Info
Program
Záznam
WEBINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (KOŠICE)

Srdečne Vás pozývame na LIVE STREAM semináru s názvom „Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii“, ktorý sa bude konať 7. júna 2023 od 16:00 hod. v hoteli Double Tree Hilton, Košice. Vy môžete seldovať prednášky online, z pohodlia Vášho domova. Odborný program sme zostavili do 6 prednášok. Na úvod nám bude rozprávať PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. o perorálnych liekových formách. Slovo následne prevezme doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. a venovať sa bude nežiadúcim potravinovým reakciám s dôrazom na potravinovú intoleranciu. Pokračovať bude prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať zinkom, imunitným systémom, infekciou a imunitnou homeostázou. Ďalej bude rozprávať doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. o dojčenských kolikách. Nasledovať bude prednáška PharmDr. Radoslava Daniša, PhD. v ktorej prezradí niečo o farmakologickej liečbe akútnej gastroenteritídy. Na záver prevezme slovo PharmDr. Filip Max s témou vitamín D. Do diskusie sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 3 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK a SK MTP

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:30
Perorálne liekové formy
Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
16:30 - 17:00
Nežiaduce potravinové reakcie s dôrazom na histamínovú intoleranciu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
17:00 - 17:30
Zinok, imunitný systém, infekcie a imunitná homeostáza
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
17:30 - 18:00
Dojčenská kolika a jej manažment pomocou kmeňa Bifidobacterium, BB-12® vo svetle EBM
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
18:00 - 18:30
Farmakologická liečba akútnej gastroenteritídy: ktoré z OTC liečiv nachádzame v záväzných odporúčaniach?
PharmDr. Radoslav Daniš
18:03 - 19:00
Vitamín D – nové stredoeurópske odporúčania z roku 2023
PharmDr. Filip Max
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (KOŠICE)

Srdečne Vás pozývame na LIVE STREAM semináru s názvom „Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii“, ktorý sa bude konať 7. júna 2023 od 16:00 hod. v hoteli Double Tree Hilton, Košice. Vy môžete seldovať prednášky online, z pohodlia Vášho domova. Odborný program sme zostavili do 6 prednášok. Na úvod nám bude rozprávať PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. o perorálnych liekových formách. Slovo následne prevezme doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. a venovať sa bude nežiadúcim potravinovým reakciám s dôrazom na potravinovú intoleranciu. Pokračovať bude prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať zinkom, imunitným systémom, infekciou a imunitnou homeostázou. Ďalej bude rozprávať doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. o dojčenských kolikách. Nasledovať bude prednáška PharmDr. Radoslava Daniša, PhD. v ktorej prezradí niečo o farmakologickej liečbe akútnej gastroenteritídy. Na záver prevezme slovo PharmDr. Filip Max s témou vitamín D. Do diskusie sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 3 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK a SK MTP

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:30
Perorálne liekové formy
Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
16:30 - 17:00
Nežiaduce potravinové reakcie s dôrazom na histamínovú intoleranciu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
17:00 - 17:30
Zinok, imunitný systém, infekcie a imunitná homeostáza
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
17:30 - 18:00
Dojčenská kolika a jej manažment pomocou kmeňa Bifidobacterium, BB-12® vo svetle EBM
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
18:00 - 18:30
Farmakologická liečba akútnej gastroenteritídy: ktoré z OTC liečiv nachádzame v záväzných odporúčaniach?
PharmDr. Radoslav Daniš
18:03 - 19:00
Vitamín D – nové stredoeurópske odporúčania z roku 2023
PharmDr. Filip Max
Záznam
WEBINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (KOŠICE)
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (KOŠICE)
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partner

partner_logo