Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Košice)

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.8. apríla 2024 v Hoteli Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice. V úvode MUDr. Soňa Dubecká, PhD. otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD. sa bude venovať prevencii sekundárnych osteoporotických zlomenín. Neskôr sa MUDr. Soňa Dubecká, PhD. bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnému duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme MUDr. Zuzana Lörinczová, a hovoriť bude o novej možnosti v liečbe osteoporózy. V závere programu nám MUDr. Zlatica Tomková prezradí kedy a ako pokračovať v dlhodobej liečbe osteoporózy. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:10
Otvorenie Bone Academy
MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
16:10 - 16:30
Prevencia sekundárnych osteoporotických zlomenín
Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
16:30 - 16:50
Inovatívny duálny prístup k liečbe závažnej osteoporózy
MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
16:50 - 17:10
Nová možnosť v liečbe osteoporózy
MUDr. Zuzana Lörinczová
17:10 - 17:30
Kedy a ako pokračovať v dlhodobej liečbe osteoporózy
MUDr. Zlatica Tomková
17:30 - 18:00
Diskusia
18:00 - 18:10
Zhrnutie Bone Academy a záver podujatia
MUDr. Soňa Dubecká, PhD.

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Košice)

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.8. apríla 2024 v Hoteli Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice. V úvode MUDr. Soňa Dubecká, PhD. otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD. sa bude venovať prevencii sekundárnych osteoporotických zlomenín. Neskôr sa MUDr. Soňa Dubecká, PhD. bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnému duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme MUDr. Zuzana Lörinczová, a hovoriť bude o novej možnosti v liečbe osteoporózy. V závere programu nám MUDr. Zlatica Tomková prezradí kedy a ako pokračovať v dlhodobej liečbe osteoporózy. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:10
Otvorenie Bone Academy
MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
16:10 - 16:30
Prevencia sekundárnych osteoporotických zlomenín
Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
16:30 - 16:50
Inovatívny duálny prístup k liečbe závažnej osteoporózy
MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
16:50 - 17:10
Nová možnosť v liečbe osteoporózy
MUDr. Zuzana Lörinczová
17:10 - 17:30
Kedy a ako pokračovať v dlhodobej liečbe osteoporózy
MUDr. Zlatica Tomková
17:30 - 18:00
Diskusia
18:00 - 18:10
Zhrnutie Bone Academy a záver podujatia
MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
Termíny
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Košice)

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Košice)
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:

Partner

partner_logo