Info
Program
Termíny
Prihláška
Známa liečba, známe a neznáme nástrahy… 2020 - PRESUNUTÉ

Spoločnosť Glenmark Pharmaceuticals SK v spolupráci s EDUprofiPHARM organizuje odborný seminár pre lekárov prvého kontaktu a zdravotné sestry pod názvom Známa liečba, známe a neznáme nástrahy…

Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 sa termíny semináru 27.10.2020, 28.10.2020 a 29.10.2020 odkladajú. V prípade uvoľnenia opatrení budú realizované začiatkom decembra 2020.

Situáciu pozorne sledujeme a budeme Vás včas informovať.

Program seminára je zostavený zo zaujímavých tém z rôznych disciplinárnych oblasti a budú Vás nimi sprevádzať významní odborníci. Bližšie sa pozrieme na vplyv kyseliny alfa-lipovej v neurologických ochoreniach a na fixnú kombináciu paracetamol - ibuprofén v liečbe bolesti. Venovať sa budeme aj právnej, ekonomickej a daňovej optimalizácií ambulancie v roku 2020 a komunikácii s pacientom ako základ vyššej adherencie.

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
15:30 - 16:00
Registrácia
16:00 - 16:45
Vplyv kyseliny alfa-lipoovej v neurologických ochoreniach
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
MUDr. Martina Kudláčová

Kyselina alfa-lipoová (ALA), nazývaná tiež kyselina tioktová, je bežnou súčasťou mitochondriálnych enzýmov zapojených do bunkového metabolizmu v ľudskom organizme. Ako silný antioxidant našiel využitie v liečbe prevažne neurologických ochorení. Dokázalo sa že, ALA inhibuje expresiu prozápalových cytokínov ktoré sú zvýšené pri viacerých neurologických ochoreniach (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza a podobne). Navyše, ALA vedie priamo k zníženej transmisii bolestivých vstupov do vyšších centier CNS. Tento priamy analgetický efekt ALA sa dá využiť v liečbe vertebrogénnych ochorení, úžinových syndrómov a niektorých chronických bolestivých stavov (napr. fibromyalgia či migréna). Kyselina alfa-lipoová je sľubná molekula s narastajúcim klinickým potenciálom v adjuvantnej liečbe chronických bolesti￾vých neurologických syndrómov.
16:45 - 17:30
Fixná kombinácia paracetamol – ibuprofén v liečbe bolesti
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Nestáva sa často, že na český a slovenský trh prichádza nový liek, určený pre liečbu bolestivých stavov. Jedným z takých je prípravok s fixnou kombináciou dvoch asi najčastejšie a najdlhšie používaných neopioidových analgetík ibuprofénu a paracetamolu. Hlavná výhoda kombinácie NSA s paracetamolom je synergia ich centrálneho analgetického účinku a súčasné protizápalové pôsobe￾nie v periférnych tkanivách, ako predpokladaný nižší výskyt nežia￾ducich účinkov.
Indikačné spektrum tohto lieku s fixnou kombináciou paracetamol – ibuprofén je skutočne široké. Jeho príchod do klinickej algeziologickej praxe je dobrou správou pre lekárov i ubolených pacientov.
17:30 - 17:45
Coffee break
17:45 - 18:15
Právna, ekonomická a daňová optimalizácia ambulancie v roku 2020
JUDr. Bc. Radovan Konečný, MBA
18:15 - 19:00
Ako rozprávať s pacientami, aby sme im pomohli k vyššej adherencii?
PhDr. Pavla Banýrová
19:00 - 19:15
Diskusia, záver

27.10.2020 | Nitra

Hotel Mikado, Hollého 11

28.10.2020 | Bratislava

Hotel Bratislava, Seberíniho 9

29.10.2020 | Prešov

Villa Plaza Boutique Hotel & Spa, Kutuzovova 4

seminar_img
Info
Známa liečba, známe a neznáme nástrahy… 2020 - PRESUNUTÉ

Spoločnosť Glenmark Pharmaceuticals SK v spolupráci s EDUprofiPHARM organizuje odborný seminár pre lekárov prvého kontaktu a zdravotné sestry pod názvom Známa liečba, známe a neznáme nástrahy…

Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 sa termíny semináru 27.10.2020, 28.10.2020 a 29.10.2020 odkladajú. V prípade uvoľnenia opatrení budú realizované začiatkom decembra 2020.

