Určené pre
Miesto konania
Dátum od:
Dátum do:

Uskutočnené semináre

Diabetologický regio-seminár 2021 žilinského a trenčianskeho kraja
Semináre

Diabetologický regio-seminár 2021 žilinského a trenčianskeho kraja

Dátum pridania: 26.05.2021 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťami Mundipharma, Eli Lilly a Merck Vás srdečne pozývame na Diabetologický regio-seminár 2021 žilinského a trenčianskeho kraja, ktorý sa bude konať 15. júna 2021 o 16:00-18:00 v hoteli Holiday INN v Žiline. V rámci odborného programu stretnutia diabetológov krajov Vám svoje najaktuálnejšie poznatky a skúsenosti prednesú MUDr. Ingrid Bugáňová, MUDr. Alena Gabrišová a MUDr. Vladimír Radolec.

 

Seminár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Účastníci na záver seminára obdržia certifikáty.

Čítaj viac >>

Medziodborové dialógy v liečbe hypotyreózy a neplodnosti
Semináre

Medziodborové dialógy v liečbe hypotyreózy a neplodnosti

Dátum pridania: 02.03.2021 | Eduprofipharm

Akcia sa presúva do II. polovice roka 2021. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať

 

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou IBSA Vás srdečne pozýva na odborný seminár pod názvom Medziodborové dialógy v liečbe hypotyreózy a neplodnosti, ktorý sa uskutoční 15. mája na Táloch pod záštitou doc. MUDr. Jána Podobu, CSc. Odborným programom Vás budú sprevádzať významní odborníci v danej oblasti a predstavia Vám témy a nové poznatky  v rámci ochorenia štítnej žľazy a gravidity,  dozviete sa, aké sú štatistiky v rámci mužskej a ženskej neplodnosti na Slovensku, ako aj  o využití selénu pri autoimunitnej tyreopatii.

 

Prihlásiť sa na seminár je možné len telefonicky alebo e-mailom kvôli obmedzeným kapacitám

Čítaj viac >>

Jarný kardiologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe
Semináre

Jarný kardiologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe

Dátum pridania: 01.03.2021 | Eduprofipharm

18. - 19. jún 2021

V spolupráci so spoločnosťou Sanofi Vás srdečne pozývame na Jarný kardiologický seminár 2021, ktorý sa uskutoční 18. a 19. júna 2021 na Donovaloch pod záštitou prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

Odborným programom Vás budú sprevádzať významní prednášajúci a tematicky sa budeme venovať z viacerých hľadísk akútnemu koronárnemu syndrómu, prognóze rizikových pacientov po AKS, pacientom po cievnej mozgovej príhode a pacientom vo vysokom a veľmi vysokom KV riziku a s diabetes mellitus. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb priblíži svoj prístup v zlepšení manažmentu liečby dyslipoproteinémií po AKS. Pozrieme sa aj na manažment liečby dyslipoproteinémií a sociálno – právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Prihlásiť sa na seminár je možné tu: 

www.jarnykardioseminar.sk

Čítaj viac >>

Jarný diabetologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe
Semináre

Jarný diabetologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe

Dátum pridania: 28.02.2021 | Eduprofipharm

11. – 12. jún 2021

V spolupráci so spoločnosťou Sanofi Vás srdečne pozývame na Jarný diabetologický seminár 2021, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júna 2021 na Donovaloch pod záštitou doc. MUDr. Zbyneka Schronera, PhD.

V rámci programu Vás budú sprevádzať významní odborníci, s ktorými si zrekapitulujete už storočnicu základného piliera diabetu – inzulínu. Hodnotiť sa bude aj fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu, dozviete sa o skrytej hrozbe hypercholesterolémií a pozriete sa aj na začarované kruhy v liečbe diabetu 2.typu, ako aj na vplyv moderných technológií pri voľbe bazálneho inzulínu. Na záver sa budeme venovať aj sociálno-právnym aspektom zdravotnej starostlivosti.

Prihlásiť sa na seminár je možné tu: 

www.jarnydiaseminar.sk

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - GCP Training I.
Semináre

WEBINÁR - GCP Training I.

Dátum pridania: 15.10.2020 | Eduprofipharm

Spoločnosť Pfizer Vás pozýva na GCP Training formou live webináru, ktorý sa uskutoční 12.11.2020 o 13:30 v dvoch sériách s obsahom prednášok spolu v 6 tréningových moduloch.

Každý účastník obdrží zároveň  aj certifikát o absolvovaní tréningového programu ITP. Certifikát je uznávaný  všetkými  farmaceutickými  spoločnosťami spolupracujúcimi na platforme Transcelerate.

Na záver podujatia je pre Vás pripravená diskusia so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu.

Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a sú mu pridelené 3 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - GCP Training II.
Semináre

WEBINÁR - GCP Training II.

Dátum pridania: 15.10.2020 | Eduprofipharm

Spoločnosť Pfizer Vás pozýva na GCP Training formou live webináru, ktorý sa uskutoční 13.11.2020 o 13:30 v dvoch sériách s obsahom prednášok spolu v 6 tréningových moduloch.

Každý účastník obdrží zároveň  aj certifikát o absolvovaní tréningového programu ITP. Certifikát je uznávaný  všetkými  farmaceutickými  spoločnosťami spolupracujúcimi na platforme Transcelerate.

Na záver podujatia je pre Vás pripravená diskusia so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu.

Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a sú mu pridelené 3 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more