Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre LIVE - uskutočnené

WEBINÁR - INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY - Christmas Meeting 2022  2. časť
Webináre

WEBINÁR - INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY - Christmas Meeting 2022 2. časť

Dátum pridania: 08.12.2022 | Eduprofipharm

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na druhý ročník  Christmas Meeting 2022, ktorý organizuje opäť International College of Cardiology v spolupráci so spoločnosťou EDUprofiPHARM. Už sme si pomaly zvykli, že odborné podujatia sa presunuli do online priestoru a tak aj toto podujatie budete môcť sledovať z pohodlia Vášho domova. Témou tohtoročného meetingu budú inovácie v kardiológii a verím, že anglický a slovenský blok prednášok osloví viacerých z Vás. Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na „online“ stretnutie s Vami a verím, že aj tento vianočný meeting Vám prinesie veľa odborných poznatkov a skúsenosti do Vašej praxe.

S pozdravom

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

 

Určené pre členov: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 180 min.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY - Christmas Meeting 2022  1. časť
Webináre

WEBINÁR - INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY - Christmas Meeting 2022 1. časť

Dátum pridania: 07.12.2022 | Eduprofipharm

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na druhý ročník  Christmas Meeting 2022, ktorý organizuje opäť International College of Cardiology v spolupráci so spoločnosťou EDUprofiPHARM. Už sme si pomaly zvykli, že odborné podujatia sa presunuli do online priestoru a tak aj toto podujatie budete môcť sledovať z pohodlia Vášho domova. Témou tohtoročného meetingu budú inovácie v kardiológii a verím, že anglický a slovenský blok prednášok osloví viacerých z Vás. Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na „online“ stretnutie s Vami a verím, že aj tento vianočný meeting Vám prinesie veľa odborných poznatkov a skúsenosti do Vašej praxe.

S pozdravom

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

Určené pre členov: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 180 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Zamerať sa na PASI alebo kvalitu života?
Webináre

WEBINÁR - Zamerať sa na PASI alebo kvalitu života?

Dátum pridania: 06.12.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou AMGEN Vás srdečne pozývame 6. decembra 2022 o 17:00 na live webinár pod názvom „Zamerať sa na PASI alebo kvalitu života?“. Počas dvojhodinového odborného programu Vás bude sprevádzať MUDr. Tomáš Kampe, MPH. V prvej prednáške odborného programu bude prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH odpovedať na otázku - Aká je záťaž ochorenia psoriatických pacientov s včasnou oligoartritídou? Slovo potom prevezme MUDr. Tomáš Kopal, ktorý sa bude vo svojej prezentácii venovať významu personalizovaného prístupu k liečbe u pacientov so stredne ťažkou psoriázou. V závere podujatia sa MUDr. Tomáš Kampe, MPH podelí o svoj pohľad na tému pozície apremilastu v liečbe psoriázy. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre členov: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Otvorene o inkontinencii 4. Časť
Webináre

WEBINÁR - Otvorene o inkontinencii 4. Časť

Dátum pridania: 05.12.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou a spoločnosťou Essity Slovakia Vás srdečne pozývame na 4. časť série  LIVE webinárov s názvom „Otvorene o inkontinencii“. Odborným programom tejto štvrtej časti Vás 5. decembra 2022 o 18:00 bude sprevádzať riaditeľka sekretariátu a koordinátor sústavného vzdelávania Slovenskej lekárnickej komory Mgr. Lenka Vasiľová.  Spolu s Bc. Soňou Kratochvíľovou, zdravotnou sestrou, lektorkou a produktovou špecialistkov budú hovoriť o rôznych typoch inkontinenčných pomôcok, zamerajú sa na poradenstvo v oblasti inkontinencie a tiež budú hovoriť aj legislatíve v súvislosti s preskripciou inkontinenčných pomôcok.

Počas celého webinára sa môžete zapojiť do diskusie prostredníctvom live chatu, kde môžete klásť svoje otázky. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a laborantov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred. Ďalšie 2 kredity môžete získať vyplnením AD TESTu.  

 

Určené pre: SLeK,  SK MTP,  SKIZP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19
Webináre

WEBINÁR - Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19

Dátum pridania: 30.11.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Pfizer Vás srdečne pozývame 30. novembra 2022 o 17:00 na live webinár s názvom Sú liekové interakcie reálnou prekážkou? – benefity a riziká antivirotickej liečby COVID-19. Dvojhodinovým odborným programom Vás naživo bude sprevádzať odborný garant a chairman podujatia MUDr. Adriana Šimková, PhD. V úvode odborného programu bude MUDr. Katarína Dostálová rozprávať o rizikách v spojení s COVID-19 z pohľadu pneumológa. Slovo si neskôr prevezme MUDr. Anna Vachulová, PhD., ktorá nám odprezentuje tému s názvom - COVID-19 a pacient s KVS ochorením z pohľadu kardiológa. Na COVID-19 z pohľadu všeobecného lekára sa pozrieme spoločne s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., ktorá nám prezradí aj aktuality a praktické skúsenosti k tejto téme. Nasledovať bude PharmDr. Mária Göböová, PhD. so svojou prezentáciu  v ktorej sa bude venovať manažmentu potenciálnych liekových interakcií antivirotickej liečby. V závere programu bude nasledovať diskusia so všetkými prednášajúcimi + interaktívne otázky a modelové situácie rizikových pacientov s COVID-19 a manažment farmakoterapie. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, SK SaPA.

Odhadované trvanie webináru 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Človek, ktorý zvláda súčasnú dobu
Webináre

WEBINÁR - Človek, ktorý zvláda súčasnú dobu

Dátum pridania: 29.11.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou SCHWABE SLOVAKIA s. r. o. Vás srdečne pozývame 29. novembra 2022 o 18:00 na live webinár s názvom „Človek, ktorý zvláda súčasnú dobu“. Počas dvojhodinového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku Mgr. MUDr. Jozefa Dragašeka, PhD., MHA na tému: Doba stresová – ako ju zvládať? Praktické tipy (nielen) pre pacientov. V druhej časti odborného programu sa bude PharmDr. Dana Pavelová venovať  téme: Funkčné poruchy trávenia  – aj tu môže psychika „zamiešať karty“.

Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradenýdo kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a laborantov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTU. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLeK, SK MTP.

 

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more