Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - Diagnostika a liečba nádorov hrudníka

Srdečne Vás pozývame na seminár s názvom „Diagnostika a liečba nádorov hrudníka“, ktorý sa bude konať 18. mája 2023 od 16:00 hod. v hoteli Turiec, A. Sokolíka 2, Martin. Odborný program sme zostavili do 5 prednášok. Na úvod nám MUDr. Martin Števík, PhD. bude rozprávať o zobrazovacích modalitách. Pokračovať bude MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať možnosťami morfologickej verifikácie nádorov hrudníka. Slovo následne prevezme prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. a venovať sa bude analýze biopsií pacientov s nádorom hrudníka: od diagnostiky k verifikácii prediktívnych biomarkerov. Neskôr sa s doc. MUDr. Antonom Dzianom, PhD. pozrieme na aktuálne trendy v chirurgickej liečbe karcinómu pľúc. A na záver programu nám MUDr. Michal Urda, PhD. prezradí aj niečo o onkologickej liečbe pacientov s NSCLC v metastatickom štádiu bez genetických alterácií. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 3 kredity.

 

Určené pre: SLK.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:30
Zobrazovacie modality
MUDr. Martin Števík, PhD.
16:30 - 17:00
Naše možnosti morfologickej verifikácie nádorov hrudníka
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA
17:00 - 17:30
Analýza biopsií pacientov s nádorom hrudníka: od diagnostiky k verifikácii prediktívnych biomarkerov
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
17:30 - 18:00
Aktuálne trendy v chirurgickej liečbe karcinómu pľúc
Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
18:00 - 18:30
Onkologická liečba pacientov s NSCLC v metastatickom štádiu bez genetických alterácií
MUDr. Michal Urda, PhD.
18:30 - 19:00
Panelová diskusia – všetci prednášajúci

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
SEMINÁR - Diagnostika a liečba nádorov hrudníka

Srdečne Vás pozývame na seminár s názvom „Diagnostika a liečba nádorov hrudníka“, ktorý sa bude konať 18. mája 2023 od 16:00 hod. v hoteli Turiec, A. Sokolíka 2, Martin. Odborný program sme zostavili do 5 prednášok. Na úvod nám MUDr. Martin Števík, PhD. bude rozprávať o zobrazovacích modalitách. Pokračovať bude MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať možnosťami morfologickej verifikácie nádorov hrudníka. Slovo následne prevezme prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. a venovať sa bude analýze biopsií pacientov s nádorom hrudníka: od diagnostiky k verifikácii prediktívnych biomarkerov. Neskôr sa s doc. MUDr. Antonom Dzianom, PhD. pozrieme na aktuálne trendy v chirurgickej liečbe karcinómu pľúc. A na záver programu nám MUDr. Michal Urda, PhD. prezradí aj niečo o onkologickej liečbe pacientov s NSCLC v metastatickom štádiu bez genetických alterácií. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 3 kredity.

 

Určené pre: SLK.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:30
Zobrazovacie modality
MUDr. Martin Števík, PhD.
16:30 - 17:00
Naše možnosti morfologickej verifikácie nádorov hrudníka
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA
17:00 - 17:30
Analýza biopsií pacientov s nádorom hrudníka: od diagnostiky k verifikácii prediktívnych biomarkerov
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
17:30 - 18:00
Aktuálne trendy v chirurgickej liečbe karcinómu pľúc
Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
18:00 - 18:30
Onkologická liečba pacientov s NSCLC v metastatickom štádiu bez genetických alterácií
MUDr. Michal Urda, PhD.
18:30 - 19:00
Panelová diskusia – všetci prednášajúci
Termíny
SEMINÁR - Diagnostika a liečba nádorov hrudníka

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
SEMINÁR - Diagnostika a liečba nádorov hrudníka
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov, pre SKIZP
Odborný garant:
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA

Partner

partner_logo