Info
Program
Záznam
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (1.deň)

WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (1.deň) - 1.6.2021

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti. Pôvodný zámer – realizovať ich na Zemplínskej Šírave, žiaľ, ako všetci vieme, pre nepriaznivú epidemickú situáciu, nevyšiel. Stáli sme tak pred vážnym rozhodovaním – či a ako tohtoročný kongres pre priaznivcov algeziológie, pripraviť. Som nesmierne rád – že sa nám podarilo nájsť východisko – a Dialógy tohto roku prídu ku Vám – do vašich pracovní, ambulanciíí či príbytkov. Témy tohtoročného odborného podujatia sú rôznorodé - - sú to jednak témy Globálnych rokov bolesti 2020 a 2021 – Prevencia bolesti a Bolesti chrbta. Čakajú nás aj prezentácie na témy – Nádorová a nenádorová chronická bolesť, Intervenčná algeziológia či Paliatívna medicína. Jednotlivé prezentácie a témy sa prelínajú viacerými oblasťami medicíny – a tak určite radi privítame nielen algeziológov. Milí priatelia, Organizačný a Vedecký výbor sa už teraz teší na Vašu účasť a ponúka vám kvalitné odborné podujatie.

Takže  - tešíme sa na Vás – v dňoch 1 – 3 . júna, virtuálne.

 

 

Podujatie akreditované len pre členov SLK a členov SK SaPA

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk alebo priamo na stránke www.dialogyobolesti.sk. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 3 kredity CME za každý deň webináru.

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:10
Slávnostné otvorenie kongresu
– príhovor Prezidenta kongresu a predsedu organizačného výboru (Ferenčík M.)
– príhovor Predsedu vedeckého výboru (Martuliak I.)
16:10 - 16:30
1. blok prednášok: Vyžiadaná prednáška
Moderuje: Ferenčík M.

1. Chronifikácia bolesti a jej prevencia. Martuliak I.,
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16:30 - 17:30
2. blok prednášok: Aktuálne otázky v algeziológii
Moderuje: Martuliak I.

1. Novinky v algeziológii –„Virtual Pain Education Summit 2020“. Ferenčík M.,
X-pain clinic; Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica;
Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza (15 minút)

2. Opioidy u nenádorovej bolesti. V Európe a na Slovensku opioidnú krízu
nemáme. Kulichová M., OCHB, UNM, Martin (15 minút)

3. Liečba nádorovej bolesti vo svetle opiátovej krízy. Salamonová E.,
AB-BA ambulancia s. r. o., Bratislava (15 minút)

4. Význam a perspektíva riešenia bolesti u pacientov s rakovinou z pohľadu plat￾formy Societal Impact of Pain (SIP). Ogurčáková D.1, Šujanová A.2, Plachá K.2, 1ACHB Algmed Košice, 2 ACHB ProCare Košice (15 minút)
17:30 - 18:30
3. blok prednášok: Cieľom chronickej liečby nie je len úľava od bolesti (podporené edukačným grantom spol. STADA)
Moderuje: Ferenčík M., Salamonová E., Nemčíková Ľ.

1. Liečba chronickej bolesti so zameraním na zlepšenie kvality života
a funkčných výsledkov pacientov. Ferenčík M., X - pain clinic; Algeziologická
klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza

2. Pretrvávajúce zmiernenie periférnej neuropatickej bolesti pri liečbe náplasťou
s obsahom 179 mg kapsaicínu. Salamonová E.,
Algeziologická a AB-BA ambulancia s. r. o., Bratislava

3. „Lidokaínová náplasť – bezpečná možnosť v liečbe postherpetickej neuralgie“.
Nemčíková Ľ., Neurologická ambulancia a ACHB NOÚ, Bratislava
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (1.deň)

WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (1.deň) - 1.6.2021

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti. Pôvodný zámer – realizovať ich na Zemplínskej Šírave, žiaľ, ako všetci vieme, pre nepriaznivú epidemickú situáciu, nevyšiel. Stáli sme tak pred vážnym rozhodovaním – či a ako tohtoročný kongres pre priaznivcov algeziológie, pripraviť. Som nesmierne rád – že sa nám podarilo nájsť východisko – a Dialógy tohto roku prídu ku Vám – do vašich pracovní, ambulanciíí či príbytkov. Témy tohtoročného odborného podujatia sú rôznorodé - - sú to jednak témy Globálnych rokov bolesti 2020 a 2021 – Prevencia bolesti a Bolesti chrbta. Čakajú nás aj prezentácie na témy – Nádorová a nenádorová chronická bolesť, Intervenčná algeziológia či Paliatívna medicína. Jednotlivé prezentácie a témy sa prelínajú viacerými oblasťami medicíny – a tak určite radi privítame nielen algeziológov. Milí priatelia, Organizačný a Vedecký výbor sa už teraz teší na Vašu účasť a ponúka vám kvalitné odborné podujatie.

Takže  - tešíme sa na Vás – v dňoch 1 – 3 . júna, virtuálne.

 

 

Podujatie akreditované len pre členov SLK a členov SK SaPA

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk alebo priamo na stránke www.dialogyobolesti.sk. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 3 kredity CME za každý deň webináru.

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:10
Slávnostné otvorenie kongresu
– príhovor Prezidenta kongresu a predsedu organizačného výboru (Ferenčík M.)
– príhovor Predsedu vedeckého výboru (Martuliak I.)
16:10 - 16:30
1. blok prednášok: Vyžiadaná prednáška
Moderuje: Ferenčík M.

1. Chronifikácia bolesti a jej prevencia. Martuliak I.,
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16:30 - 17:30
2. blok prednášok: Aktuálne otázky v algeziológii
Moderuje: Martuliak I.

1. Novinky v algeziológii –„Virtual Pain Education Summit 2020“. Ferenčík M.,
X-pain clinic; Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica;
Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza (15 minút)

2. Opioidy u nenádorovej bolesti. V Európe a na Slovensku opioidnú krízu
nemáme. Kulichová M., OCHB, UNM, Martin (15 minút)

3. Liečba nádorovej bolesti vo svetle opiátovej krízy. Salamonová E.,
AB-BA ambulancia s. r. o., Bratislava (15 minút)

4. Význam a perspektíva riešenia bolesti u pacientov s rakovinou z pohľadu plat￾formy Societal Impact of Pain (SIP). Ogurčáková D.1, Šujanová A.2, Plachá K.2, 1ACHB Algmed Košice, 2 ACHB ProCare Košice (15 minút)
17:30 - 18:30
3. blok prednášok: Cieľom chronickej liečby nie je len úľava od bolesti (podporené edukačným grantom spol. STADA)
Moderuje: Ferenčík M., Salamonová E., Nemčíková Ľ.

1. Liečba chronickej bolesti so zameraním na zlepšenie kvality života
a funkčných výsledkov pacientov. Ferenčík M., X - pain clinic; Algeziologická
klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza

2. Pretrvávajúce zmiernenie periférnej neuropatickej bolesti pri liečbe náplasťou
s obsahom 179 mg kapsaicínu. Salamonová E.,
Algeziologická a AB-BA ambulancia s. r. o., Bratislava

3. „Lidokaínová náplasť – bezpečná možnosť v liečbe postherpetickej neuralgie“.
Nemčíková Ľ., Neurologická ambulancia a ACHB NOÚ, Bratislava
Záznam
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (1.deň)
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (1.deň)
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo