Info
Program
Termíny
Prihláška
SEMINÁR - XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV

Sekcia dermatovenerológie SLK v spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Neinvestičný fond DERMAT, organizuje odborné podujatie Banskobystrického kraja XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV.

Miesto konania: Hotel Zerrenpach*** Látky
Ubytovanie: Záujem o ubytovanie je potrebné vopred nahlásiť organizátorovi podujatia.
Doprava: Individuálna
Možnosti parkovania: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela.
Strava: Pre účastníkov je strava zabezpečená organizátorom podujatia.
Kredity: Semináre sú zaradené do kontinuálneho vzdelávania SLK.
Počet kreditov: 3 kredity

Určené pre:
lekárov

Odborný garant: Sekcia dermatovenerológie SLK

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
14:30 - 16:00
REGISTRÁCIA účastníkov
15:00 - 15:15
Úvod, otvorenie krajského semináru
15:15 - 15:30
Pyoderma gangraenosum
Slonková V.
15:30 - 15:45
Pracovné zručnosti podológa
Varchulíková K.
15:45 - 16:00
Stále sa je čo učiť
Sečníková Z.
16:00 - 16:10
Včasná a bezpečná liečba psoriatickej choroby
Bezkorovajná D.
Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia s. r. o.
16:10 - 16:20
Prvý rok praktických skúseností s bimekizumabom
Urbanček S.
Prednáška podporená spoločnosťou UCB s. r. o.
16:20 - 16:30
Coffee Break
16:30 - 16:45
Problematika STI modernej doby
Horažďovský J.
16:45 - 17:00
Ikonografia
Képes O.
17:00 - 17:20
Účinnosť biologickej liečby u pacientov s PsO v reálnej klinickej praxi
Urbanček S.
Prednáška podporená spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s. r. o.
17:20 - 17:35
Skúsenosti s biologickou liečbou bulóznych dermatóz
Bezkorovajná D.
17:35 - 17:50
Laserom asistovaná aplikácia liekov
Mečiarová P., Fedorcová P.
17:50 - 18:00
Moja skúsenosť s liečbou sekukinumabom u pacienta s hidradenitis suppurativa
Bezkorovajná D.
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s. r. o.
18:00 - 18:15
Možnosti chirurgickej liečby niektorých ochorení nechtov
Mečiarová P., Fedorcová P.
18:15 - 18:25
Coffee Break
18:25 - 18:40
Starostlivosť o kožu pediatrického pacienta
Vorčáková K.
18:40 - 18:50
Manažment pacienta s AD – liečime kožu i dušu
Urbanček S.
Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer Slovakia
18:50 - 19:00
Čo ďalšie sa môžeme o psoriáze dozvedieť?
Fedorcová P.
Prednáška podporená spoločnosťou Johnson & Johnson s. r. o.
19:00 - 19:10
Cesta pacienta s atopickou dermatitídou na Slovensku (+ kazuistika)
Urbanček S.
Prednáška podporená spoločnosťou AbbVie s. r. o.
19:10 - 19:40
Kazuistiky Dermatovenerologickej kliniky 2023 – 24
Bezkorovajná D., Brosková M., Ďuricová M., Fedorcová P., Mečiarová P.,
Prílepková S., Sroková Z., Ševc J., Urbáni M., Urbanček S., Vávrová L.
19:40 - 22:00
Diskusný večer

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
SEMINÁR - XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV

Sekcia dermatovenerológie SLK v spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Neinvestičný fond DERMAT, organizuje odborné podujatie Banskobystrického kraja XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV.

Miesto konania: Hotel Zerrenpach*** Látky
Ubytovanie: Záujem o ubytovanie je potrebné vopred nahlásiť organizátorovi podujatia.
Doprava: Individuálna
Možnosti parkovania: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela.
Strava: Pre účastníkov je strava zabezpečená organizátorom podujatia.
Kredity: Semináre sú zaradené do kontinuálneho vzdelávania SLK.
Počet kreditov: 3 kredity

Určené pre:
lekárov

Odborný garant: Sekcia dermatovenerológie SLK

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
14:30 - 16:00
REGISTRÁCIA účastníkov
15:00 - 15:15
Úvod, otvorenie krajského semináru
15:15 - 15:30
Pyoderma gangraenosum
Slonková V.
15:30 - 15:45
Pracovné zručnosti podológa
Varchulíková K.
15:45 - 16:00
Stále sa je čo učiť
Sečníková Z.
16:00 - 16:10
Včasná a bezpečná liečba psoriatickej choroby
Bezkorovajná D.
Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia s. r. o.
16:10 - 16:20
Prvý rok praktických skúseností s bimekizumabom
Urbanček S.
Prednáška podporená spoločnosťou UCB s. r. o.
16:20 - 16:30
Coffee Break
16:30 - 16:45
Problematika STI modernej doby
Horažďovský J.
16:45 - 17:00
Ikonografia
Képes O.
17:00 - 17:20
Účinnosť biologickej liečby u pacientov s PsO v reálnej klinickej praxi
Urbanček S.
Prednáška podporená spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s. r. o.
17:20 - 17:35
Skúsenosti s biologickou liečbou bulóznych dermatóz
Bezkorovajná D.
17:35 - 17:50
Laserom asistovaná aplikácia liekov
Mečiarová P., Fedorcová P.
17:50 - 18:00
Moja skúsenosť s liečbou sekukinumabom u pacienta s hidradenitis suppurativa
Bezkorovajná D.
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s. r. o.
18:00 - 18:15
Možnosti chirurgickej liečby niektorých ochorení nechtov
Mečiarová P., Fedorcová P.
18:15 - 18:25
Coffee Break
18:25 - 18:40
Starostlivosť o kožu pediatrického pacienta
Vorčáková K.
18:40 - 18:50
Manažment pacienta s AD – liečime kožu i dušu
Urbanček S.
Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer Slovakia
18:50 - 19:00
Čo ďalšie sa môžeme o psoriáze dozvedieť?
Fedorcová P.
Prednáška podporená spoločnosťou Johnson & Johnson s. r. o.
19:00 - 19:10
Cesta pacienta s atopickou dermatitídou na Slovensku (+ kazuistika)
Urbanček S.
Prednáška podporená spoločnosťou AbbVie s. r. o.
19:10 - 19:40
Kazuistiky Dermatovenerologickej kliniky 2023 – 24
Bezkorovajná D., Brosková M., Ďuricová M., Fedorcová P., Mečiarová P.,
Prílepková S., Sroková Z., Ševc J., Urbáni M., Urbanček S., Vávrová L.
19:40 - 22:00
Diskusný večer
Termíny
SEMINÁR - XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
Kapacita semináru bola naplnená. Na dané podujatie sa už nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo