Info
Program
Záznam
WEBINÁR - INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY - Christmas Meeting 2021 - 2. časť

Milé kolegyne, milí kolegovia,

 

dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na  Christmas Meeting 2021, ktorý organizuje International College of Cardiology v spolupráci so spoločnosťou EDUprofiPHARM.  

 

Už sme si pomaly zvykli, že odborné podujatia sa presunuli do online priestoru pre pandémiu covid19, avšak nemali by sme zabúdať, že Slovensko z pohľadu kardiovaskulárnej prevencie sa nachádza na konci Európy a hospitalizácie z dôvodu obehovej sústavy predstavujú 2 683/100 000 obyvateľov (7 krajina od konca v EÚ).[1]

 

Kardiovaskulárna mortalita predstavuje 36% všetkých úmrtí v Európskej Únii (rakovina 26%) , vzhľadom na starnúcu populáciu sa číslo KV morbidity a mortality bude len zvyšovať[2],[3], preto prevencia a intervencia KV ochorení by mala predstavovať hlavný „headline“ v spoločnosti napriek pandémii covid19.

 

Témou tohtoročného meetingu budú inovácie v kardiológii a verím, že anglický a slovenský blok prednášok osloví viacerých z Vás.

 

Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na „online“ stretnutie s Vami a verím, že tento vianočný meeting sa stane pevnou súčasťou kalendára odborných podujatí.

 

S pozdravom

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cardiovascular_diseases_statistics

[2] Eurostat (2019) Causes and occurrence of deaths in the EU, 16 July 2019

[3] Is Cardiovascular Disease Slowing Improvements in Life Expectancy? OECD AND THE KING’S FUND WORKSHOP PROCEEDINGS (2020)

 

Podujatie je akreditované len pre členov SLK.

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 3 kredity CME za každú časť, spolu 6 kreditov za obe časti webináru.

 

Hlavní partneri:

 

 

Partneri:

 

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
13:00 - 13:40
1. Blok prednášok
Prínos mechanizmu účinku siRNA v sekundárnej prevencii
FEDAČKO, Ján (Lekárska Fakulta UPJŠ v Košiciach & Int.College of Cardiology)

Nový míľnik v liečbe dyslipidémie – inclisiran
PELLA, Daniel (Lekárska Fakulta UPJŠ v Košiciach & Int.College of Cardiology)
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis

13:40 – 13:50 Diskusia
13:50 - 14:30
2. Blok prednášok
Čo nám ponúkajú inhibítory PCSK9 v manažmente LDL cholesterolu?

Aké sú odporúčania a aká je realita?
PELLA, Daniel (Lekárska Fakulta UPJŠ v Košiciach & Int.College of Cardiology)

Ako zlepšiť realitu v praxi?
FEDAČKO, Ján (Lekárska Fakulta UPJŠ v Košiciach & Int.College of Cardiology)
Sympózium podporené spoločnosťou SANOFI

14:30 – 14:40 Diskusia
14:40 - 15:20
3. Blok prednášok
Aktuálne možnosti liečby pre pacientov s chronickým koronárnym syndrómom a budúce možnosti so srdcovým zlyhávaním

Vieme spraviť pre pacientov s chronickým koronárnym syndrómom viac?
FERENČÍKOVÁ, Zuzana (Kardiocentrum, Nitra)

Vericiguat, nová perspektívna molekula v liečbe srdcového zlyhávania
DANKOVÁ, Marcela (NÚSCH, Bratislava)
Sympózium podporené spoločnosťou Bayer

15:20 – 16:00 Záverečná diskusia
Po ukončení webináru si tu budete môcť nájsť záznam z tohto webináru
seminar_img
Info
WEBINÁR - INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY - Christmas Meeting 2021 - 2. časť

Milé kolegyne, milí kolegovia,

 

dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na  Christmas Meeting 2021, ktorý organizuje International College of Cardiology v spolupráci so spoločnosťou EDUprofiPHARM.  

 

Už sme si pomaly zvykli, že odborné podujatia sa presunuli do online priestoru pre pandémiu covid19, avšak nemali by sme zabúdať, že Slovensko z pohľadu kardiovaskulárnej prevencie sa nachádza na konci Európy a hospitalizácie z dôvodu obehovej sústavy predstavujú 2 683/100 000 obyvateľov (7 krajina od konca v EÚ).[1]

 

Kardiovaskulárna mortalita predstavuje 36% všetkých úmrtí v Európskej Únii (rakovina 26%) , vzhľadom na starnúcu populáciu sa číslo KV morbidity a mortality bude len zvyšovať[2],[3], preto prevencia a intervencia KV ochorení by mala predstavovať hlavný „headline“ v spoločnosti napriek pandémii covid19.

 

Témou tohtoročného meetingu budú inovácie v kardiológii a verím, že anglický a slovenský blok prednášok osloví viacerých z Vás.

 

Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na „online“ stretnutie s Vami a verím, že tento vianočný meeting sa stane pevnou súčasťou kalendára odborných podujatí.

 

S pozdravom

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cardiovascular_diseases_statistics

[2] Eurostat (2019) Causes and occurrence of deaths in the EU, 16 July 2019

[3] Is Cardiovascular Disease Slowing Improvements in Life Expectancy? OECD AND THE KING’S FUND WORKSHOP PROCEEDINGS (2020)

 

Podujatie je akreditované len pre členov SLK.

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 3 kredity CME za každú časť, spolu 6 kreditov za obe časti webináru.

 

Hlavní partneri:

 

 

Partneri:

 

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
13:00 - 13:40
1. Blok prednášok
Prínos mechanizmu účinku siRNA v sekundárnej prevencii
FEDAČKO, Ján (Lekárska Fakulta UPJŠ v Košiciach & Int.College of Cardiology)

Nový míľnik v liečbe dyslipidémie – inclisiran
PELLA, Daniel (Lekárska Fakulta UPJŠ v Košiciach & Int.College of Cardiology)
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis

13:40 – 13:50 Diskusia
13:50 - 14:30
2. Blok prednášok
Čo nám ponúkajú inhibítory PCSK9 v manažmente LDL cholesterolu?

Aké sú odporúčania a aká je realita?
PELLA, Daniel (Lekárska Fakulta UPJŠ v Košiciach & Int.College of Cardiology)

Ako zlepšiť realitu v praxi?
FEDAČKO, Ján (Lekárska Fakulta UPJŠ v Košiciach & Int.College of Cardiology)
Sympózium podporené spoločnosťou SANOFI

14:30 – 14:40 Diskusia
14:40 - 15:20
3. Blok prednášok
Aktuálne možnosti liečby pre pacientov s chronickým koronárnym syndrómom a budúce možnosti so srdcovým zlyhávaním

Vieme spraviť pre pacientov s chronickým koronárnym syndrómom viac?
FERENČÍKOVÁ, Zuzana (Kardiocentrum, Nitra)

Vericiguat, nová perspektívna molekula v liečbe srdcového zlyhávania
DANKOVÁ, Marcela (NÚSCH, Bratislava)
Sympózium podporené spoločnosťou Bayer

15:20 – 16:00 Záverečná diskusia
Záznam
WEBINÁR - INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY - Christmas Meeting 2021 - 2. časť
Po ukončení webináru si tu budete môcť nájsť záznam z tohto webináru
WEBINÁR - INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY - Christmas Meeting 2021 - 2. časť
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*
* povinná položka
Dátum a čas:
03.12.2021 13:00
REGISTROVAŤ

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo