Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - PRIMARY - KON jeseň 2022

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci  s jednotlivými stavovskými komorami Vás pozýva na sériu odbornej konferencie so zameraním na primárnu starostlivosť o pacienta v ambulancii lekára prvého kontaktu a v lekárni  pod názvom  PRIMARY - KON jeseň 2022.  Semináre sú zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK, SLeK, SK MTP a SK SaPA. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými príslušnými komorami. Program odbornej konferencie máte k dispozícii nižšie spolu s ďalšími informáciami.

 

Primárna starostlivosť je vo vašich rukách ...

 

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

• 8. 11. 2022     Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

• 10. 11. 2022   Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2

• 22. 11. 2022   Trenčín, Hotel Elizabeth, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2

• 24. 11. 2022    Košice, DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1

 

 

určené pre: lekárov, farmaceutov, laborantov a členov komory SK SaPA

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
15:30 - 16:00
REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20
TRU-IDTM certifikované polyfenoly, ktorých názvov sa netreba báť
Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
16:20 - 16:40
Užívajme antibiotiká zodpovedne!
MUDr. Radovan Tiško

Prednáška podporená spoločnosťou Sandoz d. d.

16:40 - 17:00
Liečba diabetes mellitus vo svetle najnovších odporúčaní ADA/EASD 2022
MUDr. Barbora Zoboková, MUDr. Zuzana Mesárošová, MUDr. Oľga Bobelová,
MUDr. Noman Ehsan, MPH

Prednáška podporená spoločnosťou Novo Nordisk, s. r. o.

17:00 - 17:20
Amboxol – podpora tvorby pľúcneho surfaktantu a ochrana pľúc
MUDr. Denisa Kavková, PhD.
17:20 - 18:00
Prestávka
18:00 - 18:20
Gastrointestinálna symptomatika pri ochorení COVID-19
MUDr. Mgr. Jozef Rusnák
18:20 - 18:40
Prínosy novej fixnej kombinácie Ibuprofénu 400 mg a kofeínu 100 mg
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
18:40 - 19:00
Prínos lokálnych liekových foriem v rámci symptomatickej liečby zápchy
Mgr. Peter Klembala
19:00 - 20:00
Diskusia po každej prednáške, záver

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
SEMINÁR - PRIMARY - KON jeseň 2022

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci  s jednotlivými stavovskými komorami Vás pozýva na sériu odbornej konferencie so zameraním na primárnu starostlivosť o pacienta v ambulancii lekára prvého kontaktu a v lekárni  pod názvom  PRIMARY - KON jeseň 2022.  Semináre sú zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK, SLeK, SK MTP a SK SaPA. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými príslušnými komorami. Program odbornej konferencie máte k dispozícii nižšie spolu s ďalšími informáciami.

 

Primárna starostlivosť je vo vašich rukách ...

 

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

• 8. 11. 2022     Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

• 10. 11. 2022   Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2

• 22. 11. 2022   Trenčín, Hotel Elizabeth, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2

• 24. 11. 2022    Košice, DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1

 

 

určené pre: lekárov, farmaceutov, laborantov a členov komory SK SaPA

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
15:30 - 16:00
REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20
TRU-IDTM certifikované polyfenoly, ktorých názvov sa netreba báť
Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
16:20 - 16:40
Užívajme antibiotiká zodpovedne!
MUDr. Radovan Tiško

Prednáška podporená spoločnosťou Sandoz d. d.

16:40 - 17:00
Liečba diabetes mellitus vo svetle najnovších odporúčaní ADA/EASD 2022
MUDr. Barbora Zoboková, MUDr. Zuzana Mesárošová, MUDr. Oľga Bobelová,
MUDr. Noman Ehsan, MPH

Prednáška podporená spoločnosťou Novo Nordisk, s. r. o.

17:00 - 17:20
Amboxol – podpora tvorby pľúcneho surfaktantu a ochrana pľúc
MUDr. Denisa Kavková, PhD.
17:20 - 18:00
Prestávka
18:00 - 18:20
Gastrointestinálna symptomatika pri ochorení COVID-19
MUDr. Mgr. Jozef Rusnák
18:20 - 18:40
Prínosy novej fixnej kombinácie Ibuprofénu 400 mg a kofeínu 100 mg
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
18:40 - 19:00
Prínos lokálnych liekových foriem v rámci symptomatickej liečby zápchy
Mgr. Peter Klembala
19:00 - 20:00
Diskusia po každej prednáške, záver
Termíny
SEMINÁR - PRIMARY - KON jeseň 2022

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
SEMINÁR - PRIMARY - KON jeseň 2022
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov, farmaceutov, laborantov, zdravotné sestry
Odborný garant:

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo