Info
Program
Záznam
WEBINÁR - 13. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

Vážení kolegovia, priatelia!

Dovoľujem si Vás v mene Algeziologickej kliniky SZU a samozrejme aj v mene svojom, pozvať na 13. ročník odborného algeziologického podujatia s názvom „Deň kliniky algeziológie“, ktorý sa bude – vzhľadom na závažnú epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusom - konať On-line v termíne piatok 23.4.2021. Ako sme už avizovali minulý rok, zvolili sme tému „Nekardiogénne bolesti hrudníka a krku“, kde chceme prebrať diferenciálnu diagnostiku polymorfných chronických bolestivých stavov v oblasti hrudníka a krku, ich etiológiu a príslušnú liečbu - samozrejme medziodborovo, tentokrát z viacerých uhlov pohľadu pneumológa, neurológa, chirurga, fyziatra a algeziológa s následnou panelovou diskusiou. Keďže ide o vôbec prvé stretnutie členov našej odbornej spoločnosti SSŠLB v alternatívnom On-line priestore, verím, že jeho organizáciu v spolupráci s profesionálmi zo spol. EDUProfiPHARM  v pohode zvládneme k všeobecnej spokojnosti všetkých účastníkov. Toto stretnutie je určené pre lekárov – algeziológov, ale aj iných špecialistov so záujmom o liečbu bolesti. Radi privítame v on-line priestore nášho seminára aj naše algeziologické sestry. Tento web- seminár sme oslobodili od kongresových poplatkov, kredity sme však pre účastníkov zabezpečili. Ucelený blok prednášok špecialistov z rôznych odborov, ktorí sú pre diagnostiku a liečbu chronických bolesti oblasti hrudníka kľúčoví, iste znovu naplní predpoklad komplexného poňatia danej témy. Ako vždy, aj teraz bude zrejme najvzácnejším edukačným prvkom seminára bohatá on- line medziodborová diskusia. Verím, že kolektív našej kliniky organizujúci tento už 13. ročník Dňa kliniky pripraví všetko k Vašej spokojnosti, a že aj táto pre nás ešte zatiaľ neštandardná on-line forma seminára bude pre Vás znovu prínosom. Teším sa na naše virtuálne stretnutie!

Držme si všetci palce!

Váš Igor Martuliak

 

 

WEBIINÁR je akreditovaný iba pre členov komory SLK 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
15:30 - 15:35
Otvorenie webináru:
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. Prednosta Algeziologickej kliniky SZU, Banská Bystrica
15:35 - 15:45
Chronické bolestivé stavy oblasti hrudníka (a krku) z pohľadu pneumológa
MUDr. Miroslav Šteruský, PhD., lekár OPAF Banská Bystrica
MUDr. Michal Urda, primár OPAF Banská Bystrica
15:45 - 16:00
Diferenciálna diagnostika chronických bolestí hrudníka a krku a ich liečba u neurológia
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD., Neurologická klinika, FNsP Nitra
16:00 - 16:15
Možnosti chirurga v diagnostike a liečbe chronických bolestí hrudníka a krku
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU, Banská Bystrica
16:15 - 16:30
Chronické bolestivé stavy oblasti hrudníka a krku z pohľadu fyziatra
MUDr. Martina Flašková, primárka OFBLR Banská Bystrica
16:30 - 16:45
Blok erector spineae v liečbe chronickej bolestí na hrudníku
MUDr. Michal Venglarčík, PhD., zástupca prednostu II. KAIM SZU pre anestéziológiu, Banská Bystrica
MUDr. Pavel Schvarcz, zástupca prednostu Algeziologickej kliniky SZU, Banská Bystrica
16:45 - 17:00
Možnosti liečby chronických bolestí hrudníka a krku u algeziológa
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. Prednosta Algeziologickej kliniky SZU, Banská Bystrica
17:00 - 17:30
Diskusia
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - 13. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

Vážení kolegovia, priatelia!

