Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre LIVE - uskutočnené

WEBINÁR - VIRTUAL BONE Academy 2022
Webináre

WEBINÁR - VIRTUAL BONE Academy 2022

Dátum pridania: 22.06.2022 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na LIVE webinár pod názvom VIRTUAL BONE Academy 2022, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 22. júna 2022 o 16:00. Webinárom Vás bude sprevádzať prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, ktorý otvorí program s jeho prednáškou pod názvom Čo hovoria nové dáta o liečbe osteoporózy u nás a vo svete. MUDr. Soňa Dubecká, PhD. nám vo svojej prednáške prezradí aké sú možnosti liečby mužskej osteoporózy. Nasledovať bude téma dlhodobej liečby osteoporózy počas COVID pandémie a po nej v podaní MUDr. Petera Vaňugu, PhD. A na záver sa s MUDr. Katarínou Mikuškovou, PhD. pozrieme na to, aký je pohľad stomatológa na možné riziko spojené s liečbou osteoporózy. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Cardiology Education Forum 2022 2. blok
Webináre

WEBINÁR - Cardiology Education Forum 2022 2. blok

Dátum pridania: 09.06.2022 | Eduprofipharm

Milé kolegyne, milí kolegovia,

 

dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na Cardiology Education Forum 2022, ktorý organizuje Centrum Klinického a Predklinického Výskumu MEDIPARK UPJŠ LF v Košiciach v spolupráci s International College of Cardiology a EDUprofiPHARM. 

 

Slovensko z pohľadu kardiovaskulárnej prevencie sa nachádza na konci Európy a hospitalizácie z dôvodu obehovej sústavy predstavujú 2 683/100 000 obyvateľov (7 krajina od konca v EÚ)[1]. Kardiovaskulárna mortalita predstavuje 36% všetkých úmrtí v Európskej Únii (rakovina 26%). Vzhľadom na starnúcu populáciu a post-covid dobu sa číslo KV morbidity a mortality bude len zvyšovať[2],[3].

 

Predmetom tohtoročného webinára budú bloky prednášok v slovenskom jazyku na tému: Súčasnosť kardiovaskulárnej terapie

 

V našej každodennej klinickej praxi sa postupne objavujú nové možnosti KV terapie na jednej strane, ale aj určité limitácie na druhej strane, na ktoré sa spoločne pokúsime poukázať.

 

Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na „online“ stretnutie s Vami a verím, že Cardiology Education Forum sa stane pevnou súčasťou kalendára odborných podujatí.

 

S pozdravom

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cardiovascular_diseases_statistics

[2] Eurostat (2019) Causes and occurrence of deaths in the EU, 16 July 2019: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-/asset_publisher/VWJkHuaYvLIN/content/DDN-20190716-1

[3] Is Cardiovascular Disease Slowing Improvements in Life Expectancy? OECD AND THE KING’S FUND WORKSHOP PROCEEDINGS (2020) https://www.oecd.org/fr/publications/is-cardiovascular-disease-slowing-improvements-in-life-expectancy-47a04a11-en.htm

 

Podujatie je akreditované len pre členov SLK.

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 2 kredity CME za každú časť, spolu 4 kredity za obe časti webináru.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Cardiology Education Forum 2022 1. blok
Webináre

WEBINÁR - Cardiology Education Forum 2022 1. blok

Dátum pridania: 08.06.2022 | Eduprofipharm

Milé kolegyne, milí kolegovia,

 

dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na Cardiology Education Forum 2022, ktorý organizuje Centrum Klinického a Predklinického Výskumu MEDIPARK UPJŠ LF v Košiciach v spolupráci s International College of Cardiology a EDUprofiPHARM. 

 

Slovensko z pohľadu kardiovaskulárnej prevencie sa nachádza na konci Európy a hospitalizácie z dôvodu obehovej sústavy predstavujú 2 683/100 000 obyvateľov (7 krajina od konca v EÚ)[1]. Kardiovaskulárna mortalita predstavuje 36% všetkých úmrtí v Európskej Únii (rakovina 26%). Vzhľadom na starnúcu populáciu a post-covid dobu sa číslo KV morbidity a mortality bude len zvyšovať[2],[3].

 

Predmetom tohtoročného webinára budú bloky prednášok v slovenskom jazyku na tému: Súčasnosť kardiovaskulárnej terapie

 

V našej každodennej klinickej praxi sa postupne objavujú nové možnosti KV terapie na jednej strane, ale aj určité limitácie na druhej strane, na ktoré sa spoločne pokúsime poukázať.

 

Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na „online“ stretnutie s Vami a verím, že Cardiology Education Forum sa stane pevnou súčasťou kalendára odborných podujatí.

 

S pozdravom

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cardiovascular_diseases_statistics

[2] Eurostat (2019) Causes and occurrence of deaths in the EU, 16 July 2019: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-/asset_publisher/VWJkHuaYvLIN/content/DDN-20190716-1

[3] Is Cardiovascular Disease Slowing Improvements in Life Expectancy? OECD AND THE KING’S FUND WORKSHOP PROCEEDINGS (2020) https://www.oecd.org/fr/publications/is-cardiovascular-disease-slowing-improvements-in-life-expectancy-47a04a11-en.htm

 

Podujatie je akreditované len pre členov SLK.

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 2 kredity CME za každú časť, spolu 4 kredity za obe časti webináru.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Prečo pacienti kladú odpor, dokonca aj voči pozitívnej zmene?
Webináre

WEBINÁR - Prečo pacienti kladú odpor, dokonca aj voči pozitívnej zmene?

Dátum pridania: 06.06.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou NovoNordisk Vás srdečne pozývame 6. júna 2022 16:30 na live webinár pod názvom Prečo pacienti kladú odpor dokonca aj voči pozitívnej zmene? Na otázku bude odpovedať a diskutovať Mgr. Aleš Bednařík, psychológ a facilitátor, ktorý sa okrem iného venuje aj psychológii komunikácie lekára s pacientom. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcim prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 90 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Zdravie muža
Webináre

WEBINÁR - Zdravie muža

Dátum pridania: 02.06.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou BAYER Vás srdečne pozývame 2. júna o 17:00 na live  webinár pod názvom Zdravie muža. Počas dvojhodinového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku od prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP s názvom Multidicisplinárny pohľad na liečbu testosterónom. Nasledovať bude MUDr. Martin Hrivňák, PhD. , s ktorým sa  pozrieme na zdravie muža z pohľadu andrológa a sexuológa. Názov prednášky je Hypogonadizmus. Posledná téma je Liečba pacienta s nedostatkom TST a odprezentuje nám ju MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Bude sa zaoberať možnosťami liečby, klinickou účinnosťou liečby a odprezentuje nám aj kazuistiku.  Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Dyslipidémia a zdravotnícke tvrdenia
Webináre

WEBINÁR - Dyslipidémia a zdravotnícke tvrdenia

Dátum pridania: 01.06.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Viatris Vás srdečne pozývame 1. júna 2022 o 18:00 na live webinár pod názvom - Dyslipidémia a zdravotnícke tvrdenia. Hodinový odborný program otvorí prednáškou o medicínskych dôkazoch a zdravotníckych tvrdeniach na krvné lipidy doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. Slovo po nej preberie MUDr. Ivan Majerčák, ktorý pohovorí o pohľade do koronárnej artérie. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a laborantov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLeK a SK MTP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more