Info
Program
Záznam
WEBINÁR - Cardiology Academy 2022

V spolupráci so spoločnosťou AMGEN Vás srdečne pozývame 13. septembra 2022 o 16:00 na live webinár Cardiology Academy 2022 - pod záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 120 minútovým odborným programom Vás naživo bude sprevádzať garant podujatia prof. MUDr. Daniel Pella, PhD, ktorý nám odprezentuje aj prvú prednášku s názvom - Kedy je správny čas zamyslieť sa nad intenzifikáciou hypolipidemickej liečby inhibítormi PCSK9? Slovo po ňom si prevezme MUDr. Roman Margóczy, ktorý bude rozprávať o dlhodobom manažmente hypercholesterolémie v reálnej praxi. Neskôr sa od MUDr. Martina Hudeca, PhD., FESC dozvieme niečo o nových dôkazoch o vplyve PCSK9i na veľkosť a stabilitu aterosklerotického plátu. Odborný program ukončí doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD. so svojou prezentáciou na tému manažmentu rizikových faktorov u pacientov s periférnym artériovým ochorením. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Ďalšie 2 kredity môžete získať vyplnením AD TESTU.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:10
Otvorenie a úvodné slovo k webináru
16:10 - 16:30
Kedy je správny čas zamyslieť sa nad intenzifikáciou hypolipidemickej liečby inhibítormi PCSK9?
Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
16:30 - 16:50
Dlhodobý manažment hypercholesterolémie v reálnej praxi
MUDr. Roman Margóczy
16:50 - 17:10
Nové dôkazy o vplyve PCSK9i na veľkosť a stabilitu aterosklerotického plátu
MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC
17:10 - 17:30
Manažment rizikových faktorov u pacientov s periférnym artériovým ochorením
Doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
17:30 - 18:00
Diskusia
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - Cardiology Academy 2022

V spolupráci so spoločnosťou AMGEN Vás srdečne pozývame 13. septembra 2022 o 16:00 na live webinár Cardiology Academy 2022 - pod záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 120 minútovým odborným programom Vás naživo bude sprevádzať garant podujatia prof. MUDr. Daniel Pella, PhD, ktorý nám odprezentuje aj prvú prednášku s názvom - Kedy je správny čas zamyslieť sa nad intenzifikáciou hypolipidemickej liečby inhibítormi PCSK9? Slovo po ňom si prevezme MUDr. Roman Margóczy, ktorý bude rozprávať o dlhodobom manažmente hypercholesterolémie v reálnej praxi. Neskôr sa od MUDr. Martina Hudeca, PhD., FESC dozvieme niečo o nových dôkazoch o vplyve PCSK9i na veľkosť a stabilitu aterosklerotického plátu. Odborný program ukončí doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD. so svojou prezentáciou na tému manažmentu rizikových faktorov u pacientov s periférnym artériovým ochorením. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Ďalšie 2 kredity môžete získať vyplnením AD TESTU.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:10
Otvorenie a úvodné slovo k webináru
16:10 - 16:30
Kedy je správny čas zamyslieť sa nad intenzifikáciou hypolipidemickej liečby inhibítormi PCSK9?
Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
16:30 - 16:50
Dlhodobý manažment hypercholesterolémie v reálnej praxi
MUDr. Roman Margóczy
16:50 - 17:10
Nové dôkazy o vplyve PCSK9i na veľkosť a stabilitu aterosklerotického plátu
MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC
17:10 - 17:30
Manažment rizikových faktorov u pacientov s periférnym artériovým ochorením
Doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
17:30 - 18:00
Diskusia
Záznam
WEBINÁR - Cardiology Academy 2022
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - Cardiology Academy 2022
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partner

partner_logo