Info
Program
Záznam
WEBINÁR - Obezita, ochorenie tela alebo duše?

V spolupráci so spoločnosťou BAUSCH Health Vás srdečne pozývame 12. apríla 2023 o 17:00 na live webinár pod názvom „Obezita, ochorenie tela alebo duše? “. Počas 90 minútového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku MUDr. Tibora Vargu ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH s názvom „Obezita sa dá liečiť“. Venovať sa v nej bude témam ako: obezita v celosvetovom meradle, očakávania a obavy pacientov z klinickej praxe, odporúčania z klinickej praxe. Tešiť sa môžete aj na MUDr. Jozefa Dragašeka, PhD., MSc., MHA, ktorý bude rozprávať o psychických, emocionálnych aspektoch obezity a jej komplexnom manažmente. V jeho prednáške sa bude venovať témam ako: obezita a jej obojsmerný vzťah k ľudskej psychike z pohľadu psychiatra, centrálna regulácia nekontrolovaného jedenia a jeho behaviorálne presahy.  Slovo si prevezme MUDr. Olga Bálková, ktorá si pre nás pripravila tému s názvom „precízna medicína v liečbe obezity“. Na rad prídu témy ako: pridaná hodnota farmakoterapie v komplexnom manažmente liečby obezity, výber farmakoterapie podľa fenotypizácie obéznych pacientov. Odborný program webinára uzavrie MUDr. Tibor Varga ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH s prednáškou v ktorej sa bude venovať manažmentu obezity v ambulantnej praxi. V rámci tejto prednášky budú predmetom záujmu štandardy v liečbe obezity, poisťovne, komunikácia s pacientom a na rad prídu aj 4 kazuistiky.

Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 90 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
MUDr. Tibor Varga ml. PhD. LL.D. DSc. LL.M. MSc. MBA MPH
Obezita sa dá liečiť
MUDr. Tibor Varga ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH
Obezita v celosvetovom meradle.
Očakávania a obavy pacientov z klinickej praxe.
Odporúčania z klinickej praxe.
Kazuistika.
MUDr. Jozef Dragašek PhD. MSc. MHA
Psychické, emocionálne aspekty obezity a jej komplexný manažment
MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MSc., MHA
Obezita a jej obojsmerný vzťah k ľudskej psychike z pohľadu psychiatra.
Je obezita závislosť? Centrálna regulácia nekontrolovaného jedenia a jeho behaviorálne presahy.
Farmakoterapia a komplexný manažment obezity. Farmaká pôsobiace cez CNS
(skúsenosti a praktické rady).
MUDr. Olga Bálková
Precízna medicína v liečbe obezity
MUDr. Olga Bálková
Pridaná hodnota farmakoterapie v komplexnom manažmente liečby obezity.
Výber farmakoterapie podľa fenotypizácie obéznych pacientov.
18:00 - 18:20
Manažment obezity v ambulantnej praxi
MUDr. Tibor Varga ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH
Štandardy v liečbe obezity.
Poisťovne.
Komunikácia s pacientom.
4 kazuistiky.
18:20 - 18:30
Diskusia
Po ukončení webináru si tu budete môcť nájsť záznam z tohto webináru
seminar_img
Info
WEBINÁR - Obezita, ochorenie tela alebo duše?

V spolupráci so spoločnosťou BAUSCH Health Vás srdečne pozývame 12. apríla 2023 o 17:00 na live webinár pod názvom „Obezita, ochorenie tela alebo duše? “. Počas 90 minútového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku MUDr. Tibora Vargu ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH s názvom „Obezita sa dá liečiť“. Venovať sa v nej bude témam ako: obezita v celosvetovom meradle, očakávania a obavy pacientov z klinickej praxe, odporúčania z klinickej praxe. Tešiť sa môžete aj na MUDr. Jozefa Dragašeka, PhD., MSc., MHA, ktorý bude rozprávať o psychických, emocionálnych aspektoch obezity a jej komplexnom manažmente. V jeho prednáške sa bude venovať témam ako: obezita a jej obojsmerný vzťah k ľudskej psychike z pohľadu psychiatra, centrálna regulácia nekontrolovaného jedenia a jeho behaviorálne presahy.  Slovo si prevezme MUDr. Olga Bálková, ktorá si pre nás pripravila tému s názvom „precízna medicína v liečbe obezity“. Na rad prídu témy ako: pridaná hodnota farmakoterapie v komplexnom manažmente liečby obezity, výber farmakoterapie podľa fenotypizácie obéznych pacientov. Odborný program webinára uzavrie MUDr. Tibor Varga ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH s prednáškou v ktorej sa bude venovať manažmentu obezity v ambulantnej praxi. V rámci tejto prednášky budú predmetom záujmu štandardy v liečbe obezity, poisťovne, komunikácia s pacientom a na rad prídu aj 4 kazuistiky.

Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 90 min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
MUDr. Tibor Varga ml. PhD. LL.D. DSc. LL.M. MSc. MBA MPH
Obezita sa dá liečiť
MUDr. Tibor Varga ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH
Obezita v celosvetovom meradle.
Očakávania a obavy pacientov z klinickej praxe.
Odporúčania z klinickej praxe.
Kazuistika.
MUDr. Jozef Dragašek PhD. MSc. MHA
Psychické, emocionálne aspekty obezity a jej komplexný manažment
MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MSc., MHA
Obezita a jej obojsmerný vzťah k ľudskej psychike z pohľadu psychiatra.
Je obezita závislosť? Centrálna regulácia nekontrolovaného jedenia a jeho behaviorálne presahy.
Farmakoterapia a komplexný manažment obezity. Farmaká pôsobiace cez CNS
(skúsenosti a praktické rady).
MUDr. Olga Bálková
Precízna medicína v liečbe obezity
MUDr. Olga Bálková
Pridaná hodnota farmakoterapie v komplexnom manažmente liečby obezity.
Výber farmakoterapie podľa fenotypizácie obéznych pacientov.
18:00 - 18:20
Manažment obezity v ambulantnej praxi
MUDr. Tibor Varga ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH
Štandardy v liečbe obezity.
Poisťovne.
Komunikácia s pacientom.
4 kazuistiky.
18:20 - 18:30
Diskusia
Záznam
WEBINÁR - Obezita, ochorenie tela alebo duše?
Po ukončení webináru si tu budete môcť nájsť záznam z tohto webináru
WEBINÁR - Obezita, ochorenie tela alebo duše?
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka
Dátum a čas:
12.04.2023 17:00
REGISTROVAŤ

Partner

partner_logo