Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Banská Bystrica)

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.16. apríla 2024 v Hoteli LUX, NÁMESTIE SLOBODY 397/2, BANSKÁ BYSTRICA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Zlaty Kmečovej, PhD. sa bude venovať starostlivosťi o pacientov so zvýšeným rizikom nízkotraumatikých fraktúr. Neskôr sa doc. MUDr. Martin Kužma, PhD. bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme MUDr. Peter Vaňuga, PhD., a hovoriť bude o rozšírených možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:10
Otvorenie Bone Academy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:10 - 16:30
Starostlivosť o pacientov so zvýšeným rizikom nízkotraumatikých fraktúr
MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
16:30 - 16:50
Inovatívny duálny prístup k liečbe závažnej osteoporózy
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
16:50 - 17:10
Rozšírenie možnosti liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
17:10 - 17:30
Optimálny manažment vysokorizikových pacientok s osteoporózou
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
17:30 - 18:00
Diskusia
18:00 - 18:10
Zhrnutie Bone Academy a záver podujatia
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Banská Bystrica)

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.16. apríla 2024 v Hoteli LUX, NÁMESTIE SLOBODY 397/2, BANSKÁ BYSTRICA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Zlaty Kmečovej, PhD. sa bude venovať starostlivosťi o pacientov so zvýšeným rizikom nízkotraumatikých fraktúr. Neskôr sa doc. MUDr. Martin Kužma, PhD. bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme MUDr. Peter Vaňuga, PhD., a hovoriť bude o rozšírených možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:10
Otvorenie Bone Academy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:10 - 16:30
Starostlivosť o pacientov so zvýšeným rizikom nízkotraumatikých fraktúr
MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
16:30 - 16:50
Inovatívny duálny prístup k liečbe závažnej osteoporózy
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
16:50 - 17:10
Rozšírenie možnosti liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
17:10 - 17:30
Optimálny manažment vysokorizikových pacientok s osteoporózou
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
17:30 - 18:00
Diskusia
18:00 - 18:10
Zhrnutie Bone Academy a záver podujatia
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Termíny
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Banská Bystrica)

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Banská Bystrica)
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:

Partner

partner_logo