Info
Program
Záznam
WEBINÁR - Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19

V spolupráci so spoločnosťou Pfizer Vás srdečne pozývame 30. novembra 2022 o 17:00 na live webinár s názvom Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19. Dvojhodinovým odborným programom Vás naživo bude sprevádzať odborný garant a chairman podujatia MUDr. Adriana Šimková, PhD. V úvode odborného programu bude MUDr. Katarína Dostálová rozprávať o rizikách v spojení s COVID-19 z pohľadu pneumológa. Slovo si neskôr prevezme MUDr. Anna Vachulová, PhD., ktorá nám odprezentuje tému s názvom - COVID-19 a pacient s KVS ochorením z pohľadu kardiológa. Na COVID-19 z pohľadu všeobecného lekára sa pozrieme spoločne s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., ktorá nám prezradí aj aktuality a praktické skúsenosti k tejto téme. Nasledovať bude PharmDr. Mária Göböová, PhD. so svojou prezentáciu  v ktorej sa bude venovať manažmentu potenciálnych liekových interakcií antivirotickej liečby. V závere programu bude nasledovať diskusia so všetkými prednášajúcimi + interaktívne otázky a modelové situácie rizikových pacientov s COVID-19 a manažment farmakoterapie. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, SK SaPA.

Odhadované trvanie webináru 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
17:00 - 17:20
COVID-19 a riziká z pohľadu pneumológa
MUDr. Katarína Dostálová
17:20 - 17:40
COVID-19 a pacient s KVS ochorením z pohľadu kardiológa
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
17:40 - 18:00
COVID-19 z pohľadu všeobecného lekára. Aktuality a praktické skúsenosti
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
18:00 - 18:20
Manažment potenciálnych liekových interakcií antivirotickej liečby
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
18:20 - 19:00
DISKUSIA všetkých prezentujúcich + interaktívne otázky Modelové situácie rizikových pacientov s COVID-19 a manažment farmakoterapie
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19

V spolupráci so spoločnosťou Pfizer Vás srdečne pozývame 30. novembra 2022 o 17:00 na live webinár s názvom Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19. Dvojhodinovým odborným programom Vás naživo bude sprevádzať odborný garant a chairman podujatia MUDr. Adriana Šimková, PhD. V úvode odborného programu bude MUDr. Katarína Dostálová rozprávať o rizikách v spojení s COVID-19 z pohľadu pneumológa. Slovo si neskôr prevezme MUDr. Anna Vachulová, PhD., ktorá nám odprezentuje tému s názvom - COVID-19 a pacient s KVS ochorením z pohľadu kardiológa. Na COVID-19 z pohľadu všeobecného lekára sa pozrieme spoločne s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., ktorá nám prezradí aj aktuality a praktické skúsenosti k tejto téme. Nasledovať bude PharmDr. Mária Göböová, PhD. so svojou prezentáciu  v ktorej sa bude venovať manažmentu potenciálnych liekových interakcií antivirotickej liečby. V závere programu bude nasledovať diskusia so všetkými prednášajúcimi + interaktívne otázky a modelové situácie rizikových pacientov s COVID-19 a manažment farmakoterapie. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, SK SaPA.

Odhadované trvanie webináru 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
17:00 - 17:20
COVID-19 a riziká z pohľadu pneumológa
MUDr. Katarína Dostálová
17:20 - 17:40
COVID-19 a pacient s KVS ochorením z pohľadu kardiológa
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
17:40 - 18:00
COVID-19 z pohľadu všeobecného lekára. Aktuality a praktické skúsenosti
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
18:00 - 18:20
Manažment potenciálnych liekových interakcií antivirotickej liečby
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
18:20 - 19:00
DISKUSIA všetkých prezentujúcich + interaktívne otázky Modelové situácie rizikových pacientov s COVID-19 a manažment farmakoterapie
Záznam
WEBINÁR - Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partner

partner_logo