slovensku..
Zároveň tiež chceme vyzvať k účasti (aktívnej i pasívnej) aj zdravotné sestry, ktoré pracujú v odbore algeziológii (či v iných odbornostiach), pre ktoré budú pripravené aj samostatné bloky prednášok.
Ďalšie informácie o kongrese, ako aj témy a odborný program, nájdete na internetových stránkach kongresu www.dialogyobolesti.sk, www.pain.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
Prezident kongresu

MUDr. Ingrid Trtalová
Predseda organizačného výboru

 

 

Prihlásiť na seminár je možné tu:  www.dialogyobolesti.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
08:00 - 16:00
Workshop
13:00 - 14:00
Obedová prestávka
17:00 - 18:30
Výbor SR a ČR
19:00 - 21:00
Večera pre členov výborov
Deň 2
08:00 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 17:00
Prednáškový blok
12:00 - 13:00
Obedová prestávka
14:00 - 17:00
Prednášky – súbežne bežiaci sesterský blok
17:00 - 18:00
Plenárna schôdza
Deň 3
08:00 - 16:00
Prednáškový blok
12:00 - 13:00
Obedová prestávka
20:00 - 22:00
Večera
Diskusné fórum algeziológov
Deň 4
08:00 - 14:00
Prednáškový blok
14:00 - 15:00
Obed
Termíny
XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.

03.10.2024 - 06.10.2024 Bratislava

Prihláška
Kapacita semináru bola naplnená. Na dané podujatie sa už nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov, zdravotné sestry
Odborný garant:

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo