Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (BRATISLAVA)

Srdečne Vás pozývame na seminár s názvom „Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii“, ktorý sa bude konať 30. mája 2023 od 16:00 hod. v hoteli Bratislava, Bratislava. Odborný program sme zostavili do 6 prednášok. Na úvod nám doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. bude rozprávať o dojčenských kolikách. Pokračovať bude prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať zinkom, imunitným systémom, infekciou a imunitnou homeostázou. Slovo následne prevezme doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. a venovať sa bude nežiadúcim potravinovým reakciám s dôrazom na potravinovú intoleranciu. Neskôr sa s prof. PharmDr. Pavelom Mučaji, PhD. pozrieme na perorálne liekové formy. Ďalej slovo prevezme PharmDr. Filip Max s témou vitamín D. Na záver programu nám PharmDr. Radoslav Daniš, PhD. prezradí aj niečo o farmakologickej liečbe akútnej gastroenteritídy. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK, SLeK a SK MTP.

 

Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava 

 

Určené pre: SLK, SLeK a SK MTP

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
15:30 - 16:00
REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:30
Dojčenská kolika a jej manažment pomocou kmeňa Bifidobacterium, BB-12® vo svetle EBM
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
16:30 - 17:00
Zinok, imunitný systém, infekcie a imunitná homeostáza
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
17:00 - 17:30
Nežiaduce potravinové reakcie s dôrazom na histamínovú intoleranciu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
17:30 - 18:00
Perorálne liekové formy
Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
18:00 - 18:30
Vitamín D – nové stredoeurópske odporúčania z roku 2023
PharmDr. Filip Max
18:30 - 19:00
Farmakologická liečba akútnej gastroenteritídy: ktoré z OTC liečiv nachádzame v záväzných odporúčaniach?
PharmDr. Radoslav Daniš

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
SEMINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (BRATISLAVA)

Srdečne Vás pozývame na seminár s názvom „Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii“, ktorý sa bude konať 30. mája 2023 od 16:00 hod. v hoteli Bratislava, Bratislava. Odborný program sme zostavili do 6 prednášok. Na úvod nám doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. bude rozprávať o dojčenských kolikách. Pokračovať bude prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať zinkom, imunitným systémom, infekciou a imunitnou homeostázou. Slovo následne prevezme doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. a venovať sa bude nežiadúcim potravinovým reakciám s dôrazom na potravinovú intoleranciu. Neskôr sa s prof. PharmDr. Pavelom Mučaji, PhD. pozrieme na perorálne liekové formy. Ďalej slovo prevezme PharmDr. Filip Max s témou vitamín D. Na záver programu nám PharmDr. Radoslav Daniš, PhD. prezradí aj niečo o farmakologickej liečbe akútnej gastroenteritídy. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK, SLeK a SK MTP.

 

Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava 

 

Určené pre: SLK, SLeK a SK MTP

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
15:30 - 16:00
REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:30
Dojčenská kolika a jej manažment pomocou kmeňa Bifidobacterium, BB-12® vo svetle EBM
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
16:30 - 17:00
Zinok, imunitný systém, infekcie a imunitná homeostáza
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
17:00 - 17:30
Nežiaduce potravinové reakcie s dôrazom na histamínovú intoleranciu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
17:30 - 18:00
Perorálne liekové formy
Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
18:00 - 18:30
Vitamín D – nové stredoeurópske odporúčania z roku 2023
PharmDr. Filip Max
18:30 - 19:00
Farmakologická liečba akútnej gastroenteritídy: ktoré z OTC liečiv nachádzame v záväzných odporúčaniach?
PharmDr. Radoslav Daniš
Termíny
SEMINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (BRATISLAVA)

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
SEMINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (BRATISLAVA)
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov, farmaceutov, laborantov
Odborný garant:

Partner

partner_logo