Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - DIA AKADÉMIA

EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Zentiva organizuje odborné sympózium pod názvom DIA AKADÉMIA, ktoré sa uskutoční 11. - 12. novembra 2022 v Hoteli Village resort Hanuliak v Belej. Odborným programom Vás budú sprevádzať významní odborníci z diabetológie. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia, privítanie, predstavenie účastníkov
16:00 - 16:30
Metformín je aktuálny základný kameň antidiabetickej liečby
MUDr. Jozef Lacka, Neštátne zdravotnícke zariadenie JAL s. r. o., Trnava
16:30 - 17:00
Postavenie metformínu a iDPP-4 v manažmente DM 2. typu
MUDr. Daša Skripová, PhD., Interná diabetologická ambulancia ARETEUS s. r. o., Trebišov
17:00 - 17:30
Manažment DLP u pacienta s diabetes mellitus
MUDr. Ingrid Bugáňová, Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Medivasa s. r. o., Žilina
17:30 - 18:00
Manažment hypertenzie u pacienta s diabetes mellitus
MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH., Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Nitra
18:00 - 18:45
Diskusia
19:30 - 20:30
Večera
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 13:00
Prvá pomoc a používanie AED
(Osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch)
Rescue Servis s. r. o., Zdravotná záchranná služba
13:00 - 14:00
Obed

11.11.2022 - 12.11.2022 | Belá

Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118

seminar_img
Info
SEMINÁR - DIA AKADÉMIA

EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Zentiva organizuje odborné sympózium pod názvom DIA AKADÉMIA, ktoré sa uskutoční 11. - 12. novembra 2022 v Hoteli Village resort Hanuliak v Belej. Odborným programom Vás budú sprevádzať významní odborníci z diabetológie. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia, privítanie, predstavenie účastníkov
16:00 - 16:30
Metformín je aktuálny základný kameň antidiabetickej liečby
MUDr. Jozef Lacka, Neštátne zdravotnícke zariadenie JAL s. r. o., Trnava
16:30 - 17:00
Postavenie metformínu a iDPP-4 v manažmente DM 2. typu
MUDr. Daša Skripová, PhD., Interná diabetologická ambulancia ARETEUS s. r. o., Trebišov
17:00 - 17:30
Manažment DLP u pacienta s diabetes mellitus
MUDr. Ingrid Bugáňová, Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Medivasa s. r. o., Žilina
17:30 - 18:00
Manažment hypertenzie u pacienta s diabetes mellitus
MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH., Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Nitra
18:00 - 18:45
Diskusia
19:30 - 20:30
Večera
Deň 2
08:30 - 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 - 13:00
Prvá pomoc a používanie AED
(Osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch)
Rescue Servis s. r. o., Zdravotná záchranná služba
13:00 - 14:00
Obed
Termíny
SEMINÁR - DIA AKADÉMIA

11.11.2022 - 12.11.2022 Belá

Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118

Prihláška
Kapacita semináru bola naplnená. Na dané podujatie sa už nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:
SLK

Partner

partner_logo