NURSE tribune

V tejto sekcii nájdete všetky čísla časopisu NURSE tribune.

 

Časopis NURSE tribune je samostatná odborná príloha časopisu MEDICUS news. Je určený sestrám z rôznych odborných špecializácií a pôrodným asistentkám.

 

Je distribuovaný sestrám na Slovensku 4-krát do roka, v náklade 15 000 ks prostredníctvom časopisu MEDICUS news.

 

Časopis prináša prehľadne a zrozumiteľne spracované informácie z oblasti farmakoterapie a klinickej praxe, ktoré sú podávané uznávanými odborníkmi v danej oblasti zo Slovenska i Čiech Okrem aktuálnych odborných tém prináša aj informácie z legislatívno-právnej oblasti.

 

AD TEST, ktorý je súčasťou každého čísla dáva sestrám možnosť upevniť si svoje nadobudnuté poznatky.

 

Prvé číslo bude vychádzať  v október 2019

Rok 2019

NURSE tribune 01-2019