Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre LIVE - uskutočnené

WEBINÁR - Dôležitosť medziodborovej spolupráce pri manažmente chrípky a respiračných ochorení
Webináre

WEBINÁR - Dôležitosť medziodborovej spolupráce pri manažmente chrípky a respiračných ochorení

Dátum pridania: 19.09.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Viatris a so spoločnosťou Novo C plus  Vás pozývame na live webinár s názvom „Dôležitosť medziodborovej spolupráce pri manažmente chrípky a respiračných ochorení“. Webinár je určený pre zdravotné sestry a uskutoční sa 19.09.2023 o 17:00 hod. V úvode odborného programu bude MUDr. Jana Kiseľová rozprávať o očkovaní proti chrípke z pohľadu imunológa. Druhou prednáškou - Infekcie dýchacích ciest verzus očkovanie, Vás prevedie PhDr. Zuzana Varjasiová. O očkovaní z pohľadu všeobecného lekára a úlohe zdravotnej sestry bude hovoriť  MUDr. Adriana Šimková, PhD. a Bc. Zuzana Bročková. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre SK SaPA.

 

Odhadované trvanie webináru 90 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Ako správne očkovať - 2. časť
Webináre

WEBINÁR - Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Ako správne očkovať - 2. časť

Dátum pridania: 20.06.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na 2. časť live webináru s názvom „Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Ako správne očkovať“. Webinár je určený pre lekárnikov a uskutoční sa 20. júna 2023 o 17:30 hod. Úvodné slovo odborného programu bude mať PharmDr. Miroslava Snopková, ktorá nás uvedie do tematiky. V prvej časti odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku PharmDr. Ema Paulino na tému - Flu vaccination – in the adult and in the paedriatic populations, kde bude rozoberať očkovanie proti chrípke u detí a dospelých. Po prednáške bude moderovaná diskusia s prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, s ktorým budete môcť diskutovať na tému prvej prednášky. Odborný program uzavrie prednáška PharmDr. Ema Paulino na tému - First aid measures for vaccination adverse events, ktorá je zameraná na opatrenie prvej pomoci pri nežiaducich účinkoch očkovania. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so slovenskými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLeK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (KOŠICE)
Webináre

WEBINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (KOŠICE)

Dátum pridania: 07.06.2023 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na LIVE STREAM semináru s názvom „Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii“, ktorý sa bude konať 7. júna 2023 od 16:00 hod. v hoteli Double Tree Hilton, Košice. Vy môžete seldovať prednášky online, z pohodlia Vášho domova. Odborný program sme zostavili do 6 prednášok. Na úvod nám bude rozprávať PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. o perorálnych liekových formách. Slovo následne prevezme doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. a venovať sa bude nežiadúcim potravinovým reakciám s dôrazom na potravinovú intoleranciu. Pokračovať bude prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať zinkom, imunitným systémom, infekciou a imunitnou homeostázou. Ďalej bude rozprávať doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. o dojčenských kolikách. Nasledovať bude prednáška PharmDr. Radoslava Daniša, PhD. v ktorej prezradí niečo o farmakologickej liečbe akútnej gastroenteritídy. Na záver prevezme slovo PharmDr. Filip Max s témou vitamín D. Do diskusie sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 3 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK a SK MTP

Čítaj viac >>

WEBINÁR - FEMINA webinár
Webináre

WEBINÁR - FEMINA webinár

Dátum pridania: 06.06.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Klosterfrau Vás srdečne pozývame 6. júna 2023 o 17:00 na live webinár pod názvom „FEMINA webinár, webinár nie len pre ženy... počas 60 minútového odborného programu si môžete vypočuť dve prednášky. Prvú prednášku, s názvom “Ako na spánok z pohľadu psychiatra“ bude prezentovať MUDr. Zuzana Vančová, PhD. Druhú prednášku si vypočujeme od MUDr. Romana Tomaškina, PhD., ktorý bude hovoriť na tému Infekcií dolných močových ciest – úskalia diagnostiky a liečby v praxi. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov, farmaceutov, laborantov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK, SK MTP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (BRATISLAVA)
Webináre

WEBINÁR - Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii (BRATISLAVA)

Dátum pridania: 30.05.2023 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na LIVE STREAM seminára s názvom „Inovatívne liekové formy v prevencii a v terapii“, ktorý sa bude konať 30. mája 2023 od 16:00 hod. v hoteli Bratislava, Bratislava. Vy môžete seldovať prednášky online, z pohodlia Vášho domova. Odborný program sme zostavili do 6 prednášok. Na úvod nám doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. bude rozprávať o dojčenských kolikách. Pokračovať bude prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať zinkom, imunitným systémom, infekciou a imunitnou homeostázou. Slovo následne prevezme doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. a venovať sa bude nežiadúcim potravinovým reakciám s dôrazom na potravinovú intoleranciu. Neskôr sa s prof. PharmDr. Pavelom Mučaji, PhD. pozrieme na perorálne liekové formy. Ďalej slovo prevezme PharmDr. Filip Max s témou vitamín D. Na záver programu nám PharmDr. Radoslav Daniš, PhD. prezradí aj niečo o farmakologickej liečbe akútnej gastroenteritídy. Do diskusie sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 3 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK a SK MTP

Čítaj viac >>

WEBINÁR ​​​​​​- Kde sme a kam smerujeme? Ekonomická realita a perspektíva slovenských lekární
Webináre

WEBINÁR ​​​​​​- Kde sme a kam smerujeme? Ekonomická realita a perspektíva slovenských lekární

Dátum pridania: 29.05.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou  Vás srdečne pozývame 29. mája 2023 o 18:00 na live webinár s názvom „Kde sme a kam smerujeme? Ekonomická realita a perspektíva slovenských lekární“. Počas dvojhodinového odborného programu budete mať možnosť vypočuť si odbornú diskusiu na tému webinára. Diskutovať budúPharmDr. Ondrej Sukeľ, PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. a PharmDr. Norbert Chano. Počas celého webinára sa môžete zapojiť do diskusie prostredníctvom live chatu, kde môžete klásť svoje otázky. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLeK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more