Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Bratislava)

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.17. apríla 2024 v NH HOTEL GATE ONE BRATISLAVA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Pavla Masaryka, CSc. sa bude venovať otázke zlepšenia záchytu osteoporotických zlomenín. Neskôr sa Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a hovoriť bude o nových možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní doc. MUDr. Emőke Šteňovej, PhD. V závere programu nám MUDr. Beata Špániková, PhD. povie niečo k účinnej prevencii kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora SK SaPA pridelili podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:10
Otvorenie Bone Academy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:10 - 16:30
Môžeme zlepšiť záchyt osteoporotických zlomenín?
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
16:30 - 16:50
Inovatívny duálny prístup k liečbe závažnej osteoporózy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:50 - 17:10
Nové možnosti liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
17:10 - 17:30
Optimálny manažment vysokorizikových pacientok s osteoporózou
Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
17:30 - 17:50
Účinná prevencia kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení
MUDr. Beata Špániková, PhD.
17:50 - 18:20
Diskusia
18:20 - 18:30
Zhrnutie Bone Academy a záver podujatia
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

17.04.2024 | Bratislava

NH HOTEL GATE ONE BRATISLAVA, Ambrušova 7, Bratislava

seminar_img
Info
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Bratislava)

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.17. apríla 2024 v NH HOTEL GATE ONE BRATISLAVA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Pavla Masaryka, CSc. sa bude venovať otázke zlepšenia záchytu osteoporotických zlomenín. Neskôr sa Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a hovoriť bude o nových možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní doc. MUDr. Emőke Šteňovej, PhD. V závere programu nám MUDr. Beata Špániková, PhD. povie niečo k účinnej prevencii kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora SK SaPA pridelili podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:10
Otvorenie Bone Academy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:10 - 16:30
Môžeme zlepšiť záchyt osteoporotických zlomenín?
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
16:30 - 16:50
Inovatívny duálny prístup k liečbe závažnej osteoporózy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:50 - 17:10
Nové možnosti liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
17:10 - 17:30
Optimálny manažment vysokorizikových pacientok s osteoporózou
Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
17:30 - 17:50
Účinná prevencia kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení
MUDr. Beata Špániková, PhD.
17:50 - 18:20
Diskusia
18:20 - 18:30
Zhrnutie Bone Academy a záver podujatia
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Termíny
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Bratislava)

17.04.2024 Bratislava

NH HOTEL GATE ONE BRATISLAVA, Ambrušova 7, Bratislava

Prihláška
SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Bratislava)
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:

Partner

partner_logo