Info
Program
Záznam
WEBINÁR - PRIMARY - KON II. 2020

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci s jednotlivými stavovskými komorami Vás pozýva na II. sériu live webinára určeného pre lekárov, farmaceutov, laborantov a zdravotné sestry, ktorý sa uskutoční 2.11.2020 o 17:30.

 

V tejto druhej sérii sa budeme venovať klinickému prínosu dexibuprofénu, metabolickému syndrómu v ambulancii všeobecného lekára, syndrómu dráždivého čreva a menežmentu pacienta s kardiovaskulárnym ochorením v praxi záchranára.

 

Naše pozvanie na daný webinár prijali odborníci z oblasti vnútorného lekárstva, diabetológie, algeziológie, ale aj záchrannej služby a to MUDr. Radovan Juríček, MUDr. Dalibor Šošovec, doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. a Ing. Marek Žifčák.

 

Na záver sa môžete zapojiť do diskusie so všetkými prednášajúcimi a to prostredníctvom live chatu.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
17:30 - 18:00
Klinický prínos dexibuprofénu - liek novej generácie proti bolesti
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
18:00 - 18:30
IBS - keď sú črevá v nepohode
MUDr. Radovan Juríček
Interná klinika LF UK UNB ND, Bratislava
18:30 - 19:00
Metabolický syndróm v ambulancii všeobecného lekára – manažment pacienta a spolupráca so špecialistami
MUDr. Dalibor Šošovec
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Rožňava
19:00 - 19:30
Menežment pacienta s kardiovaskulárnym ochorením v praxi záchranára
Ing. Marek Žifčák
Záchranná služba Košice
Po ukončení webináru si tu budete môcť nájsť záznam z tohto webináru
seminar_img
Info
WEBINÁR - PRIMARY - KON II. 2020

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci s jednotlivými stavovskými komorami Vás pozýva na II. sériu live webinára určeného pre lekárov, farmaceutov, laborantov a zdravotné sestry, ktorý sa uskutoční 2.11.2020 o 17:30.

 

V tejto druhej sérii sa budeme venovať klinickému prínosu dexibuprofénu, metabolickému syndrómu v ambulancii všeobecného lekára, syndrómu dráždivého čreva a menežmentu pacienta s kardiovaskulárnym ochorením v praxi záchranára.

 

Naše pozvanie na daný webinár prijali odborníci z oblasti vnútorného lekárstva, diabetológie, algeziológie, ale aj záchrannej služby a to MUDr. Radovan Juríček, MUDr. Dalibor Šošovec, doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. a Ing. Marek Žifčák.

 

Na záver sa môžete zapojiť do diskusie so všetkými prednášajúcimi a to prostredníctvom live chatu.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
17:30 - 18:00
Klinický prínos dexibuprofénu - liek novej generácie proti bolesti
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
18:00 - 18:30
IBS - keď sú črevá v nepohode
MUDr. Radovan Juríček
Interná klinika LF UK UNB ND, Bratislava
18:30 - 19:00
Metabolický syndróm v ambulancii všeobecného lekára – manažment pacienta a spolupráca so špecialistami
MUDr. Dalibor Šošovec
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Rožňava
19:00 - 19:30
Menežment pacienta s kardiovaskulárnym ochorením v praxi záchranára
Ing. Marek Žifčák
Záchranná služba Košice
Záznam
WEBINÁR - PRIMARY - KON II. 2020
Po ukončení webináru si tu budete môcť nájsť záznam z tohto webináru
WEBINÁR - PRIMARY - KON II. 2020
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*
* povinná položka
Dátum a čas:
02.11.2020 17:30
REGISTROVAŤ

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo