Info
Program
Termíny
Prihláška
Jarný kardiologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe

18. - 19. jún 2021

V spolupráci so spoločnosťou Sanofi Vás srdečne pozývame na Jarný kardiologický seminár 2021, ktorý sa uskutoční 18. a 19. júna 2021 na Donovaloch pod záštitou prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

Odborným programom Vás budú sprevádzať významní prednášajúci a tematicky sa budeme venovať z viacerých hľadísk akútnemu koronárnemu syndrómu, prognóze rizikových pacientov po AKS, pacientom po cievnej mozgovej príhode a pacientom vo vysokom a veľmi vysokom KV riziku a s diabetes mellitus. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb priblíži svoj prístup v zlepšení manažmentu liečby dyslipoproteinémií po AKS. Pozrieme sa aj na manažment liečby dyslipoproteinémií a sociálno – právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Prihlásiť sa na seminár je možné tu: 

www.jarnykardioseminar.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 17:00
1. Odborné odporúčania pre manažment liečby dyslipidémií a reálna prax
Predsedníctvo: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy

- Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – Je v našich silách priblížiť ciele a implementovať odborné odporúčania pre manažment liečby dyslipidémií do reálnej praxe? (16:00 – 16:20)
- Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. – Ako sa nám darí znižovať KV riziko v rámci manažmentu liečby dyslipidémií u pacientov po AKS (16:20 – 16:40)
- MUDr. Miroslav Urban – Kazuistika z reálnej praxe (16:40 – 16:50)
- MUDr. Tomáš Forgon, PhD., MPH – Kazuistika z reálnej praxe (16:50 – 17:00)
17:00 - 17:15
Prestávka
17:15 - 19:00
2. Poďme zlepšiť prognózu rizikovým pacientom po AKS
Predsedníctvo a vedenie panelovej diskusie:prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy

- Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. - Nový prístup k manažmentu pacienta s dyslipidémiou - Úvod do problematiky workshopu (17:15 – 17:30)
- MUDr. Roman Margóczy – SÚSCH – náš prístup k manažmentu liečby dyslipidémií po AKS (17:30 – 17:45)
- Moderovaná workshopová diskusia: Nový prístup k manažmentu pacienta s dyslipidémiou (17:45 – 18:45)
- Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy – Zhrnutie a odporúčania do reálnej praxe (18:45 – 19:00)
Deň 2
09:00 - 10:00
1. Sekundárna prevencia u pacientov s vysokým a veľmi vysokým KV rizikom – aké máme možnosti a aké máme skúsenosti
Predsedníctvo a vedenie diskusie:prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Peter Solík, PhD., MUDr. Gabriel Parilák, MUDr. Anton Farkaš, PhD., MUDr. Ivana Striežová

- MUDr. Peter Solík, PhD. – Sekundárna prevencia u pacientov s vysokým a veľmi vysokým KV rizikom - aké máme možnosti (9:00 – 9:20)
- MUDr. Gabriel Parilák – Kazuistika z reálnej praxe (9:20 – 9:30)
- MUDr. Anton Farkaš, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (9:30 – 9:40)
- MUDr. Ivana Striežová – Kazuistika z reálnej praxe (9:40 – 9:50)
- Diskusia a zhrnutie (9:50 – 10:00)
10:00 - 11:00
Diabetes mellitus a KV riziko
Predsedníctvo a vedenie diskusie:prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Ingrid Bugáňová, MUDr. Zuzana Jančúchová, MUDr. Matej Smik, MUDr. Oľga Šramková

- MUDr. Ingrid Bugáňová - Diabetes mellitus a pacienti vo vysokom KV riziku (10:00 – 10:20)
- MUDr. Zuzana Jančúchová - Kazuistika z reálnej praxe (10:20 – 10:30)
- MUDr. Matej Smik - Kazuistika z reálnej praxe (10:30 – 10:40)
- MUDr. Oľga Šramková - Kazuistika z reálnej praxe (10:40 – 10:50)
- Diskusia a zhrnutie (10:50 – 11:00)
11:00 - 11:30
Prestávka
11:30 - 12:20
3. Sekundárna prevencia u pacientov po CMP v kardiologickej ambulancii
Predsedníctvo a vedenie diskusie:prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Karol Mičko, MUDr. Ivan Majerčák, MUDr. Katarína Balážová, PhD.