Situáciu pozorne sledujeme a budeme Vás včas informovať.

Program seminára je zostavený zo zaujímavých tém z rôznych disciplinárnych oblasti a budú Vás nimi sprevádzať významní odborníci. Bližšie sa pozrieme na vplyv kyseliny alfa-lipovej v neurologických ochoreniach a na fixnú kombináciu paracetamol - ibuprofén v liečbe bolesti. Venovať sa budeme aj právnej, ekonomickej a daňovej optimalizácií ambulancie v roku 2020 a komunikácii s pacientom ako základ vyššej adherencie.

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
15:30 - 16:00
Registrácia
16:00 - 16:45
Vplyv kyseliny alfa-lipoovej v neurologických ochoreniach
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
MUDr. Martina Kudláčová

Kyselina alfa-lipoová (ALA), nazývaná tiež kyselina tioktová, je bežnou súčasťou mitochondriálnych enzýmov zapojených do bunkového metabolizmu v ľudskom organizme. Ako silný antioxidant našiel využitie v liečbe prevažne neurologických ochorení. Dokázalo sa že, ALA inhibuje expresiu prozápalových cytokínov ktoré sú zvýšené pri viacerých neurologických ochoreniach (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza a podobne). Navyše, ALA vedie priamo k zníženej transmisii bolestivých vstupov do vyšších centier CNS. Tento priamy analgetický efekt ALA sa dá využiť v liečbe vertebrogénnych ochorení, úžinových syndrómov a niektorých chronických bolestivých stavov (napr. fibromyalgia či migréna). Kyselina alfa-lipoová je sľubná molekula s narastajúcim klinickým potenciálom v adjuvantnej liečbe chronických bolesti￾vých neurologických syndrómov.
16:45 - 17:30
Fixná kombinácia paracetamol – ibuprofén v liečbe bolesti
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Nestáva sa často, že na český a slovenský trh prichádza nový liek, určený pre liečbu bolestivých stavov. Jedným z takých je prípravok s fixnou kombináciou dvoch asi najčastejšie a najdlhšie používaných neopioidových analgetík ibuprofénu a paracetamolu. Hlavná výhoda kombinácie NSA s paracetamolom je synergia ich centrálneho analgetického účinku a súčasné protizápalové pôsobe￾nie v periférnych tkanivách, ako predpokladaný nižší výskyt nežia￾ducich účinkov.
Indikačné spektrum tohto lieku s fixnou kombináciou paracetamol – ibuprofén je skutočne široké. Jeho príchod do klinickej algeziologickej praxe je dobrou správou pre lekárov i ubolených pacientov.
17:30 - 17:45
Coffee break
17:45 - 18:15
Právna, ekonomická a daňová optimalizácia ambulancie v roku 2020
JUDr. Bc. Radovan Konečný, MBA
18:15 - 19:00
Ako rozprávať s pacientami, aby sme im pomohli k vyššej adherencii?
PhDr. Pavla Banýrová
19:00 - 19:15
Diskusia, záver
Termíny
Známa liečba, známe a neznáme nástrahy… 2020 - PRESUNUTÉ

27.10.2020 Nitra

Hotel Mikado, Hollého 11

28.10.2020 Bratislava

Hotel Bratislava, Seberíniho 9

29.10.2020 Prešov

Villa Plaza Boutique Hotel & Spa, Kutuzovova 4

Prihláška
Na seminár sa ešte nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov, zdravotné sestry
Odborný garant:
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD., Prezídium SK SaPA

Partner

partner_logo