Info
Program
Záznam
WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov

V spolupráci so spoločnosťou ZENTIVA Vás srdečne pozývame 20. mája 2021 o 18:00 na live webinár pod názvom Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov. Webinár je určený pre zdravotné sestry. Prvou témou webináru je úloha sestry v manažmente prevencie a liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie, ktorú nám odprezentuje Mgr. Silvia Bubelínyová. Nasledovať bude Mgr. Margita Mikátová s témou chronického srdcového zlyhávania a životosprávy. Neskôr sa od  Andrei Kováčikovej dozvieme niečo o práci sestry v angiochirurgickej ambulancii so zameraním na pacienta s PAO.  A na záver bohatého programu sa z pohľadu sestry pozrieme na stále aktuálnu tému pandémie COVID-19 v podaní PhDr. Zuzany Varjasiovej. Neváhajte a zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu! Webinár bude zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SK SaPA.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
18:00 - 18:30
Úloha sestry v manažmente prevencie a liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie
Mgr. Silvia Bubelínyová
Ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza
18:30 - 19:00
Chronické srdcové zlyhávanie a životospráva
Mgr. Margita Mikátová
Kardiologická ambulancia, Bratislava
19:00 - 19:30
Práca sestry v angiochirurgickej ambulancii so zameraním na pacienta s PAO
Andrea Kováčiková
Angiochirurgická ambulancia, Bratislava
19:30 - 20:00
Pandémia COVID-19- pohľad sestry
PhDr. Zuzana Varjasiová
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov

V spolupráci so spoločnosťou ZENTIVA Vás srdečne pozývame 20. mája 2021 o 18:00 na live webinár pod názvom Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov. Webinár je určený pre zdravotné sestry. Prvou témou webináru je úloha sestry v manažmente prevencie a liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie, ktorú nám odprezentuje Mgr. Silvia Bubelínyová. Nasledovať bude Mgr. Margita Mikátová s témou chronického srdcového zlyhávania a životosprávy. Neskôr sa od  Andrei Kováčikovej dozvieme niečo o práci sestry v angiochirurgickej ambulancii so zameraním na pacienta s PAO.  A na záver bohatého programu sa z pohľadu sestry pozrieme na stále aktuálnu tému pandémie COVID-19 v podaní PhDr. Zuzany Varjasiovej. Neváhajte a zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu! Webinár bude zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SK SaPA.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120min.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
18:00 - 18:30
Úloha sestry v manažmente prevencie a liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie
Mgr. Silvia Bubelínyová
Ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza
18:30 - 19:00
Chronické srdcové zlyhávanie a životospráva
Mgr. Margita Mikátová
Kardiologická ambulancia, Bratislava
19:00 - 19:30
Práca sestry v angiochirurgickej ambulancii so zameraním na pacienta s PAO
Andrea Kováčiková
Angiochirurgická ambulancia, Bratislava
19:30 - 20:00
Pandémia COVID-19- pohľad sestry
PhDr. Zuzana Varjasiová
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB
Záznam
WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*
* povinná položka

Partner

partner_logo