- MUDr. Karol Mičko – Sekundárna prevencia u pacientov po CMP v kardiologickej ambulancii (11:30 – 11:45)
- MUDr. Ivan Majerčák – Efektívna komunikácia s pacientom – cesta k dobrej adherencii k liečbe (11:45 – 12:00)
- MUDr. Katarína Balážová, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (12:00 – 12:10)
- Diskusia a zhrnutie (12:10 – 12:20)

12:20 - 12:30
Zhrnutie a ukončenie podujatia: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
Jarný kardiologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe

18. - 19. jún 2021

V spolupráci so spoločnosťou Sanofi Vás srdečne pozývame na Jarný kardiologický seminár 2021, ktorý sa uskutoční 18. a 19. júna 2021 na Donovaloch pod záštitou prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

Odborným programom Vás budú sprevádzať významní prednášajúci a tematicky sa budeme venovať z viacerých hľadísk akútnemu koronárnemu syndrómu, prognóze rizikových pacientov po AKS, pacientom po cievnej mozgovej príhode a pacientom vo vysokom a veľmi vysokom KV riziku a s diabetes mellitus. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb priblíži svoj prístup v zlepšení manažmentu liečby dyslipoproteinémií po AKS. Pozrieme sa aj na manažment liečby dyslipoproteinémií a sociálno – právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Prihlásiť sa na seminár je možné tu: 

www.jarnykardioseminar.sk

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 17:00
1. Odborné odporúčania pre manažment liečby dyslipidémií a reálna prax
Predsedníctvo: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy

- Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – Je v našich silách priblížiť ciele a implementovať odborné odporúčania pre manažment liečby dyslipidémií do reálnej praxe? (16:00 – 16:20)
- Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. – Ako sa nám darí znižovať KV riziko v rámci manažmentu liečby dyslipidémií u pacientov po AKS (16:20 – 16:40)
- MUDr. Miroslav Urban – Kazuistika z reálnej praxe (16:40 – 16:50)
- MUDr. Tomáš Forgon, PhD., MPH – Kazuistika z reálnej praxe (16:50 – 17:00)
17:00 - 17:15
Prestávka
17:15 - 19:00
2. Poďme zlepšiť prognózu rizikovým pacientom po AKS
Predsedníctvo a vedenie panelovej diskusie:prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy

- Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. - Nový prístup k manažmentu pacienta s dyslipidémiou - Úvod do problematiky workshopu (17:15 – 17:30)
- MUDr. Roman Margóczy – SÚSCH – náš prístup k manažmentu liečby dyslipidémií po AKS (17:30 – 17:45)
- Moderovaná workshopová diskusia: Nový prístup k manažmentu pacienta s dyslipidémiou (17:45 – 18:45)
- Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy – Zhrnutie a odporúčania do reálnej praxe (18:45 – 19:00)
Deň 2
09:00 - 10:00
1. Sekundárna prevencia u pacientov s vysokým a veľmi vysokým KV rizikom – aké máme možnosti a aké máme skúsenosti
Predsedníctvo a vedenie diskusie:prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Peter Solík, PhD., MUDr. Gabriel Parilák, MUDr. Anton Farkaš, PhD., MUDr. Ivana Striežová

- MUDr. Peter Solík, PhD. – Sekundárna prevencia u pacientov s vysokým a veľmi vysokým KV rizikom - aké máme možnosti (9:00 – 9:20)
- MUDr. Gabriel Parilák – Kazuistika z reálnej praxe (9:20 – 9:30)
- MUDr. Anton Farkaš, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (9:30 – 9:40)
- MUDr. Ivana Striežová – Kazuistika z reálnej praxe (9:40 – 9:50)
- Diskusia a zhrnutie (9:50 – 10:00)
10:00 - 11:00
Diabetes mellitus a KV riziko
Predsedníctvo a vedenie diskusie:prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Ingrid Bugáňová, MUDr. Zuzana Jančúchová, MUDr. Matej Smik, MUDr. Oľga Šramková

- MUDr. Ingrid Bugáňová - Diabetes mellitus a pacienti vo vysokom KV riziku (10:00 – 10:20)
- MUDr. Zuzana Jančúchová - Kazuistika z reálnej praxe (10:20 – 10:30)
- MUDr. Matej Smik - Kazuistika z reálnej praxe (10:30 – 10:40)
- MUDr. Oľga Šramková - Kazuistika z reálnej praxe (10:40 – 10:50)
- Diskusia a zhrnutie (10:50 – 11:00)
11:00 - 11:30
Prestávka
11:30 - 12:20
3. Sekundárna prevencia u pacientov po CMP v kardiologickej ambulancii
Predsedníctvo a vedenie diskusie:prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Karol Mičko, MUDr. Ivan Majerčák, MUDr. Katarína Balážová, PhD.

- MUDr. Karol Mičko – Sekundárna prevencia u pacientov po CMP v kardiologickej ambulancii (11:30 – 11:45)
- MUDr. Ivan Majerčák – Efektívna komunikácia s pacientom – cesta k dobrej adherencii k liečbe (11:45 – 12:00)
- MUDr. Katarína Balážová, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (12:00 – 12:10)
- Diskusia a zhrnutie (12:10 – 12:20)

12:20 - 12:30
Zhrnutie a ukončenie podujatia: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Termíny
Jarný kardiologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
Na seminár sa ešte nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Partner

partner_logo