Info
Program
Termíny
Prihláška
PHARMACY I 2020 - PODUJATIE PRESUNUTÉ

Dobrý deň.
Vzhľadom na vyhlásenie vlády o zákaze konania verejných podujatí, Vás musíme informovať o PRESUNUTÍ termínu seminára PHARMACY I 2020. Termín bude presunutý do mesiaca APRÍL. O novom termíne Vás budem informovať čo najskôr.

 

PHARMACY 2020 je názov ďalšej série seminárov, ktorú sme pre Vás pripravili  v spolupráci s viacerými  odborníkmi  zo Slovenska, ale aj  z Čiech. Spolu s nimi sa pozrieme na zaujímavé témy ako je dermatomykóza,  toxické poškodenie pečene a esenciálne  nutrienty,  či význam suplementácie  horčíkom a možné riziká. Povieme si tiež aj o novinkách v liečbe hemoroidov,  ale aj vplyve kyseliny alfa-lipoovej u neurologických ochorení.

 

Tieto témy a mnohé ďalšie nájdete v prvej sérii seminárov  PHARMACY 2020, ktorú si nemôžete nechať ujsť.

 

Možnosť získať 4 kredity + 2 kredity za AD TEST 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
15:30 - 16:00
Registrácia
16:00 - 16:20
Dermatomykózy – stále aktuálny problém
MUDr. Barbora Gulánová,
Dermatovenerologická klinika LFUK a UN, Bratislava
16:20 - 16:40
Esenciálne nutrienty a ich miesto v liečbe toxického poškodenia pečene – skúsenosti OLÚP, n. o. Predná Hora
MUDr. Janka Kvetková,
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
16:40 - 17:00
Hemoroidy – je niečo nové v medikamentóznej liečbe?
MUDr. Jozef Klucho,
GASTROENTEROLÓG s. r. o., Nové Zámky
17:00 - 17:20
Nenechajme pacientov preháňať
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH,
Oddelenie klinickej farmakológie, UNB Ružinov;
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, LF SZU, Bratislava
17:20 - 17:30
Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00
Prestávka, občerstvenie
18:00 - 18:20
Funkčné črevné poruchy a ich liečba
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.,
Onkologický ústav sv. Alžbety, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
18:20 - 18:40
Vplyv kyseliny alfa-lipoovej u neurologických ochorení
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.,
II. neurologická klinika LFUK a UNB
18:40 - 19:00
Suplementácia horčíkom: význam a možné riziká
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
PharmDr. Peter Stanko, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
19:00 - 19:30
Diskusia, záver podujatia

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
PHARMACY I 2020 - PODUJATIE PRESUNUTÉ

Dobrý deň.
Vzhľadom na vyhlásenie vlády o zákaze konania verejných podujatí, Vás musíme informovať o PRESUNUTÍ termínu seminára PHARMACY I 2020. Termín bude presunutý do mesiaca APRÍL. O novom termíne Vás budem informovať čo najskôr.

 

PHARMACY 2020 je názov ďalšej série seminárov, ktorú sme pre Vás pripravili  v spolupráci s viacerými  odborníkmi  zo Slovenska, ale aj  z Čiech. Spolu s nimi sa pozrieme na zaujímavé témy ako je dermatomykóza,  toxické poškodenie pečene a esenciálne  nutrienty,  či význam suplementácie  horčíkom a možné riziká. Povieme si tiež aj o novinkách v liečbe hemoroidov,  ale aj vplyve kyseliny alfa-lipoovej u neurologických ochorení.

 

Tieto témy a mnohé ďalšie nájdete v prvej sérii seminárov  PHARMACY 2020, ktorú si nemôžete nechať ujsť.

 

Možnosť získať 4 kredity + 2 kredity za AD TEST 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
15:30 - 16:00
Registrácia
16:00 - 16:20
Dermatomykózy – stále aktuálny problém
MUDr. Barbora Gulánová,
Dermatovenerologická klinika LFUK a UN, Bratislava
16:20 - 16:40
Esenciálne nutrienty a ich miesto v liečbe toxického poškodenia pečene – skúsenosti OLÚP, n. o. Predná Hora
MUDr. Janka Kvetková,
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
16:40 - 17:00
Hemoroidy – je niečo nové v medikamentóznej liečbe?
MUDr. Jozef Klucho,
GASTROENTEROLÓG s. r. o., Nové Zámky
17:00 - 17:20
Nenechajme pacientov preháňať
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH,
Oddelenie klinickej farmakológie, UNB Ružinov;
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, LF SZU, Bratislava
17:20 - 17:30
Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00
Prestávka, občerstvenie
18:00 - 18:20
Funkčné črevné poruchy a ich liečba
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.,
Onkologický ústav sv. Alžbety, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
18:20 - 18:40
Vplyv kyseliny alfa-lipoovej u neurologických ochorení
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.,
II. neurologická klinika LFUK a UNB
18:40 - 19:00
Suplementácia horčíkom: význam a možné riziká
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
PharmDr. Peter Stanko, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
19:00 - 19:30
Diskusia, záver podujatia
Termíny
PHARMACY I 2020 - PODUJATIE PRESUNUTÉ

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
Na seminár sa ešte nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
farmaceutov, laborantov
Odborný garant:
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (V. Interná klinika LF UK, Bratislava)

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo