Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - Ambulancia prvého kontaktu = Ambulancia mnohých diagnóz

EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Schwabe organizuje odborné sympózium pod názvom Ambulancia prvého kontaktu = Ambulancia mnohých diagnóz, ktoré sa uskutoční 23. - 24. 9. 2022 v Hoteli Grand Jasná. Odborným programom Vás budú sprevádzať významní odborníci z rôznych špecializácii. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
15:00 - 15:30
Registrácia, privítanie, predstavenie účastníkov
15:30 - 16:00
Antibiotická rezistencia – známa téma, nové riešenia
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI,
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica, Martin
16:00 - 16:20
Poruchy trávenia a ich riešenia
MUDr. Erik Flaška, PhD., Chirurgická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16:20 - 16:40
Manažment úzkostných porúch
MUDr. Darina Hrabovská, Psychiatrická ambulancia, Bojnice
16:40 - 17:00
Coffee break
17:00 - 17:20
MCI – patologický stav, ktorý zhoršuje kvalitu života postihnutých
MUDr. Dávid Prokop, Interné oddelenie, Nemocnica Malacky
17:20 - 17:40
Zážitky všeobecného lekára s pacientom súčasnej doby
MUDr. Henrich Hazucha, Ambulancia všeobecného lekára, Hriňová
17:40 - 18:00
Záver, diskusia
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 13:00
Prvá pomoc a používanie AED
(Osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho
poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch)
Rescue Servis s. r. o., Zdravotná záchranná služba

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
SEMINÁR - Ambulancia prvého kontaktu = Ambulancia mnohých diagnóz

EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Schwabe organizuje odborné sympózium pod názvom Ambulancia prvého kontaktu = Ambulancia mnohých diagnóz, ktoré sa uskutoční 23. - 24. 9. 2022 v Hoteli Grand Jasná. Odborným programom Vás budú sprevádzať významní odborníci z rôznych špecializácii. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
15:00 - 15:30
Registrácia, privítanie, predstavenie účastníkov
15:30 - 16:00
Antibiotická rezistencia – známa téma, nové riešenia
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI,
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica, Martin
16:00 - 16:20
Poruchy trávenia a ich riešenia
MUDr. Erik Flaška, PhD., Chirurgická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16:20 - 16:40
Manažment úzkostných porúch
MUDr. Darina Hrabovská, Psychiatrická ambulancia, Bojnice
16:40 - 17:00
Coffee break
17:00 - 17:20
MCI – patologický stav, ktorý zhoršuje kvalitu života postihnutých
MUDr. Dávid Prokop, Interné oddelenie, Nemocnica Malacky
17:20 - 17:40
Zážitky všeobecného lekára s pacientom súčasnej doby
MUDr. Henrich Hazucha, Ambulancia všeobecného lekára, Hriňová
17:40 - 18:00
Záver, diskusia
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 13:00
Prvá pomoc a používanie AED
(Osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho
poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch)
Rescue Servis s. r. o., Zdravotná záchranná služba
Termíny
SEMINÁR - Ambulancia prvého kontaktu = Ambulancia mnohých diagnóz

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
Kapacita semináru bola naplnená. Na dané podujatie sa už nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:
SLK

Partner

partner_logo