Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre LIVE - uskutočnené

WEBINÁR - Nová éra v liečbe obezity
Webináre

WEBINÁR - Nová éra v liečbe obezity

Dátum pridania: 11.05.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Novo Nordisk Slovensko Vás srdečne pozývame 11. mája 2022 o 17:00 na live webinár pod názvom Nová éra v liečbe obezity. Odborný program otvoria predsedajúci doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH a MUDr. Peter Makara, MPH. Nasledovať bude prvá prednáška od MUDr. Ivana Majerčáka, PhD. , ktorá nesie názov Obezita je choroba. Na otázku „prečo je ťažké schudnúť a udržať si to?“ sa nám pokúsi odpovedať prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. prostredníctvom prednášky s názvom „Úloha mozgu v regulácii chute do jedla, fyziologická úloha GLP-1 a metabolická adaptácia“. Ďalej nám prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD. priblíži očakávania od agonistov GLP-1 receptorov v liečbe obezity v jej prednáške s názvom „Dlhodobá účinnosť a ďalšie kardiometabolické prínosy GLP-1 RA v liečbe obezity“. A v závere podujatia nám MUDr. Peter Vaňuga PhD., MPH bude rozprávať o bezpečnostných profiloch a praktických radách k iniciácii liečby liraglutidom. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK, SK SaPA.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ako správne na to po druhý krát, alebo čo sa nám zatiaľ podarilo? Sme na tej správnej ceste?
Webináre

WEBINÁR - Ako správne na to po druhý krát, alebo čo sa nám zatiaľ podarilo? Sme na tej správnej ceste?

Dátum pridania: 25.04.2022 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou VIATRIS Vás pozýva 25. apríla o 17:00 na live webinár s názvom „ Ako správne na to po druhý krát, alebo čo sa nám zatiaľ podarilo?

Sme na tej správnej ceste? Praktické otázky a odpovede, bodovanie a poisťovne... “.

Na programe sú prednášky a diskusia na uvedené témy:

    Ako sa na „deravý groš“ pozerá poisťovňa?

    Čo sa nám podarilo dosiahnuť v partnerstve lekár-poisťovňa?

    Kam by sa mala uberať diabetologická prax 21. storočia?

 

A mnoho ďalších otázok...

 

Diskutovať a prednášať budú zaujímaví hostia:

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., predsedníčka Slovenská diabetologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., hlavný odborník MZ SR pre odbor diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., Špecialista pre kategorizáciu a úhradové mechanizmy

MUDr. Ingrid Dúbravová, Riaditeľka odboru interných revíznych činností, Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Mgr. Soňa Labajová, Vedúca oddelenia inovatívnych programov ZS, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

 

Odborným programom Vás budú sprevádzať MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA., MUDr. Eva Žakovičová, PhD.  Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť.  Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Prínos a rola sestry v (psycho)edukácii pacientov
Webináre

WEBINÁR - Prínos a rola sestry v (psycho)edukácii pacientov

Dátum pridania: 12.04.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Lundbeck Vás srdečne pozývame 12. apríla 2022 17:00 na live webinár pod názvom Prínos a rola sestry v (psycho)edukácii pacientov. V rámci 120 minútového odborného programu Vám PhDr. Pavla Banýrová priblíži edukačné techniky pre uľahčenie práce sestry. MUDr. Zuzana Janíková predstaví nový psychoedukačný program PRElaps 2.0. Na záver doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH pohovorí o profesionálnych kompetenciách sestry v procese psychoedukácie. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania SK SaPA a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Ďalšie 2 kredity máte možnosť získať vyplnením AD TESTu.

 

Určené pre: SK SaPA

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Uvoľnite sa!
Webináre

WEBINÁR - Uvoľnite sa!

Dátum pridania: 07.04.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou SANDOZ Vás srdečne pozývame 7. apríla 2022 o 17:30 na live webinár pod názvom Uvoľnite sa! Odborný program je naozaj pestrý o čom svedčí aj zastúpenie rôznych špecializácií prednášajúcich. Program zaháji PharmDr. Mária Göböová, PhD. a rozprávať bude o tom, ako znalosti farmakologického profilu lieku vedú k efektívnej a bezpečnej liečbe myorelaxanciami. Slovo prevezme MUDr. Peter Makara, ktorý nám vysvetlí čo znamená pojem “Uvoľnite sa” v ambulancii praktického lekára. Nasledovať bude MUDr. Tibor Göbö s jeho prednáškou na tému “Uvoľnite sa” v ambulancii neurológa. Následne bude MUDr. Martin Žabka, PhD.  rozprávať na tému “Uvoľnite sa” z pohľadu ortopéda. A na záver programu si pre nás MUDr. Peter Klein, MBA pripravil prednášku na tému uvoľnenia pomocou cvičenia pre pacientov aj s inštruktívnym videom. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Inovácie a novinky vo farmácii
Webináre

WEBINÁR - Inovácie a novinky vo farmácii

Dátum pridania: 06.04.2022 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na LIVE webinár pod názvom Inovácie a novinky vo farmácii, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou Zentiva. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 6. apríla 2022 o 18:00. Celým webinárom Vás bude sprevádzať prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Odborný program otvorí PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD. prednáškou na tému Konvenčné perorálne feropreparáty vs. inovatívna perorálna formulácia železa. Nasledovať bude doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., ktorý Vám predstaví Bilastin v súčasnej palete antihistaminík. Program uzavrie prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. s prednáškou o súčasnom farmakologickom pohľade na tradičnú kombináciu rutínu a vitamínu C v terapii kapilárnej fragility. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania farmaceutov a laborantov budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLeK a SK MTP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Odfúknite alergiu
Webináre

WEBINÁR - Odfúknite alergiu

Dátum pridania: 05.04.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Krka Vás srdečne pozývame 5. apríla 2022 17:30 na live webinár pod názvom Odfúknite alergiu. Odborným programom Vás naživo bude sprevádzať PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD., ktorá Vám zároveň aj predstaví tému Aktívne dni a pokojné noci s alergiou. Nasledovať bude MUDr. Zuzana Abaffyová, ktorá Vám odpovie na otázku Atopický pochod - vieme ho ovplyvniť? Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov, farmaceutov a laborantov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Ďalšie 2 kredity máte možnosť získať vyplnením AD TESTu.

 

Určené pre: SLK, SLeK a SK MTP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more