Info
Program
Záznam
WEBINÁR - BONE Academy 2024

Pozývame Vás na LIVE webinár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 17. apríla 2024. O 16:00 prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Pavla Masaryka, CSc. sa bude venovať otázke zlepšenia záchytu osteoporotických zlomenín. Neskôr sa Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a hovoriť bude o nových možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní doc. MUDr. Emőke Šteňovej, PhD. V závere programu nám MUDr. Beata Špániková, PhD. povie niečo k účinnej prevencii kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK a SK SaPA

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:10
Otvorenie Bone Academy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:10 - 16:30
Môžeme zlepšiť záchyt osteoporotických zlomenín?
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
16:30 - 16:50
Inovatívny duálny prístup k liečbe závažnej osteoporózy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:50 - 17:10
Nové možnosti liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
17:10 - 17:30
Optimálny manažment vysokorizikových pacientok s osteoporózou
Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
17:30 - 17:50
Účinná prevencia kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení
MUDr. Beata Špániková, PhD.
17:50 - 18:20
Diskusia
18:20 - 18:30
Zhrnutie Bone Academy a záver podujatia
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Po ukončení webináru si tu budete môcť nájsť záznam z tohto webináru
seminar_img
Info
WEBINÁR - BONE Academy 2024

Pozývame Vás na LIVE webinár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 17. apríla 2024. O 16:00 prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Pavla Masaryka, CSc. sa bude venovať otázke zlepšenia záchytu osteoporotických zlomenín. Neskôr sa Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a hovoriť bude o nových možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní doc. MUDr. Emőke Šteňovej, PhD. V závere programu nám MUDr. Beata Špániková, PhD. povie niečo k účinnej prevencii kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK a SK SaPA

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:10
Otvorenie Bone Academy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:10 - 16:30
Môžeme zlepšiť záchyt osteoporotických zlomenín?
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
16:30 - 16:50
Inovatívny duálny prístup k liečbe závažnej osteoporózy
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
16:50 - 17:10
Nové možnosti liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
17:10 - 17:30
Optimálny manažment vysokorizikových pacientok s osteoporózou
Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
17:30 - 17:50
Účinná prevencia kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení
MUDr. Beata Špániková, PhD.
17:50 - 18:20
Diskusia
18:20 - 18:30
Zhrnutie Bone Academy a záver podujatia
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Záznam
WEBINÁR - BONE Academy 2024
Po ukončení webináru si tu budete môcť nájsť záznam z tohto webináru
WEBINÁR - BONE Academy 2024
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka
Dátum a čas:
17.04.2024 16:00
REGISTROVAŤ

Partneri

partner_logo
partner_logo