PHARMA tribune

V tejto sekcii nájdete všetky čísla časopisu PHARMA tribune

 

Časopis PHARMA tribune vychádza v náklade 2.200 ks, 3x ročne.

 

Je distribuovaný zadarmo na adresy všetkých lekární na Slovensku (vrátane nemocničných a poliklinických). Časopis prináša prehľadne a zrozumiteľne spracované informácie z oblasti farmakoterapie a klinickej praxe, ktoré sú podávané uznávanými odborníkmi v danej oblasti zo Slovenska i Čiech. Okrem aktuálnych odborných tém prináša aj informácie z legislatívno-právnej oblasti.

 

AD TEST, ktorý je súčasťou každého čísla dáva farmaceutom a farmaceutickým laborantom možnosť upevniť si svoje nadobudnuté poznatky.

 

Šéfredaktor:

Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

 

Redakčná rada:

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA,FAAAAI,  prof. PharmDr. Jan Kyselovič, CSc., doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH., doc, MUDr. Jiří Slíva, Ph. D., MUDr. Igor Bartl, MUDr. Jozef Klucho, MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., MUDr. Peter Vadkerti, MUDr. Peter Lipovský, MUDr. Viktor Jankó, PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, PharmDr. Peter Ceniga, PharmDr. Michaela Cenigová, PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.

 

ISSN 2644-5735

 

Rok 2024

Periodikum PHARMA tribune 1/2024 1-2024