Info
Program
Záznam
WEBINÁR - NURSE ACADEMY 2023

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár NURSE ACADEMY 2023 – Sestra = manažér efektívnej spolupráce s chronicky chorým pacientom. Webinár je určený pre zdravotné sestry a uskutoční sa 07.11.2023 o 16:00 hod. Odborným programom Vás bude sprevádzať PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH. V úvode programu bude Mgr. Margita Mikátová rozprávať o správnom manažmente dyslipidémie u pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Neskôr si od Mgr. Jany Jarjabkovej vypočujeme o dôležitosti sestry v manažmente pacienta po osteoporotickej zlomenine. Na záver programu bude rozhovor zdravotnej sestry a psychologičky o tom, ako pracovať s vlastným hnevom a inými emóciami pri pacientoch s náročnými povahami. Rozprávať sa budú PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH a Mgr. Hana Bednaříková, PhD.

 

Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. AD TEST k danému webináru nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred

 

 

Určené pre SK SaPA.

 

Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

 

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:10
Otvorenie a úvod do problematiky, predstavenie spíkrov
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
16:10 - 16:30
Správny manažment dyslipidémie u pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
Mgr. Margita Mikátová
16:30 - 16:50
Dôležitosť úlohy sestry v manažmente pacienta po osteoporotickej zlomenine
Mgr. Jana Jarjabková
16:50 - 17:30
Ako pracovať s vlastným hnevom a inými emóciami pri pacientoch s náročnými povahami
Rozhovor zdravotnej sestry a psychologičky
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH, Mgr. Hana Bednaříková, PhD.
17:30 - 17:55
Interaktívna diskusia so všetkými prednášajúcimi
17:55 - 18:00
Zhrnutie kľúčových poznatkov a záver webinára
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - NURSE ACADEMY 2023

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár NURSE ACADEMY 2023 – Sestra = manažér efektívnej spolupráce s chronicky chorým pacientom. Webinár je určený pre zdravotné sestry a uskutoční sa 07.11.2023 o 16:00 hod. Odborným programom Vás bude sprevádzať PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH. V úvode programu bude Mgr. Margita Mikátová rozprávať o správnom manažmente dyslipidémie u pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Neskôr si od Mgr. Jany Jarjabkovej vypočujeme o dôležitosti sestry v manažmente pacienta po osteoporotickej zlomenine. Na záver programu bude rozhovor zdravotnej sestry a psychologičky o tom, ako pracovať s vlastným hnevom a inými emóciami pri pacientoch s náročnými povahami. Rozprávať sa budú PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH a Mgr. Hana Bednaříková, PhD.

 

Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. AD TEST k danému webináru nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred

 

 

Určené pre SK SaPA.

 

Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

 

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:10
Otvorenie a úvod do problematiky, predstavenie spíkrov
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
16:10 - 16:30
Správny manažment dyslipidémie u pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
Mgr. Margita Mikátová
16:30 - 16:50
Dôležitosť úlohy sestry v manažmente pacienta po osteoporotickej zlomenine
Mgr. Jana Jarjabková
16:50 - 17:30
Ako pracovať s vlastným hnevom a inými emóciami pri pacientoch s náročnými povahami
Rozhovor zdravotnej sestry a psychologičky
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH, Mgr. Hana Bednaříková, PhD.
17:30 - 17:55
Interaktívna diskusia so všetkými prednášajúcimi
17:55 - 18:00
Zhrnutie kľúčových poznatkov a záver webinára
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
Záznam
WEBINÁR - NURSE ACADEMY 2023
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - NURSE ACADEMY 2023
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partner

partner_logo