Určené pre
Miesto konania
Dátum od:
Dátum do:

Uskutočnené semináre

Seminár - PRIMARY - KON jar 2024
Semináre

Seminár - PRIMARY - KON jar 2024

Dátum pridania: 22.04.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci  s jednotlivými stavovskými komorami Vás pozýva na sériu odbornej konferencie so zameraním na primárnu starostlivosť o pacienta v ambulancii lekára prvého kontaktu a v lekárni  pod názvom  PRIMARY - KON jar 2024.  Semináre sú zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK, SLeK, SK MTP a SK SaPA. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými príslušnými komorami. Podujatiu boli pridelené 4 kredity.

Primárna starostlivosť je vo vašich rukách ...

 

 Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

• 15. 5. 2024 Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2

• 16. 5. 2024 Košice, Kongres Hotel ROCA Košice, Južná trieda 1590/117

• 21. 5. 2024 Žilina, Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2

• 22. 5. 2024 Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

 

 Určené pre: lekárov (SLK), farmaceutov (SLeK), laborantov (SK MTP) a zdravotné sestry (SK SaPA)

Čítaj viac >>

SEMINÁR -  BONE Academy 2024 (Bratislava)
Semináre

SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Bratislava)

Dátum pridania: 28.01.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.17. apríla 2024 v NH HOTEL GATE ONE BRATISLAVA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Pavla Masaryka, CSc. sa bude venovať otázke zlepšenia záchytu osteoporotických zlomenín. Neskôr sa Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a hovoriť bude o nových možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní doc. MUDr. Emőke Šteňovej, PhD. V závere programu nám MUDr. Beata Špániková, PhD. povie niečo k účinnej prevencii kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora SK SaPA pridelili podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

PRO BIOS I. – ODBORNÝ SEMINÁR
Semináre

PRO BIOS I. – ODBORNÝ SEMINÁR

Dátum pridania: 27.01.2024 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na seminár s názvom „PRO BIOS I.“, ktorý sa bude konať 16. apríla 2024 od 16:00 hod. v hoteli Bratislava,  Seberíniho 9, Bratislava. Odborný program je zostavený zo šiestich prednášok. V úvode programu bude MUDr. Martin Matejka, PhD. rozprávať o vitamínoch B v súvislosti s deťmi. MUDr. Vladimír Holec, PhD. nám zodpovie otázku, čo vyplýva z aktuálnych európskych guidelines ohľadom inteligentnej voľby probiotika. Ďalšou zaujímavou témou bude téma - Vitamín D - Konsenzus panelu odborníkov pre strednú Európu, a odprezentuje ju PharmDr. Filip Max. V druhej polovici programu sa môžete tešiť na prednášku od MUDr. Dušana Baláža s názvom „Saccharomyces boulardii a jej miesto v eradikačnej liečbe infekcie H. pylori.“ Veľmi aktuálna téma Histamínovej intolerancie odznie v podaní MUDr. Marty Serdahelyovej. A v závere odborného programu preberieme s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD. nové kompetencie a inovatívne prístupy v manažmente pacienta v ambulancii VLD.

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 3 kredity.

Určené pre lekárov.

 

Čítaj viac >>

SEMINÁR -  BONE Academy 2024 (Banská Bystrica)
Semináre

SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Banská Bystrica)

Dátum pridania: 26.01.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.16. apríla 2024 v Hoteli LUX, NÁMESTIE SLOBODY 397/2, BANSKÁ BYSTRICA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Zlaty Kmečovej, PhD. sa bude venovať starostlivosťi o pacientov so zvýšeným rizikom nízkotraumatikých fraktúr. Neskôr sa doc. MUDr. Martin Kužma, PhD. bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme MUDr. Peter Vaňuga, PhD., a hovoriť bude o rozšírených možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

8. seminár praktických diabetológov Slovenska
Semináre

8. seminár praktických diabetológov Slovenska

Dátum pridania: 25.01.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 12. a 13. apríla 2024 v Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8. seminár sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Účinnosť a bezpečnosť liečby diabetu

•             Pridané benefity liečby antidiabetikami

•             Technológie v diabetologickej  praxi

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska. Seminár sa bude konať v dňoch 12. a 13. apríla 2024 v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme o novinkách a praktických skúsenostiach s liečbou diabetes mellitus, o využívaní nových technológií. Nezávislé prednášky budú venované novinkám v preskripcii liekov, vykazovaniu výkonov pre poisťovne a manažmente diabetologickej ambulantnej praxe. Spomenieme si aj na dvoch významných predstaviteľov Slovenskej diabetológie. V piatok 13.apríla 2024 sa uskutoční členská schôdza ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickejspoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm.

 

Teším sa, že prijmete naše pozvanie a stretneme sa na tradičnom podujatí.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Čítaj viac >>

SEMINÁR -  BONE Academy 2024 (Košice)
Semináre

SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Košice)

Dátum pridania: 11.01.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.8. apríla 2024 v Hoteli Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice. V úvode MUDr. Soňa Dubecká, PhD. otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD. sa bude venovať prevencii sekundárnych osteoporotických zlomenín. Neskôr sa MUDr. Soňa Dubecká, PhD. bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnému duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme MUDr. Zuzana Lörinczová, a hovoriť bude o novej možnosti v liečbe osteoporózy. V závere programu nám MUDr. Zlatica Tomková prezradí kedy a ako pokračovať v dlhodobej liečbe osteoporózy. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more