Dovoľujem si Vás v mene Algeziologickej kliniky SZU a samozrejme aj v mene svojom, pozvať na 13. ročník odborného algeziologického podujatia s názvom „Deň kliniky algeziológie“, ktorý sa bude – vzhľadom na závažnú epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusom - konať On-line v termíne piatok 23.4.2021. Ako sme už avizovali minulý rok, zvolili sme tému „Nekardiogénne bolesti hrudníka a krku“, kde chceme prebrať diferenciálnu diagnostiku polymorfných chronických bolestivých stavov v oblasti hrudníka a krku, ich etiológiu a príslušnú liečbu - samozrejme medziodborovo, tentokrát z viacerých uhlov pohľadu pneumológa, neurológa, chirurga, fyziatra a algeziológa s následnou panelovou diskusiou. Keďže ide o vôbec prvé stretnutie členov našej odbornej spoločnosti SSŠLB v alternatívnom On-line priestore, verím, že jeho organizáciu v spolupráci s profesionálmi zo spol. EDUProfiPHARM  v pohode zvládneme k všeobecnej spokojnosti všetkých účastníkov. Toto stretnutie je určené pre lekárov – algeziológov, ale aj iných špecialistov so záujmom o liečbu bolesti. Radi privítame v on-line priestore nášho seminára aj naše algeziologické sestry. Tento web- seminár sme oslobodili od kongresových poplatkov, kredity sme však pre účastníkov zabezpečili. Ucelený blok prednášok špecialistov z rôznych odborov, ktorí sú pre diagnostiku a liečbu chronických bolesti oblasti hrudníka kľúčoví, iste znovu naplní predpoklad komplexného poňatia danej témy. Ako vždy, aj teraz bude zrejme najvzácnejším edukačným prvkom seminára bohatá on- line medziodborová diskusia. Verím, že kolektív našej kliniky organizujúci tento už 13. ročník Dňa kliniky pripraví všetko k Vašej spokojnosti, a že aj táto pre nás ešte zatiaľ neštandardná on-line forma seminára bude pre Vás znovu prínosom. Teším sa na naše virtuálne stretnutie!

Držme si všetci palce!

Váš Igor Martuliak

 

 

WEBIINÁR je akreditovaný iba pre členov komory SLK 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
15:30 - 15:35
Otvorenie webináru:
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. Prednosta Algeziologickej kliniky SZU, Banská Bystrica
15:35 - 15:45
Chronické bolestivé stavy oblasti hrudníka (a krku) z pohľadu pneumológa
MUDr. Miroslav Šteruský, PhD., lekár OPAF Banská Bystrica
MUDr. Michal Urda, primár OPAF Banská Bystrica
15:45 - 16:00
Diferenciálna diagnostika chronických bolestí hrudníka a krku a ich liečba u neurológia
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD., Neurologická klinika, FNsP Nitra
16:00 - 16:15
Možnosti chirurga v diagnostike a liečbe chronických bolestí hrudníka a krku
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU, Banská Bystrica
16:15 - 16:30
Chronické bolestivé stavy oblasti hrudníka a krku z pohľadu fyziatra
MUDr. Martina Flašková, primárka OFBLR Banská Bystrica
16:30 - 16:45
Blok erector spineae v liečbe chronickej bolestí na hrudníku
MUDr. Michal Venglarčík, PhD., zástupca prednostu II. KAIM SZU pre anestéziológiu, Banská Bystrica
MUDr. Pavel Schvarcz, zástupca prednostu Algeziologickej kliniky SZU, Banská Bystrica
16:45 - 17:00
Možnosti liečby chronických bolestí hrudníka a krku u algeziológa
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. Prednosta Algeziologickej kliniky SZU, Banská Bystrica
17:00 - 17:30
Diskusia
Záznam
WEBINÁR - 13. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - 13. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo