Info
Program
Termíny
Prihláška
MEDI-KON II. 2020

Odborná konferencia MEDI-KON II. 2020 – je prehľad súčasných trendov a noviniek vo vybraných oblastiach medicíny v podaní špičkových odborníkov zo Slovenska. Prezentované budú skúsenosti odborníkov pri bežných, ale aj závažných ochoreniach. Toto všetko, ale aj omnoho viac sme pre Vás pripravili opäť, tentokrát v jesennej sérii seminárov MEDI-KON II. 2020, ktoré sú určené pre lekárov prvého kontaktu a internistov, ako aj ďalšie špecializácie.

 

22. 9. 2020 – Košice, Hotel Yasmin

23. 9. 2020 – Banská Bystrica, Hotel LUX

29. 9. 2020 – Trenčín, Hotel Elizabeth

1. 10. 2020 – Bratislava, Hotel Bratislava

 

Z daného podujatia máte možnosť získať 3 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST po skončení podujatia.

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
15:30 - 16:00
REGISTRÁCIA
16:00 - 16:30
Periférne artériové ochorenie - riziko KV mortality
MUDr. Matej Moščovič, Angiologické oddelenie kliniky kardiológie VÚSCH a. s., Košice
MUDr. Ivana Striežová, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
MUDr. Miroslav Širila, Angiologická ambulancia, Angiologické oddelenie FN, Trenčín Doc.
MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, Klinika kardiológie a angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
16:30 - 17:00
Vinpocetín v 21. storočí
MUDr. Marek Krivošík, primár II. neurologickej kliniky LFUK a UN Bratislava
17:00 - 17:15
Prestávka, občerstvenie
17:15 - 17:45
Pečeň, esenciálne fosfolipidy, imunita a COVID-19
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.,
Onkologický ústav sv. Alžbety, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
17:45 - 18:15
Možnosti testovania pacientov na COVID-19 v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Peter Sabaka, PhD., Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Martin Novotný, PhD., Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice a LF UPJŠ
18:15 - 18:45
Diskusia, záver

22.09.2020 | Košice

Košice, Hotel Yasmin

23.09.2020 | Banská Bystrica

Banská Bystrica, Hotel LUX

29.09.2020 | Trenčín

Trenčín, Hotel Elizabeth

01.10.2020 | Bratislava

Bratislava, Hotel Bratislava

seminar_img
Info
MEDI-KON II. 2020

Odborná konferencia MEDI-KON II. 2020 – je prehľad súčasných trendov a noviniek vo vybraných oblastiach medicíny v podaní špičkových odborníkov zo Slovenska. Prezentované budú skúsenosti odborníkov pri bežných, ale aj závažných ochoreniach. Toto všetko, ale aj omnoho viac sme pre Vás pripravili opäť, tentokrát v jesennej sérii seminárov MEDI-KON II. 2020, ktoré sú určené pre lekárov prvého kontaktu a internistov, ako aj ďalšie špecializácie.

 

22. 9. 2020 – Košice, Hotel Yasmin

23. 9. 2020 – Banská Bystrica, Hotel LUX

29. 9. 2020 – Trenčín, Hotel Elizabeth

1. 10. 2020 – Bratislava, Hotel Bratislava

 

Z daného podujatia máte možnosť získať 3 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST po skončení podujatia.

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
15:30 - 16:00
REGISTRÁCIA
16:00 - 16:30
Periférne artériové ochorenie - riziko KV mortality
MUDr. Matej Moščovič, Angiologické oddelenie kliniky kardiológie VÚSCH a. s., Košice
MUDr. Ivana Striežová, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
MUDr. Miroslav Širila, Angiologická ambulancia, Angiologické oddelenie FN, Trenčín Doc.
MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, Klinika kardiológie a angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
16:30 - 17:00
Vinpocetín v 21. storočí
MUDr. Marek Krivošík, primár II. neurologickej kliniky LFUK a UN Bratislava
17:00 - 17:15
Prestávka, občerstvenie
17:15 - 17:45
Pečeň, esenciálne fosfolipidy, imunita a COVID-19
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.,
Onkologický ústav sv. Alžbety, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
17:45 - 18:15
Možnosti testovania pacientov na COVID-19 v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Peter Sabaka, PhD., Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Martin Novotný, PhD., Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice a LF UPJŠ
18:15 - 18:45
Diskusia, záver
Termíny
MEDI-KON II. 2020

22.09.2020 Košice

Košice, Hotel Yasmin

23.09.2020 Banská Bystrica

Banská Bystrica, Hotel LUX

29.09.2020 Trenčín

Trenčín, Hotel Elizabeth

01.10.2020 Bratislava

Bratislava, Hotel Bratislava

Prihláška
MEDI-KON II. 2020
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*
* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:
SVL SLK