Novinky

Gliklazid MR v intenzifikácii orálnej liečby diabetes mellitus 2. typu
NEWS

Gliklazid MR v intenzifikácii orálnej liečby diabetes mellitus 2. typu

Dátum pridania: 08.09.2021 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier Vám prinášame článok z odborného časopisu MEDICUS news pod názvom - Gliklazid MR v intenzifikácii orálnej liečby diabetes mellitus 2. typu od MUDr. Mareka Macka. V uvedenom článku sa dozviete o kombinovanej liečbe diabetes mellitus 2. typu a jej benefitoch.  

„Diabetes mellitus je nepochybne závažným medicínskym, sociálnym a ekonomickým problémom. Spôsobuje chronické poškodenia organizmu priamo spôsobené dlhodobou hyperglykémiou a akútne život ohrozujúce stavy ako je ketoacidóza, laktátová acidóza, hyperglykemický hyperosmolárny syndróm a hypoglykémia. Choroba je rizikovým faktorom pre ischemickú chorobu srdca, hypertenziu, onkologické ochorenia, infekcie a predčasnú smrť. Podľa prognózy Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) počet diabetikov celosvetovo stúpne do roku 2045 o 51 %, z 463 miliónov v roku 2019 na 700 miliónov1. Z tohto počtu pripadá na diabetikov 2. typu asi 90 %, t. j. približne 420 miliónov dnes a 630 miliónov v roku 2045.“ 

 

 

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie Mladí mladým:


Načítať viac Load more